Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21183/2019
CPV Kód:45261200-6
Ajánlatkérő:Sümeg Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8330 Sümeg, belterület 410 és 411 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B-Söv Építőipari és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sümeg Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87830925
Postai cím: Béke Tér 7.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Végh László
Telefon: +36 87550760
E-mail: sumegph@sumeg.hu
Fax: +36 87352578
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sumeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ramassetter Látogatóközpont kialakítása Sümegen
Hivatkozási szám: EKR000441722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261200-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ramassetter Látogatóközpont kialakítása Sümegen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261200-6
További tárgyak:45261300-7
45261410-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8330 Sümeg, belterület 410 és 411 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az első ütem keretében megtörténik az épület régi födém-, tetőszerkezetének bontása, majd azt követően új födémszerkezet kialakítása, új tetőszerkezet építése, új tetőhéjazat építése.
Mennyiségek:
- tetőszerkezet és tetőhéjazat bontása :660 m2,
- új födémszerkezet kialakítása :140 m2
- új tetőszerkezet kialakítása :720 m2
- új tetőhéjazat építése :720 m2

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP- 1.2.1.-16-VE1-2017-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10898 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ramassetter Látogatóközpont kialakítása Sümegen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B-Söv Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Simon István Utca 29.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: bsovkft@gmail.com
Telefon: +36 305064601
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19751235
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261200-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261200-6
További tárgyak:45261300-7
45261410-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8330 Sümeg, belterület 410 és 411 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az első ütem keretében megtörténik az épület régi födém-, tetőszerkezetének bontása, majd azt követően új födémszerkezet kialakítása, új tetőszerkezet építése, új tetőhéjazat építése.
Mennyiségek:
- tetőszerkezet és tetőhéjazat bontása :660 m2,
- új födémszerkezet kialakítása :140 m2
- új tetőszerkezet kialakítása :720 m2
- új tetőhéjazat építése :720 m2

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19751235
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B-Söv Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84728841
Postai cím: Simon István Utca 29.
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
E-mail: bsovkft@gmail.com
Telefon: +36 305064601
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidő 2019.09.12-ről 2019.10.31-re módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a kivitelezés során több olyan műszaki problémát is jelzett a Megrendelő felé, mely a tervezés és előkészítés szakaszában nem volt előrelátható, de a Megrendelő intézkedéséig a Vállalkozó munkavégzését akadályozta. Ezek az alábbiak:
- 2019.07.01.: a költségvetésben szereplő borított gerendafödém borítása helyett a födémszerkezet sűrű gerendás csapos fafödém. Ezen szerkezet elbontása lényegesen időigényesebb, illetve az előre tervezett hulladéknál jelentősen több keletkezik.
- 2019.07.19.: Vállalkozó kéri a falegyen kutatási munkák eredményének átadását, valamint a további munkavégzéshez szükséges információkat.
- 2019.08.14.: Vállalkozó kéri az oromfalak helyzetének pontos meghatározását.
- 2019.08.16.: Vállalkozó ismételten kéri az oromfalak helyzetének pontos meghatározását.
Vállalkozó ezen felül két alkalommal jelzett olyan időjárási körülményeket, melyek nem tették lehetővé a munkavégzést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19751235 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19751235 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben