Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21130/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:5241 Abádszalók, 3013 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INTAZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51255125
Postai cím: Deák Ferenc Út 701/2 701/2
Város: Abádszalók
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MTÜ Strand fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001219652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás az alábbi tárgyban:
Abádszalóki strand infrastrukturális fejlesztése, családbarát játszótér létrehozása
A projekt céljai és eszközei:
I. Együtt-élő turizmus szemlélete: a Tisza-tó, Abádszalók naturális környezeti kultúrája kapcsán a helyszínre érkezők életminősége, környezeti kapcsolata, zöld-komfortja fejlődik, mely kapcsán a leromlott állagú épületek, betonfelületek elbontását követően zöldövezeti területek, rekreációs zöldfelületek létesülnek, gyepesítés, fásítás történik.
2. Családbarát turisztikai elemek: A projekt része speciálisan gyermekek, családok részére kialakított játszótér (minigolf pálya), melyet egyedi gyermek-mosdó egészít ki. Mindenellett a bútorzat is kiegészíti a családdal, gyermekekkel érkezők körét, így beszerzésre kerülő padok esti gyermek-mozi, rendezvényi helybiztosítást is nyújtó eszközök tovább növelik a családbarát körülmények kialakítását.
3. Hozzáférhetőség fejlesztése: A strandhoz való eljutás, a bejutás és parkolás körülményei, a területen történő közlekedési körülmények akadálymentes és nem korlátozó kialakítása jelentős eleme a projektnek, így a területen több helyen térkő burkolatú közlekedőfelületek létesülnek, melyet modern közvilágítás, a közművekhez való kapcsolati lehetőség (vízvételi pontok) létesülnek.
4. Érthető turizmus: A projekt eleme 4 db több nyelven (angol, német, lengyel, francia) rögzített útbaigazító, jelző és magyarázó tábla elhelyezése.
5. Digitális turisztikai elemek: A megvalósítás során modern digitális parkoló, beléptető és jegykiadó automaták kerülnek elhelyezésre, hozzásegítve a vendégkört az egyszerű és fejlett, digitalizált körülmények alkalmazhatóságára.
6. Komfortérzet növelő egyéb tevékenységek: Bejárati épület, bejárati főkapu megjelenése és működési mechanizmusa jelentős optikai komfort-érzet javulást eredményezve lehetőséget biztosít többnyelvű információs felületek létesülésére, a komfortos, gyors és egyszerű létesítményi elérésre. Több ponton árnyékolók, napvitorlák, árnyékolóval ellátott egyedi bútorok elhelyezése is a vendégek komfortérzetét javítja.
A projekt indokoltsága:
A jelenleg kialakult és fejlődő strandterület esetében sokrétű előrelépés biztosított a TOP fejlesztésekből, azonban nagyon sok és jelentős hiányosság még fennáll a terület kapcsán, így:
• nem teljeskörűen biztosított a kisgyermekek higiéniai helyiségeinek elérése, így indokolt specifikus vizesblokk kialakítása
• nincs kialakult gyermekbarát, természetformáló, kiemelkedő zöldfelület, melyet a meglévő leromlott állagú épületek lehelyezkedése nem tesz lehetővé, így szükséges és indokolt az érintett épületek elbontását követően egyedi játszótéri felület (minigolf-pálya), családbarát fejlesztés kialakítása. A területen nincs specifikus családbarát szolgáltatási periféria.
• a terület részben bejárható, nem övezi teljes közlekedési hálózat, azaz nem akadálymentes a teljes környezet, mely jelen projekt megvalósításával jelentősen fog javulni, új burkolatok, közvilágítás létesül, így téve elérhetővé, akadálymentesen megközelíthetővé a terület pontjait. A jelenlegi közlekedési környezet gátolt, részben elérhető, esetenként akadályokkal küzdő.
• kizárólag magyar nyelvű információs adatokat közlő táblák találhatók a strandon, mely kapcsán a külföldi turisták számára korlátozott az elérhetőség, az érthetőség. A megvalósítás indoka egyértelműen a külföldi látogatók számára nyújtandó közérthető információnyújtás
• a strand nem rendelkezik fejlett digitalizációval, a belépés és parkolás körülményei, a jegyvásárlás manuális, személyhez kötött módon működik, melynek hatékonysága digitális eszközökkel, jegyértékesítő automatával, parkoló-automatával fejleszthető. A jelenlegi rendszer lassú és körülményes.
A fejlesztés műszaki-szakmai eredményei:
1. Együtt-élő turizmus szemlélete: A fokozódó természet- közeliség alapján javuló életminőség alakul ki, melynek alapja a klímahatás csökkentés, a környezeti értékmegóvás és a környezettudatos szemlélet formálása. A terület zöldfelületi fejlődése, iránymutató, szemléletet alakító, kellemes és naturális környezeti körülményeket nyújtó ideális természet-barát tér létesül.
2. Családbarát turisztikai elemek: A családot, mint társadalmi alapegységet kezelő, számukra az együtt töltött idő kellemes és hasznos, megfelelő színvonalú körülmények közötti eltöltése, jelentős eredményként jelentkezik: a családok visszatérő, potenciális vendégköre, hagyományokra, tapasztalatokra alapozó szemlélete folyamatos vendégkört eredményez.
3. Hozzáférhetőség fejlesztése: A strandhoz való eljutás, a bejutás és parkolás körülményei, a területen történő közlekedési területek megújítása jelentős komfort-érzet növekedést eredményez, a vendégek színvonalas, akadályoktól mentes, modern és jövőbe mutató körülményekre támaszkodva járhatják be és használhatják a strand-zónát.
4. Érthető turizmus: A projekt elemeként elhelyezett több idegen nyelvet felölelő információk jelentős külföldi vendég körében biztonságot, érthetőséget, iránymutatást jelent, így a nyelvidegen területek használati biztonsága számukra jelentős fejlődést biztosít.
5. Digitális turisztikai elemek: A megvalósítással olyan modern környezet kerül kialakításra, mely során elkerülhetők lesznek a területre való bejutás akadályozott, nehézkes és lassú körülményei, gyors, a több nyelven kommunikáló belépőjegy-automata kapcsán érthető, környezettudatos megközelítés alakul ki. A parkolás körülményei és az igénybevétel lehetőségei leegyszerűsödnek, fejlődnek.
6. Komfortérzet növelő egyéb tevékenységek: A bejárati főportál kapcsán egyértelmű elvárás az optikai megjelenés fokozása, a fogadóépület „első pillantása” igen komoly befolyásoló erővel bír, melyet kiaknázva kívánunk kellemes, komfortos, bizalomgerjesztő és biztonságot nyújtó érzetet keltve színvonalas körülményeket szolgáltatni.
Karakterszám-korlátozás okán további adatok a II.2.4) pontban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 129234256 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Abádszalóki strand infrastrukturális fejlesztése,
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5241 Abádszalók, 3013 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Abádszalóki strand infrastrukturális fejlesztése, családbarát játszótér létrehozása
A projekt céljai és eszközei:
I. Együtt-élő turizmus szemlélete: a Tisza-tó, Abádszalók naturális környezeti kultúrája kapcsán a helyszínre érkezők életminősége, környezeti kapcsolata, zöld-komfortja fejlődik, mely kapcsán a leromlott állagú épületek, betonfelületek elbontását követően zöldövezeti területek, rekreációs zöldfelületek létesülnek, gyepesítés, fásítás történik.
2. Családbarát turisztikai elemek: A projekt része speciálisan gyermekek, családok részére kialakított játszótér (minigolf pálya), melyet egyedi gyermek-mosdó egészít ki. Mindenellett a bútorzat is kiegészíti a családdal, gyermekekkel érkezők körét, így beszerzésre kerülő padok esti gyermek-mozi, rendezvényi helybiztosítást is nyújtó eszközök tovább növelik a családbarát körülmények kialakítását.
3. Hozzáférhetőség fejlesztése: A strandhoz való eljutás, a bejutás és parkolás körülményei, a területen történő közlekedési körülmények akadálymentes és nem korlátozó kialakítása jelentős eleme a projektnek, így a területen több helyen térkő burkolatú közlekedőfelületek létesülnek, melyet modern közvilágítás, a közművekhez való kapcsolati lehetőség (vízvételi pontok) létesülnek.
4. Érthető turizmus: A projekt eleme 4 db több nyelven (angol, német, lengyel, francia) rögzített útbaigazító, jelző és magyarázó tábla elhelyezése.
5. Digitális turisztikai elemek: A megvalósítás során modern digitális parkoló, beléptető és jegykiadó automaták kerülnek elhelyezésre, hozzásegítve a vendégkört az egyszerű és fejlett, digitalizált körülmények alkalmazhatóságára.
6. Komfortérzet növelő egyéb tevékenységek: Bejárati épület, bejárati főkapu megjelenése és működési mechanizmusa jelentős optikai komfort-érzet javulást eredményezve lehetőséget biztosít többnyelvű információs felületek létesülésére, a komfortos, gyors és egyszerű létesítményi elérésre. Több ponton árnyékolók, napvitorlák, árnyékolóval ellátott egyedi bútorok elhelyezése is a vendégek komfortérzetét javítja.
A fejlesztés műszaki-szakmai eredményei:
1. Együtt-élő turizmus szemlélete: A fokozódó természet- közeliség alapján javuló életminőség alakul ki, melynek alapja a klímahatás csökkentés, a környezeti értékmegóvás és a környezettudatos szemlélet formálása. A terület zöldfelületi fejlődése, iránymutató, szemléletet alakító, kellemes és naturális környezeti körülményeket nyújtó ideális természet-barát tér létesül.
2. Családbarát turisztikai elemek: A családot, mint társadalmi alapegységet kezelő, számukra az együtt töltött idő kellemes és hasznos, megfelelő színvonalú körülmények közötti eltöltése, jelentős eredményként jelentkezik: a családok visszatérő, potenciális vendégköre, hagyományokra, tapasztalatokra alapozó szemlélete folyamatos vendégkört eredményez.
3. Hozzáférhetőség fejlesztése: A strandhoz való eljutás, a bejutás és parkolás körülményei, a területen történő közlekedési területek megújítása jelentős komfort-érzet növekedést eredményez, a vendégek színvonalas, akadályoktól mentes, modern és jövőbe mutató körülményekre támaszkodva járhatják be és használhatják a strand-zónát.
4. Érthető turizmus: A projekt elemeként elhelyezett több idegen nyelvet felölelő információk jelentős külföldi vendég körében biztonságot, érthetőséget, iránymutatást jelent, így a nyelvidegen területek használati biztonsága számukra jelentős fejlődést biztosít.
5. Digitális turisztikai elemek: A megvalósítással olyan modern környezet kerül kialakításra, mely során elkerülhetők lesznek a területre való bejutás akadályozott, nehézkes és lassú körülményei, gyors, a több nyelven kommunikáló belépőjegy-automata kapcsán érthető, környezettudatos megközelítés alakul ki. A parkolás körülményei és az igénybevétel lehetőségei leegyszerűsödnek, fejlődnek.
6. Komfortérzet növelő egyéb tevékenységek: A bejárati főportál kapcsán egyértelmű elvárás az optikai megjelenés fokozása, a fogadóépület „első pillantása” igen komoly befolyásoló erővel bír, melyet kiaknázva kívánunk kellemes, komfortos, bizalomgerjesztő és biztonságot nyújtó érzetet keltve színvonalas körülményeket szolgáltatni.
S.sz. Megnevezés
1. Bejárati épület rekonstrukció
2. Bejárati építmények (bódé és térfedés) bontása
3. Bejárat mellett tour-inform iroda, információs központ létesítése
4. Bejárat és tour-inform iroda tetőkapcsolat kialakítása (lapostető)
5. Tour-inform iroda berendezése, bútorok, eszközök
6. Főkapu felújítása
7. Főbejárati kerítés és hirdetőtábla-fal kialakítása
8. Parkolóautomata berendezés jegykiadóval
9. Jegyértékesítő automata (belépőjegy)
10. Beléptető rendszer (több utas)
11. Meglévő büfé és kiszolgáló épületek elbontása
12. Tereprendezés, meglévő burkolatok felbontása
13. Meglévő aszfalfelület szegélyezése, térburkolat felépítmény ráépítése
14. Sétánykialakítás, térburkolatok létesítése
15.-1. Közműkialakítás (víz)
15.-2. Közműkialakítás (szennyvíz)
15.-3. Közműkialakítás (elektromos áram)
16. Gyerek pelenkázó készítése
17. Minigolf pálya - játéktér kialakítása
18. Minigolf pálya - árnyékoló pergolák elhelyezése
19. Sétánypad virágtartóval, hulladékgyűjtőkkel
20. Közvilágítás kialakítása sétány mellett, lámpatestek
21. Napvitorlás árnyékoló elhelyezése rendezvényi téren
22. Napvitorlás árnyékoló elhelyezése büfék előtt
23. Strandbútorok, háttámlás pihenőpadok
24. Növénytelepítés, cserjék ültetése
25. Útbaigazító és információs táblák elhelyezése
26. Világító állatkert a mini golf pályán
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 10
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Abádszalóki strand infrastrukturális fejlesztése,
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTAZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58995570
Postai cím: Rákóczi Utca 70
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
E-mail: intazikft@gmail.com
Telefon: +36 308160257
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625249209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 113025000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129234256
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos ipari munkák
építészeti munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
igen
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: INTAZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58995570
Postai cím: Rákóczi Utca 70
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625249209

Hivatalos név: SZERIP Szerelőipari Kivitelező és Tervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47105416
Postai cím: Nyomdász Utca 7
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12113044209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges