Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2118/2019
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged (a pontos teljesítési hely karakterkorlátozás miatt a VII.1) pontban kerül ismertetésre).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Magosi Lóránd
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, Kollégiumi út szennyvíz-csatorna bővítés
Hivatkozási szám: EKR000099442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged, Kollégiumi út szennyvíz-csatorna bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak:45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged (a pontos teljesítési hely karakterkorlátozás miatt a VII.1) pontban kerül ismertetésre).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szeged, Kollégiumi út szennyvíz-csatorna bővítés, főgyűjtőbe csatlakozás
Főbb mennyiségi adatok:
609 fm D 300 KDEM - EXTRA tokos csatornacső (SN8),
16 db Ø100 cm belső átmérőjű tisztító akna,
264 fm NA 150 KG - PVC bekötővezeték,
21 fm NA 200 KG - PVC (Vállalkozó köz kiállása),
1 db Ø100 cm belső átmérőjű akna Vállalkozó köz felé,
15 db telekhatáron belüli Ø50 cm belső átmérőjű tisztító akna,
60 fm Ø273*8,0 mm acél védőcső.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban részletezettek szerint kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16087 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szeged, Kollégiumi út szennyvíz-csatorna bővítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23513931
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 156975000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak:45231300-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged (a pontos teljesítési hely karakterkorlátozás miatt a VII.1) pontban kerül ismertetésre).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szeged, Kollégiumi út szennyvíz-csatorna bővítés, főgyűjtőbe csatlakozás
Főbb mennyiségi adatok:
609 fm D 300 KDEM - EXTRA tokos csatornacső (SN8),
16 db Ø100 cm belső átmérőjű tisztító akna,
264 fm NA 150 KG - PVC bekötővezeték,
21 fm NA 200 KG - PVC (Vállalkozó köz kiállása),
1 db Ø100 cm belső átmérőjű akna Vállalkozó köz felé,
15 db telekhatáron belüli Ø50 cm belső átmérőjű tisztító akna.
60 fm Ø273*8,0 mm acél védőcső.
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban, és az 1. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 148
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 156975000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45671267
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23513931
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek az alábbiakban állapodnak meg:
•A csatornaépítéshez szükséges talajvízszint süllyesztési munkák előfeltételét képező, az NKM Áramhálózati Kft. általi mérőhely telepítésének, áram alá helyezésének időszükséglete miatt a teljesítési határidő 11 nappal történő meghosszabbítása indokolt.
•A befogadó akna melletti, esővíz elvezető csatorna és távközlési alépítmény alatti acélcső sajtolás Vállalkozó feladatát képezi, ezen módosítás okán a teljesítési határidő további 6 nappal történő meghosszabbítása indokolt.
•A Virágpaletta meglévő bekötésének átépítése, a Virágpaletta bekötésének kutatózása, kamerázása, terven felüli leágazó idom beépítése szükséges, e munkák elvégzését Vállalkozó vállalja. A módosítás következtében Vállalkozónak többletköltsége keletkezik, melynek megtérítésére nettó 1.009.378,-Ft összegre jogosult, amely a tartalékkeret terhére kerül elszámolásra. A fenti módosítások eredményeképpen a teljesítési határidő további 11 nappal történő meghosszabbítása indokolt.
3.2. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként a vállalkozási szerződés II. (A vállalkozó kötelezettségei) 2.2. pontjának harmadik bekezdését Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 148 naptári nap.
VI.2.2. pont folytatása:
-Váll-zó a csatornaépítéshez szükséges vákuum kutas talajszintsüllyesztés elektromos áramvételi pontjának telepítését 2018.09.12-én megrendelte. A mérőhely telepítését,áram alá helyezését 2018.09.28-án végezte el az NKM Áramhálózati Kft.,így a csatornaépítéshez szükséges talajvízszint süllyesztési munkákat csak 2018.09.28-át követően tudták megkezdeni, annak ellenére, hogy a munkaterületet 2018.09.17-én vették át. Vállalkozó kivitelezési idővesztesége 11 naptári nap.
- Vállalkozó jelezte, hogy a befogadó akna melletti, esővíz elvezető csatorna és távközlési alépítmény alatti –terven nem szereplő- acélcső sajtolás szükséges, melynek munkaigénye 6 naptári nap.
- Műszaki ellenőr kérte Vállalkozótól a Virágpaletta meglévő bekötésének pótmunka keretében történő átépítését, mely munka időszükséglete 7 naptári nap. Ennek eredményeképpen Vállalkozó a 2018.11.19-i naplóbejegyzésében jelezte, hogy a Virágpaletta bekötésének kutatózása, kamerázása, terven felüli leágazó idom beépítésének munkaigénye 4 naptári nap.
Műszaki ellenőr véleménye:
- A csatornaépítéshez szükséges vákuum kutas talajvízszint süllyesztés áramvételi pontját az NKM Áramszolgáltató Kft. a munkaterület átadás-átvételi eljárását követő 11. napon építette ki.Az előre nem látható esemény miatt bekövetkező időveszteségből adódó határidőmódosítást (11 nap) Műszaki ellenőr elfogadja.
- A befogadó akna melletti Ø 80 cm-es beton esővíz elvezető csatorna és távközlési alépítmény keresztezését a tervtől eltérő módon acél védőcső átsajtolásával lehetett biztonságosan kivitelezni az altalaj állékonyságát figyelembe véve (folyóshomok). Mivel a 2,5 méter mélységben található Ø 80 cm-es nagy átmérőjű csapadékvízelvezető csatornát,annak kivitelezésekor (40 éve) körbe betonozták és a fapallókkal megerősítették,mely felszínről nem látszott,ezért az ebből adódó előre nem látható körülmények miatt bekövetkező időveszteség általi határidőmódosítást (6 nap) Műszaki ellenőr elfogadja.
A Virágpaletta kiviteli terven nem szereplő (a közműtérképek és a közműszolgáltató Szegedi Vízmű Zrt. adatszolgáltatása sem tartalmazta) meglévő és jelenleg is üzemelő szennyvíz bekötésének feltárásából és az új építésű gerincvezetékről való leágazó elem beépítéséből származó többlet időigényt (4 nap) az előre nem láthatósága miatt Műszaki ellenőr elfogadja. Továbbá a régi bekötés kiépítéséhez szükséges időtartamot (7 nap) is elfogadja, mivel ennek kivitelezését csak az új szakasz műszaki átadása után lehet elvégezni és rákötni a rendszerre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozata alapján a hirdetmény VI.2.1 pontjában ismertetett módosításokra előre nem látható okokból volt szükség. Vállalkozó a követelésekben rögzített munkák elvégzéséért nettó 1.009.378,-Ft ellenszolgáltatásra jogosult- tartalékkeret terhére kerül elszámolásra-, továbbá Vállalkozó 28 napos határidő módosítási igénye megalapozott.

A módosítás szükségességét indokoló körülmények részletesebb ismertetésére a hirdetmény adminisztratív sajátossága, azaz karakterkorlátozás miatt a VI.2.1. pontban kerül sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 156975000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 156975000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A teljesítés pontos helye karakterkorlát miatt a II.2.3), illetve VI.1.3) pontok helyett itt kerül ismertetésre.Teljesítés helye:A tervezett gravitációs szennyvízcsatorna két végpontja a Kollégiumi út (25996 hrsz.) - Dorozsmai út csatlakozásától a Dorozsmai útszéltől 12 m-re lévő végakna, valamint a 26013/8 hrsz.-ú ingatlan előtti végakna.
A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § rendelkezéseinek figyelembe vételével került sor. A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben