Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21144/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ráckeve Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2300 Ráckeve, Dömsödi út 4., hrsz.: 5114
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ráckeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58036110
Postai cím: Szent István Tér 4
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szadai József
Telefon: +36 24523333
E-mail: polgarmester@rackeve.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Ráckeve – csónaktároló építése"
Hivatkozási szám: EKR000700962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ráckeve Város Önkormányzata a Városi strand területén vízitúra megállóhely létesítését tűzte ki célul. Jelen dokumentáció a Csónakház épületét foglalja magában.
A megállóhely a városi strand területén helyezkedik el.
Az egyszintes, épület síkalapozással, hagyományos, főfalas tartószerkezeti rendszerrel, vasbeton pillérvázzal, teherhordó, kitöltő falazattal és hagyományos tetőszerkezettel készül.
Nyílászárók: Az épületben műanyag szerkezetű ablakok, műanyag szerkezetű ajtók kerülnek beépítésre, a fűtött épületrészen fokozott hőszigetelő üvegezéssel, a tárolóknál hőszigetelő üvegezéssel.
A homlokzatra és padlóba EPS hőszigeteléssel kerül. Födém nem készül. Hagyományos, fatelepen kezelt és előkészített (égéskésleltetés, rovar és gombamentesített) fenyőfa faanyag felhasználású tetőszerkezet készül. Csúszásmentes gres kerámia burkolatok kerülnek beépítésre.
Falburkolat: Vakolat készül, a vizes helyiségekben csempeburkolattal.
Járdák, térburkolatok: A járdák és terasz 6 cm vastag előre gyártott beton térkőből, kerti szegélykővel.
Az épület hasznos alapterülete: 154,98 m2
Az új épület vasbeton alapja 26 m3 betonból készül. Az új helyiségek kialakításánál 6 cm vastagságban aljzatbeton 19 m3 készül, 17,5 m2 válaszfal épül és 35,6 m2-en gipszkarton állmennyezet. Az oldalfal vakolás és felületképzések mennyisége 440 m2. A padlón és az oldalfalakon 125,6 m2 hidegburkolat kerül elhelyezésre. Az így kialakított helyiségekbe 10 db ajtó kerül és 12 db ablak. A padló hőszigetelés mennyisége: 35 m2, a magastetőbe kerülő hőszigetelés mennyisége 68 m2 és a homlokzatra pedig 167,5 m2 hőszigetelés kerül. A tervezett munkálatok részét képezik az elektromos és gépészeti munkák is, mely a telken belüli közművek és a vízellátás-csatornázás kiépítését is tartalmazza. A külső térburkolat 38 m2-en készül.
A tárgyi projekt az Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése” nevű pályázati felhívásra benyújtott "A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" című, VEKOP- 4.1.1-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében kerül megvalósításra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Ráckeve – Csónaktároló építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 4., hrsz.: 5114
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ráckeve Város Önkormányzata a Városi strand területén vízitúra megállóhely létesítését tűzte ki célul. Jelen dokumentáció a Csónakház épületét foglalja magában.
A megállóhely a városi strand területén helyezkedik el.
Az egyszintes, épület síkalapozással, hagyományos, főfalas tartószerkezeti rendszerrel, vasbeton pillérvázzal, teherhordó, kitöltő falazattal és hagyományos tetőszerkezettel készül.
Nyílászárók: Az épületben műanyag szerkezetű ablakok, műanyag szerkezetű ajtók kerülnek beépítésre, a fűtött épületrészen fokozott hőszigetelő üvegezéssel, a tárolóknál hőszigetelő üvegezéssel.
A homlokzatra és padlóba EPS hőszigeteléssel kerül. Födém nem készül. Hagyományos, fatelepen kezelt és előkészített (égéskésleltetés, rovar és gombamentesített) fenyőfa faanyag felhasználású tetőszerkezet készül. Csúszásmentes gres kerámia burkolatok kerülnek beépítésre.
Falburkolat: Vakolat készül, a vizes helyiségekben csempeburkolattal.
Járdák, térburkolatok: A járdák és terasz 6 cm vastag előre gyártott beton térkőből, kerti szegélykővel.
Az épület hasznos alapterülete: 154,98 m2
Az új épület vasbeton alapja 26 m3 betonból készül. Az új helyiségek kialakításánál 6 cm vastagságban aljzatbeton 19 m3 készül, 17,5 m2 válaszfal épül és 35,6 m2-en gipszkarton állmennyezet. Az oldalfal vakolás és felületképzések mennyisége 440 m2. A padlón és az oldalfalakon 125,6 m2 hidegburkolat kerül elhelyezésre. Az így kialakított helyiségekbe 10 db ajtó kerül és 12 db ablak. A padló hőszigetelés mennyisége: 35 m2, a magastetőbe kerülő hőszigetelés mennyisége 68 m2 és a homlokzatra pedig 167,5 m2 hőszigetelés kerül. A tervezett munkálatok részét képezik az elektromos és gépészeti munkák is, mely a telken belüli közművek és a vízellátás-csatornázás kiépítését is tartalmazza. A külső térburkolat 38 m2-en készül.
A tárgyi projekt az Aktív Turisztikai Hálózatok Infrastruktúrájának Fejlesztése” nevű pályázati felhívásra benyújtott "A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" című, VEKOP- 4.1.1-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében kerül megvalósításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki vasbeton szerkezetek kivitelezésében szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 Ajánlattevő rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki teherhordó és/vagy kitöltő falazat kivitelezésében szakmai gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) 10
3 Jótállási idő (min. 36 - max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (tart.ker. nélk., nettó váll. díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP- 4.1.1-15-2016-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Ráckeve – Csónaktároló építése”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47901762
Postai cím: Dömsödi Út 23
Város: Kiskunlacháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2340
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24392950213

Hivatalos név: Hansa Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81209491
Postai cím: Bazsalikom Utca 58
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10908174243

Hivatalos név: Rohr Baumeister Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78471205
Postai cím: Ady Endre Utca 27/A
Város: Járdánháza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3664
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25317918205

Hivatalos név: GATISA és Társai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42668925
Postai cím: Erdő Utca 38
Város: Szigethalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2315
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26232797213

Hivatalos név: Pritamin Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98318344
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges