Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:21177/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Széna tér felújítása"
Hivatkozási szám: EKR000293202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "Széna tér felújítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak:71246000-4
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján nyertes ajánlattevő feladata "Széna tér felújítása" tárgyában az alábbi közterületek, utak, műtárgyak, legalább 1 db egy állásos – de előreláthatólag ennél nagyobb - autóbuszállomás felújításához, átépítéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások teljes körű megszerzése és tenderdokumentáció elkészítése a mellékelt műszaki diszpozícióban foglaltak szerint. Továbbá a tervezési feladat része a Széna téren jelenleg található Volánbusz végállomás áthelyezésére vonatkozó lehetséges helyszínek vizsgálata, elvi kialakításának és közúti kapcsolatainak döntéselőkészítő tanulmányterve.
Tervezési terület:
- Széna tér teljes területének komplex köztér rendezése, közlekedési felületeinek racionalizálása a Volánbusz pályaudvar megszüntetésével kb. 8.000 m2 területen, beleértve az Ostrom utca – Hattyú utca közötti területet is
- Csalogány utca és Hattyú utca térhez kapcsolódó szakaszának rendezése, beleértve a benzinkút területét is.
- Margit körút csatlakozó szakaszának kis mértékű korrekciói
- Bakfark Bálint utca és Varsányi Irén utcák rendezése
- A Jégkert fejlesztésével kapcsolatos érintettségek
- A helyközi autóbusz végállomás lehetséges áthelyezésére vonatkozó tanulmányterv által érintett területek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 228 - 522113

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1053/29-953/2018/1024 Rész száma: Elnevezés: "Széna tér felújítása"
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 127780000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak:71246000-4
71320000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján nyertes ajánlattevő feladata "Széna tér felújítása" tárgyában az alábbi közterületek, utak, műtárgyak, legalább 1 db egy állásos – de előreláthatólag ennél nagyobb - autóbuszállomás felújításához, átépítéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások teljes körű megszerzése és tenderdokumentáció elkészítése a mellékelt műszaki diszpozícióban foglaltak szerint. Továbbá a tervezési feladat része a Széna téren jelenleg található Volánbusz végállomás áthelyezésére vonatkozó lehetséges helyszínek vizsgálata, elvi kialakításának és közúti kapcsolatainak döntéselőkészítő tanulmányterve.
Tervezési terület:
- Széna tér teljes területének komplex köztér rendezése, közlekedési felületeinek racionalizálása a Volánbusz pályaudvar megszüntetésével kb. 8.000 m2 területen, beleértve az Ostrom utca – Hattyú utca közötti területet is
- Csalogány utca és Hattyú utca térhez kapcsolódó szakaszának rendezése, beleértve a benzinkút területét is.
- Margit körút csatlakozó szakaszának kis mértékű korrekciói
- Bakfark Bálint utca és Varsányi Irén utcák rendezése
- A Jégkert fejlesztésével kapcsolatos érintettségek
- A helyközi autóbusz végállomás lehetséges áthelyezésére vonatkozó tanulmányterv által érintett területek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 136391000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 4.1. illetve a Szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"4.1.4. 4. részteljesítés: Megrendelő által elfogadott egyesített engedélyezési és kiviteli terv leszállítása Megrendelő részére
- Teljesítési határidő: a Szerződés hatályba lépését követő 346. nap (kötbérterhes határidő);"
4.1.5. 5. részteljesítés: A feladat elvégzése nem szükséges.
"4.1.6. 6. részteljesítés: Engedélyek, jóváhagyások és tanúsítások leszállítása Megrendelő részére
- Teljesítési határidő: a Szerződés hatályba lépését követő 436. nap (kötbérterhes határidő);
"4.1.7. 7. részteljesítés: Kiviteli terv és tenderdokumentáció leszállítása a Megrendelő részére
- Teljesítési határidő: a Szerződés hatályba lépését követő 456. nap (kötbérterhes határidő);”
5.1. Vállalkozót a Szerződés 2. fejezetében meghatározott feladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén összesen nettó 136.391.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó százharminchatmillió-háromszázkilencvenegyezer forint plusz Általános Forgalmi Adó összegű Vállalkozói díj illeti meg, az alábbi ütemezés szerint:
1. számla- Számla összege: 12.778.000,- Ft + ÁFA, azaz tizenkétmillió- hétszázhetvennyolcezer forint plusz általános forgalmi adó
2. számla- Számla összege: 43.629.000,- Ft + ÁFA, azaz negyvenhárommillió-hatszázhuszonkilencezer forint plusz általános forgalmi adó
3. számla- Számla összege: 21.814.000,- Ft + ÁFA, azaz huszonegymillió-nyolcszáztizennégyezer forint plusz általános forgalmi adó.
4. számla- Számla összege: 58.170.000,- Ft + ÁFA, azaz ötvennyolcmillió-százhetvenezer forint plusz általános forgalmi adó.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019.10.07.
A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019.07. 11-én akadályt közölt, a Feleken kívül álló okból a szerződés 4.1.4. pontjában szereplő határidőt nem tudja teljesíteni, mivel a korábbiakban elkészült koncepció tervi változatok közül egy sem került maradéktalanul elfogadásra. A szerződés 1. sz. módosítását követően további egyeztetések történtek a II. kerületi, valamint a Fővárosi Önkormányzat részvételével, ahol a bemutatott közlekedési változatok közül az került kiválasztásra, melynek megvalósítása többlet tervezési feladattal és idővel jár.
A szerződés szerinti 5. sz. részteljesítés („Tanulmányterv leszállítása”) a tervezési és egyeztetési folyamat során okafogyottá vált, így ezen feladatot a szerződés 4.1.5. és az 5.1. pontjából törölni szükséges. Az 5. sz. részteljesítés során Tanulmányterv készítése szükséges, a kiválasztott helyszínre a BKK Zrt. engedélyezési és kiviteli tervek készítését rendelte meg egyéb szereplőtől, így az alacsonyabb tervi készültséget jelentő tanulmányterv leszállítása nem szükséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 127780000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 136391000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben