Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21123/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 709023365
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nkvp.hu/nof/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A nagyvázsonyi vár felújítása
Hivatkozási szám: EKR001122972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés "A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése” című és GINOP-7.1.1-15-2017-00031
azonosító számú projekt" tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 18957 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 195 - 473105
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Vállalkozási szerződés "A Nagyvázsonyi Kinizsi-vár felújítása és rekonstrukciós bővítése, valamint a kiszolgáló épület átalakítása" a GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú projekt keretében.
Az építési beruházás jellege és mennyiségi mutatói, az igények és követelmények meghatározása:
A helyszín ismertetése: A vár műemlékileg védett része csak a külső falakkal határolt terület (hrsz: 454), de föld
ben takart külső védművek ezeken túlnyúlnak. A turisztikai és infrastrukturális szolgáltatások fejlesztések is
indokolják, hogy a várat övező (hrsz: 453) és a „kirendeltségi épület” (hrsz: 455) önkormányzati tulajdonú telkei
is a program részeivé váltak. Vár tervezett összes fejlesztett bruttó alapterülete: 3060 m2.
Vár
falazás (kerámia falazó blokk): 1017,6 m2
falazás (terméskő): 272,2 m3
vasbeton szerkezetek (födém, koszorú): 113,28 m3
fa tetőszerkezet: 424,0 m2
külső és belső vakolási munkák: 4221,0 m2
kőszerkezetek restaurálása: 132,0 m2
külső és belső burkolás: 1225,0 m2
külső és belső felületkezelés: 4570,0 m2
csapadékvíz szigetelés: 649,5 m2
Fogadóépület
külső és belső vakolási munkák: 134,8 m2
gipszkarton fal: 54,5 m2
gipszkarton álmennyezet: 63,9 m2
külső és belső burkolás: 146,5 m2
belső felületkezelés: 235,0 m2
Környezetrendezés
tereprendezés: 900,0 m2
gyepesítés: 900,0 m2
terméskő burkolat gépjármű forgalomra: 535,0 m2
Terméskő szegély készítése: 225,0 m
Stabilizált mészkő zúzalék burkolat: 1214,0 m2
szivárgó: 165,0 m
cölöpsor kerítés: 220 m
Műemléki azonosítószám: 10086
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja, az igazolás Ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
Helyesen:
Vállalkozási szerződés "A Nagyvázsonyi Kinizsi-vár felújítása és rekonstrukciós bővítése, valamint a kiszolgáló épület átalakítása" a GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú projekt keretében.
Az építési beruházás jellege és mennyiségi mutatói, az igények és követelmények meghatározása:
A helyszín ismertetése: A vár műemlékileg védett része csak a külső falakkal határolt terület (hrsz: 454), de föld
ben takart külső védművek ezeken túlnyúlnak. A turisztikai és infrastrukturális szolgáltatások fejlesztések is
indokolják, hogy a várat övező (hrsz: 453) és a „kirendeltségi épület” (hrsz: 455) önkormányzati tulajdonú telkei
is a program részeivé váltak. Vár tervezett összes fejlesztett bruttó alapterülete: 3060 m2.
Vár
falazás (kerámia falazó blokk): 1017,6 m2
falazás (terméskő): 272,2 m3
vasbeton szerkezetek (födém, koszorú): 113,28 m3
fa tetőszerkezet: 424,0 m2
külső és belső vakolási munkák: 4221,0 m2
kőszerkezetek restaurálása: 132,0 m2
külső és belső burkolás: 1225,0 m2
külső és belső felületkezelés: 4570,0 m2
csapadékvíz szigetelés: 649,5 m2
Fogadóépület
külső és belső vakolási munkák: 134,8 m2
gipszkarton fal: 54,5 m2
gipszkarton álmennyezet: 63,9 m2
külső és belső burkolás: 146,5 m2
belső felületkezelés: 235,0 m2
Környezetrendezés
tereprendezés: 900,0 m2
gyepesítés: 900,0 m2
terméskő burkolat gépjármű forgalomra: 535,0 m2
Terméskő szegély készítése: 225,0 m
Stabilizált mészkő zúzalék burkolat: 1214,0 m2
szivárgó: 165,0 m
cölöpsor kerítés: 220 m
Műemléki azonosítószám: 10086
A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja, az igazolás Ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
A műszaki tartalom elérhetősége: http://gofile.me/30mwb/9vK9zpLHD
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ