Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:2112/2019
CPV Kód:33197000-7
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:iERP Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: AK18288
Postai cím: Dr. Imre József u. 2.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kallai Árpád főigazgató
Telefon: +36 62532152
E-mail: igazgatas@csmekhm.hu
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csmekhm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csmekhm.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az EFOP-2.2.18-17-2017-00067 azonosítószámú projekt megvalósítása során egységes betegazonosító rendszer bevezetése, fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33197000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az EFOP-2.2.18-17-2017-00067 azonosítószámú projekt megvalósítása során egységes betegazonosító rendszer bevezetése, fejlesztése, szoftver elemek (2. rész)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32412110-8
További tárgyak:33197000-7
32400000-7
32413000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900 Makó, Kórház utca 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely és Makó intézmény tagkórházaiban betegazonosítási rendszer kiépítéséhez szükséges szoftverhardver elemek beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Komplett wifi hálózat a kórház meghatározott osztályaira, területére: Hódmezővásárhely 3 db, Makó 4 db
Betegazonosító szoftver: Hódmezővásárhely 1 db, Makó 1 db
Rendszer integráció a HIS Medikai rendszerhez: Hódmezővásárhely 1 db, Makó 1 db
AK tájékoztatja ATt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00067

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 194 - 438554

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Az EFOP-2.2.18-17-2017-00067 azonosítószámú projekt megvalósítása során egységes betegazonosító rendszer bevezetése, fejlesztése, szoftver elemek (2. rész)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: iERP Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriaremetei út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
E-mail: timar.david@ierp.hu
Telefon: +36 703202785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 68290000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk:
1. rész:
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Alvállalkozó(k) igénybe vétele: a leszállításra kerülő rendszer illesztése
Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Assecco Central Europe Magyarország Zrt.
13336011-2-41
2. rész
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Alvállalkozó(k) igénybe vétele: a leszállításra kerülő rendszer illesztése
Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Assecco Central Europe Magyarország Zrt.
13336011-2-41, Intellflow Kft. 14576959-2-07
Ajánlattevők:
1. rész:
1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Wallitrade Kft. és Intellflow Kft. közös ajánlatevő
Ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Koronafürt u. 44/A. és 2483 Gárdony, Delfin u. 2.
Adószáma: Wallitrade Kft.: 13434353-2-42.; Intellflow Kft.: 14576959-2-07.
Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 36.836.950,-Ft
Jótállás időtartama: 12 hónap + 24 hónap = 36 hónap
2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Atlantis Rendszerház Kft.
Ajánlattevő székhelye: 3564 Hernádnémeti, Munkácsy utca 26.
Adószáma: 25180635-2-05
Nettó ajánlati ár összesen: 32.173.840,-Ft
Jótállás időtartama: 12 hónap + 24 hónap= 36 hónap
3. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: SZAMOS-H Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 34 B lház 1/5 7.
Adószáma: 12128251-2-43
Nettó ajánlati ár összesen: 33 964 038,-Ft
Jótállás időtartama: 12 hónap + 12 hónap= 24 hónap
2. rész:
1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: SZAMOS-H Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 34 B lház 1/5 7.
Adószáma: 12128251-2-43
Nettó ajánlati ár összesen: 33 964 038,-Ft
Jótállás időtartama: 12 hónap + 12 hónap= 24 hónap
Nettó ajánlati ár összesen: 55 867 000,-Ft
2. Alkalmas-e a továbbfejlesztésre kerülő rendszer karszalaghoz rendelhető felhasznált orvosi fogyóanyag azonosítására? nem
2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: iERP Hungary Kft.
Ajánlattevő címe: 1028 Budapest, Máriaremetei út 98.
Adószáma: 23961346-2-41.
Nettó ajánlati ár összesen: 68 290 000,-Ft
Alkalmas-e a továbbfejlesztésre kerülő rendszer karszalaghoz rendelhető felhasznált orvosi fogyóanyag azonosítására? nem
Az 1. sz. szerződés módosításának dátuma (2. rész vonatkozásában): 2018.október 15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33197000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32412110-8
További tárgyak:33197000-7
32400000-7
32413000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.; 6900 Makó, Kórház utca 2.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely és Makó intézmény tagkórházaiban betegazonosítási rendszer kiépítéséhez szükséges szoftverhardver elemek beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Komplett wifi hálózat a kórház meghatározott osztályaira, területére: Hódmezővásárhely 3 db, Makó 4 db
Betegazonosító szoftver: Hódmezővásárhely 1 db, Makó 1 db
Rendszer integráció a HIS Medikai rendszerhez: Hódmezővásárhely 1 db, Makó 1 db
AK tájékoztatja ATt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 68290000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: iERP Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriaremetei út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
E-mail: timar.david@ierp.hu
Telefon: +36 703202785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítása annak okán szükséges, mert a hódmezővásárhelyi teljesítés helyén működő belgyógyászati osztályon csőtörés történt 2018.08.12-én, tehát az eljárás bontási eljárási cselekményét követően. A csőtörés következtében munkavégzésre az osztály területén a 2018.08.14-én megkötött alapszerződés szerint nem kerülhetett sor a csőtörés elhárításának és utómunkálatainak (falak kiszárítása) elvégzése idején, ebből kifolyólag a Megrendelő nem tudja megvalósítani a korábban tervezett betegátcsoportosításokkal - mivel a betegszobákat nem tudta használni -, ami akadályozta a rendszer tervezett kiépítését. Felek rögzítik, hogy a betegazonosító rendszer átadása és tesztelésére csak együttesen kerülhetett sor, így Vállalkozó csak azt követően tudta a teljes kiépítés és a teljes rendszer tesztelését elvégezni miután a teljes munkaterület átadása és a teljes hardveres hálózat kiépítésére sor került. A munkaterületet így a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban nem tudta az alapszerződés szerint a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, az csak a 2018.10.15. napján történt meg, így a Vállalkozó ezen időszakban (2018.08.15-től 2018.10.14-ig) akadályoztatva volt.
Felek a fentiek okán az alapszerződés VI. pontját az alábbiakra módosítják:
" 1. jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. Felek rögzítik, hogy a szerződés Vállalkozóra irányadó teljesítési határideje: 2018.10.31."
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a tárgyi szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapozzák, figyelemmel arra, hogy:
a.) Megrendelő a bontási eljáráskor kellő körültekintés (gondosság) mellett sem ismerhette azt a tényt, hogy a közvetlenül a szerződéskötés előtt csőtörés történik az egyik teljesítési helyen, amely a teljes teljesítésre kihat.
b.) a tárgyi szerződésmódosítás okán a szerződés általános jellege nem változik, ugyanis csak az akadályoztatás kerül kezelésre
c.) az ellenérték a tárgyi módosítás okán nem változik
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 68290000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 68290000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben