Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2114/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Görömböly munkarészhez: Kerékpáros nyom Bacsinszky-Bogáncs utca - hrsz 046/3, 053/5, 42839, 42811/2, 42811/1, 42931/1, 42967, 42616, 42994/3, 42382 Kerékpáros nyom Erzsébet királyné útja-Harsányi út - hrsz 42967, 42995, 43024 Kerékpáros nyom Lavotta-Déli utca - hrsz 42532, 42569, 42478, 42488 Bosch-Katalin utca munkarészhez: Kerékpáros nyom Hadirokkantak útja-Zsolcai kapu - hrsz 6571/82 (Hadirokkantak útja), 6822/7 (Katalin u.), 4241 (Katalin u.), 4213 (Bajcsy-Zsilinszki u.), 4201 (Katalin u.), 4183 (Zsolcai kapu), Elválasztott gyalog- és kerékpárút - hrsz 4183 (Zsolcai kapu) Kerékpáros nyom Búza tér-Huba utca - hrsz 4183 (Zsolcai kapu), 4101 (Szendrei u. - Zsolcai kapu közötti u.), 4123 (Búza tér), 4124/1 (parkoló), 4127/1 (parkoló), 4088 (Szeles u.), 3720 (Szeles u.), 4071 (Lehel u.), 3889 (Bulcsu u.), 3923 (Huba u.), 3944 (Álmos u.), 3970 (Huba u.), 3969 (Leventevezér u.), 4425/457 (Huba u.) Kerékpáros nyom Tas utca - hrsz 3889 (Bulcsu u.), 4020 (Tas u.), 3944 (Álmos u.) Kerékpáros nyom Bulcsu utca - hrsz 3889 (Bulcsu u.), 3758/30 Elválasztott gyalog- és kerékpárút Arany János tér - hrsz 3758/30, 3406/1 (Arany János tér), 3720 (Szeles u.), 2482 (Kazinczy utca) Kerékpáros nyom Petőfi tér - hrsz 3406/1 (Arany János tér), 3720 (Szeles u.), 2482 (Kazinczy utca) Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút-3095/1 (Szentpéteri kapu), 3095/2 (Szentpéteri kapu), 11121/2 (parkoló) Kerékpáros nyom Repülőtéri út- hrsz 11122/1 (Szentpéteri kapu), 12764 (autóbusz pályaudvar), 3095/3 (Repülőtéri út), 3082/3 (telephely), 01427/1 (vasúti pálya), 11153/6 (Repülőtéri út) Kerékpáros nyom Repülőtéri szerviz út - hrsz 01437/8, 01436/4, 01438/2, 01438/13, 01438/8, 01438/15, 12784/1, 11150/5 NUTS-kód: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Titán Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15935
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tibor
Telefon: +36 46512701
E-mail: varga.tibor@miskolcholding.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://miskolc.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Bosch-Katalin utca között és Görömbölyön megvalósítandó kerékpáros létesítmény nem engedélyköteles részének kivitelezési munkái”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Bosch-Katalin utca között és Görömbölyön megvalósítandó kerékpáros létesítmény nem engedélyköteles részének kivitelezési munkái”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
További tárgyak:45233162-2
45233200-1
45233251-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Görömböly munkarészhez:
Kerékpáros nyom Bacsinszky-Bogáncs utca - hrsz 046/3, 053/5, 42839, 42811/2, 42811/1, 42931/1, 42967, 42616, 42994/3, 42382
Kerékpáros nyom Erzsébet királyné útja-Harsányi út - hrsz 42967, 42995, 43024
Kerékpáros nyom Lavotta-Déli utca - hrsz 42532, 42569, 42478, 42488
Bosch-Katalin utca munkarészhez:
Kerékpáros nyom Hadirokkantak útja-Zsolcai kapu - hrsz 6571/82 (Hadirokkantak útja), 6822/7 (Katalin u.), 4241 (Katalin u.), 4213 (Bajcsy-Zsilinszki u.), 4201 (Katalin u.), 4183 (Zsolcai kapu),
Elválasztott gyalog- és kerékpárút - hrsz 4183 (Zsolcai kapu)
Kerékpáros nyom Búza tér-Huba utca - hrsz 4183 (Zsolcai kapu), 4101 (Szendrei u. - Zsolcai kapu közötti u.), 4123 (Búza tér), 4124/1 (parkoló), 4127/1 (parkoló), 4088 (Szeles u.), 3720 (Szeles u.), 4071 (Lehel u.), 3889 (Bulcsu u.), 3923 (Huba u.), 3944 (Álmos u.), 3970 (Huba u.), 3969 (Leventevezér u.), 4425/457 (Huba u.)
Kerékpáros nyom Tas utca - hrsz 3889 (Bulcsu u.), 4020 (Tas u.), 3944 (Álmos u.)
Kerékpáros nyom Bulcsu utca - hrsz 3889 (Bulcsu u.), 3758/30
Elválasztott gyalog- és kerékpárút Arany János tér - hrsz 3758/30, 3406/1 (Arany János tér), 3720 (Szeles u.), 2482 (Kazinczy utca)
Kerékpáros nyom Petőfi tér - hrsz 3406/1 (Arany János tér), 3720 (Szeles u.), 2482 (Kazinczy utca)
Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút-3095/1 (Szentpéteri kapu), 3095/2 (Szentpéteri kapu), 11121/2 (parkoló)
Kerékpáros nyom Repülőtéri út- hrsz 11122/1 (Szentpéteri kapu), 12764 (autóbusz pályaudvar), 3095/3 (Repülőtéri út), 3082/3 (telephely), 01427/1 (vasúti pálya), 11153/6 (Repülőtéri út)
Kerékpáros nyom Repülőtéri szerviz út - hrsz 01437/8, 01436/4, 01438/2, 01438/13, 01438/8, 01438/15, 12784/1, 11150/5
NUTS-kód: HU311
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpáros nyomok kijelölése, forgalmi rend változások, forgalomtechnikai intézkedések bevezetése, KRESZ és kerékpáros eligazító táblák kihelyezése, szükség szerint kátyúzás, útfelújítás, kerékpáros támaszok kihelyezése.
Ajánlatkérő előírja nyertes Ajánlattevőnek a tervben foglalt műszaki megoldások kivitelezésre vonatkozó jogszabályok és TOP-6.4.1-15 pályázati felhívás által szabályozott megvalósítását.
A kivitelezés során a tervező által előírt környezetvédelmi, munkabiztonsági és ideiglenes forgalomtechnikai előírások betartása szükséges.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és melléklete tartalmazza. A tevékenység nem építési engedély köteles. Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12113 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „TOP-6.4.1-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, „Bosch-Katalin utca között és Görömbölyön megvalósítandó kerékpáros létesítmény nem engedélyköteles részének kivitelezési munkái”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Titán Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Park utca 16. földszint/2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54918130
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
További tárgyak:45233162-2
45233200-1
45233251-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Görömböly munkarészhez:
Kerékpáros nyom Bacsinszky-Bogáncs utca - hrsz 046/3, 053/5, 42839, 42811/2, 42811/1, 42931/1, 42967, 42616, 42994/3, 42382
Kerékpáros nyom Erzsébet királyné útja-Harsányi út - hrsz 42967, 42995, 43024
Kerékpáros nyom Lavotta-Déli utca - hrsz 42532, 42569, 42478, 42488
Bosch-Katalin utca munkarészhez:
Kerékpáros nyom Hadirokkantak útja-Zsolcai kapu - hrsz 6571/82 (Hadirokkantak útja), 6822/7 (Katalin u.), 4241 (Katalin u.), 4213 (Bajcsy-Zsilinszki u.), 4201 (Katalin u.), 4183 (Zsolcai kapu),
Elválasztott gyalog- és kerékpárút - hrsz 4183 (Zsolcai kapu)
Kerékpáros nyom Búza tér-Huba utca - hrsz 4183 (Zsolcai kapu), 4101 (Szendrei u. - Zsolcai kapu közötti u.), 4123 (Búza tér), 4124/1 (parkoló), 4127/1 (parkoló), 4088 (Szeles u.), 3720 (Szeles u.), 4071 (Lehel u.), 3889 (Bulcsu u.), 3923 (Huba u.), 3944 (Álmos u.), 3970 (Huba u.), 3969 (Leventevezér u.), 4425/457 (Huba u.)
Kerékpáros nyom Tas utca - hrsz 3889 (Bulcsu u.), 4020 (Tas u.), 3944 (Álmos u.)
Kerékpáros nyom Bulcsu utca - hrsz 3889 (Bulcsu u.), 3758/30
Elválasztott gyalog- és kerékpárút Arany János tér - hrsz 3758/30, 3406/1 (Arany János tér), 3720 (Szeles u.), 2482 (Kazinczy utca)
Kerékpáros nyom Petőfi tér - hrsz 3406/1 (Arany János tér), 3720 (Szeles u.), 2482 (Kazinczy utca)
Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút-3095/1 (Szentpéteri kapu), 3095/2 (Szentpéteri kapu), 11121/2 (parkoló)
Kerékpáros nyom Repülőtéri út- hrsz 11122/1 (Szentpéteri kapu), 12764 (autóbusz pályaudvar), 3095/3 (Repülőtéri út), 3082/3 (telephely), 01427/1 (vasúti pálya), 11153/6 (Repülőtéri út)
Kerékpáros nyom Repülőtéri szerviz út - hrsz 01437/8, 01436/4, 01438/2, 01438/13, 01438/8, 01438/15, 12784/1, 11150/5
NUTS-kód: HU311
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpáros nyomok kijelölése, forgalmi rend változások, forgalomtechnikai intézkedések bevezetése, KRESZ és kerékpáros eligazító táblák kihelyezése, szükség szerint kátyúzás, útfelújítás, kerékpáros támaszok kihelyezése.
Ajánlatkérő előírja nyertes Ajánlattevőnek a tervben foglalt műszaki megoldások kivitelezésre vonatkozó jogszabályok és TOP-6.4.1-15 pályázati felhívás által szabályozott megvalósítását.
A kivitelezés során a tervező által előírt környezetvédelmi, munkabiztonsági és ideiglenes forgalomtechnikai előírások betartása szükséges.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és melléklete tartalmazza. A tevékenység nem építési engedély köteles. Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52046923
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Titan Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Park utca 16. földszint/2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az elmaradó munkák a tárgyi kivitelezés 2. ütemének (engedélyköteles szakaszok) feladati közé kerültek át, tekintve, hogy ezen munkák az engedélyköteles útszakaszokhoz tartozó összekötő részek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az elmaradó munkák a tárgyi kivitelezés 2. ütemének (engedélyköteles szakaszok) feladati közé kerültek át, tekintve, hogy ezen munkák az engedélyköteles útszakaszokhoz tartozó összekötő részek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54918130 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 52046923 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben