Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21142/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.menesbirtok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szarvasmarha telep korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000538332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szarvasmarha telep korszerűsítése (3-4 egybevont ütemek)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szarvasmarha telep korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45213000-3
45213240-7
45213242-1
45213250-0
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Porta- mérlegház:
Egyszintes, nyeregtetős épület építése WC-vel, mosdóval, fűtés elektromos fűtőpanelokkal.
Bruttó alapterület: 4 x 8m
Hídmérleg:
18m hosszú 60 tonnás hídmérleg rámpás mérlegalappal.
Bruttó alapterület: 3,54 x 22,44m
Kerékfertőtlenítő tálca:
Északi bekötőúthoz kapcsolódó kerékfertőtlenítő vasbeton műtárgy.
Bruttó alapterület: 3,7 x 10m
Borjú ketrecek térbetonja:
Bruttó alapterület: 25,6 x 79,5 m = 2035,2 m2
Szalmatároló a borjú ketrecek között:
Acél vázszerkezetű oldalt nyitott, trapézlemez tetőhéjalású épület.
Bruttó alapterület: 6,2 x 6,4m
Tejkonyha és raktárak:
Meglévő mezőpanel betonszerkezetű épület felújítása tejkonyha és raktárak kialakításával a borjú telep kiszolgálására.
Bruttó alapterület: 12,5 x 40,2m
Növendék istálló 1:
Meglévő istálló felújítása. Az állatok vízellátását 6db fagymentes itató oldja meg.
Bruttó alapterület: 12,2 x 72,9m
Fedett etetőtér 1:
Az 1-es növendék istállóhoz kapcsolódó, új, acél oszlopokon álló féltetős építmény.
Bruttó alapterület: 4,36 x 72,16m
Növendék istálló 2:
Meglévő istálló felújítása és bővítése
Bruttó alapterület: 16,43 x 72,91m
Ellető istálló:
Meglévő istálló felújítása és egy fedett-nyitott etetőtér hozzáépítése.
Bruttó alapterület: 16,42 x 72,9m
Szárazonálló istálló 1:
Meglévő istálló bontása után új acélszerkezetű épület építése. A nyeregtető és az északi oldal trapézlemez fedésű.
Bruttó alapterület: 6,2 x 45,4m
Szárazonálló istálló 2:
Meglévő istálló bontása után új acélszerkezetű épület építése. A nyeregtető és az északi oldal trapézlemez fedésű.
Bruttó alapterület: 6,2 x 45,4m
Fedett etetőtér 2:
A szárazonálló istállók D-i oldalára tervezett acél oszlopokon álló féltetős építmény trapézlemez fedéssel.
Bruttó alapterület: 4,36 x 66,16m
Átmeneti trágyatálcák.:
4db vasbeton műtárgy kialakítása a fedett etetőtér 1., a növendék istálló 2., az ellető istálló és a fedett etetőtér 2. északi végénél.
Bruttó alapterület: 2,1 x 4,2m
Takarmánytároló.:
7db 12x69,3m alapterületű 3m magas falközi silótér építése 3 oldali 30cm vastag vasbetonfallal és szálerősítésű beton padlóval körülhatárolva.
Bruttó alapterület: 69,6 x 86,4m
Kapuzat és kerítés:
Az új irodaépület vonalában épülő bekötőút elejére tervezett íves kapuzat vasbeton oszlopokkal láncos sorompó beépítésével. Hagyományos műanyagbevonatú drótfonatos kerítés építése 2370 m hosszan.
Kerékfertőtlenítő tálca:
Az új irodaépület vonalában épülő bekötőúthoz kapcsolódó kerékfertőtlenítő vasbeton műtárgy.
Bruttó alapterület: 3,7 x 10m
Irodaház:
A telephely nyugati oldalán épül, észak-déli hossztengellyel. Földszint + tetőtér beépítéses épület.
A laboratóriumhoz tartozó veszélyes hulladék gyűjtő helyiségben padlósösszefolyó és kézmosó lesz.
A telep felőli bejáratnál csizmamosót helyeznek el.
Befoglaló méret: 15,16 x 47,98m
Gépszín.:
A meglévő irodaépület bontása után egy fedett-nyitott acélszerkezetű épület építése trapézlemez tetőhéjalással.
Bruttó alapterület: 18 x 20,1m
Gépkarbantartó műhely.:
Meglévő mezőpanel szerkezetű épület átalakítása karbantartó műhellyé szociális helyiségekkel és a meglévő garázs helyiség felújítása.
Bruttó alapterület: 12,6 x 21,3m
A fent felsorolt építményekhez kapcsolódó út és burkolatépítés, vízellátás és kommunális szennyvíz rendszer és a különválasztott tiszta- és szennyezett csapadék rendszer megépítése.
Útépítés:
A telep ÉNy-i végén a meglévő útcsatlakozástól (4427-es Tótkomlósi út 27990m szelvényében)
kezdődő telepi út egészen az új ÉK-i sarokba tervezett takarmánytárolóig tartó szakasz felújítása történik meg új betonburkolat kialakításával.
Az irodaház horizontális középvonalában épülő új út Tótkomlósi úttól a irodaház előtti körforgalomba csatlakozik.
A termelőistállók vonalában lévő tűzivíztárolót körülölelő körforgalomtól É-i irányú betonút építése az irodaház és a parkoló előtt.
A telepen belül még két horizontális útszakasz épül.
Új beton útburkolat: 9530 m2
Átépítendő útburkolat: 13270 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (Alapjótállás 24 hónap, többletként megajánlható max. 24 többlet hónap) 15
2 Többlet jótállási biztosíték mértéke %(minimum előírt jótállási biztosíték 3% vállalható maximum 5%) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 137 - 336507
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Szarvasmarha telep korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 012467 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be:
Iványi Építőmester Kft, 5900 Orosháza, Deák Ferenc utca 14-16. (12562091-2-04)
Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 2.314.698.885,-Ft
Tekintettel arra, hogy az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, Ajánlatkérő a beérkezett ajánlat bírálatát és értékelését nem végezte el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)