Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21186/2019
CPV Kód:18110000-3, UB02-7
Ajánlatkérő:MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Teljesítés helye:HU110, HU222, HU321, HU322, HU233, HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.;Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.;ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK18003
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huszár Tamás
Telefon: +36 30205263
E-mail: huszar.tamas.peter@mav-szk.hu
Fax: +36 15114183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyen-formaruha1.rész:női rövid és hosszú ujjú blúz,férfi rövid és hosszú ujjú ing2.rész:férfi zakó és mellény,férfi nadrág,férfi téli nadrág,női blézer,női mellény,női nadrág,női téli nadrág,szoknya
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3 UB02-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egyen- formaruházati termékek 2. rész: férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3 UB02-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU222, HU321, HU322, HU233, HU333 A teljesítés fő helyszíne: 1047 Bp,Bécsi u.1., 5000 Szolnok,Jubileum tér 1-3., 6729 Szeged,Rendező Pu., 4024 Debrecen,Petőfi tér 12., 7200 Dombóvár,Földvár u.20., 9700 Szombathely, Sas u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
2. rész: (férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya) esetén szerződés keretösszege (azaz 788 096 366,- Ft + áfa), amely a lehívási kötelezettséget nem keletkeztető + 20%-os értékbeli eltérést is magában foglalja. Az előzetes igényfelmérés alapján - előreláthatólag az alábbi felsorolt termékek, hozzávetőlegesen alábbiakban megadott mennyiségeinek lehívásával merül ki:
Férfi zakó 3 021 db
Férfi mellény 2 718 db
Férfi nadrág 14 240 db
Férfi téli nadrág 10 266 db
Női blézer 1 525 db
Női mellény 2 415 db
Női nadrág 6 235 db
Női téli nadrág 4 362 db
Szoknya 1 482 db
Mindösszesen: 46 266 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/16 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 166 - 378513

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2424-28/2018/SZK Rész száma: 2 Elnevezés: Egyen- formaruházati termékek 2. rész: férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csömöri út 50-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
E-mail: bardos.gabriella@kezmu.hu
Telefon: +36 202161049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14222475
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lujza u. 4.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@prorehab.hu
Telefon: +36 42506309
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506310
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
E-mail: ajanlattevo@kezmu.hu
Telefon: +36 202161049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14222430
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 788 096 366 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
2. rész: Férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya
Nyertes közös Ajánlattevők
Ajánlattevő neve: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumvezető)
Ajánlattevő székhelye: 11147 Budapest, Csömöri út 50-60.
Adószáma: 22260336-2-44

Ajánlattevő neve: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumi tag)
Ajánlattevő székhelye: 1076 Budapest, Dózsa György út 48.
Adószáma: 22242419-2-42

Ajánlattevő neve: Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumi tag)
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.
Adószáma: 22305004-2-15
A szerződés módosításának dátuma: 2019. 10. 24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban meghatározottak alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18110000-3 UB02-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU222, HU321, HU322, HU233, HU333 A teljesítés fő helyszíne: 1047 Bp,Bécsi u.1., 5000 Szolnok,Jubileum tér 1-3., 6729 Szeged,Rendező Pu., 4024 Debrecen,Petőfi tér 12., 7200 Dombóvár,Földvár u.20., 9700 Szombathely, Sas u. 9.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tárgyi közbeszerzési eljárás 2. részének eredményeként "férfi zakó, férfi mellény, férfi nadrág, férfi téli nadrág, női blézer, női mellény, női nadrág, női téli nadrág, szoknya" beszerzése céljából kötött Szerződés teljes értéke mindösszesen nettó 788 096 366,- Ft, melyből a lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg értéke nettó 606 227 974,- Ft, az opció értéke pedig nettó 181 868 392,- Ft.
Az adásvételi keretszerződést követően a keretösszeg módosítása vált szükségessé, ezért felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.§ (2) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a szerződést egyező akaratnyilvánítással módosítják.
A fentiek szerint tehát új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a Szerződés, mert a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése jelen módosítás eredményeként az ellenérték növekedése jelen módosítás esetén a Szerződés alapján ténylegesen kifizetett érték 10%-át, valamint az uniós értékhatárt nem érik el, illetőleg a módosítás a szerződés általános jellegére sincs kihatással, azt nem változtatja meg és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez. A módosítás következtében a Szerződés értéke változik és a módosítás a Szerződés további elemeit, mellékleteit nem érinti. A Kbt. 141.§ (3) bekezdésének második fordulata nem áll fenn.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/16 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 856 746 366
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csömöri út 50-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
E-mail: bardos.gabriella@kezmu.hu
Telefon: +36 202161049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14222475
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lujza u. 4.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: kozbeszerzes@prorehab.hu
Telefon: +36 42506309
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506310
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: HU
E-mail: ajanlattevo@kezmu.hu
Telefon: +36 202161049
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14222430
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módisításának tárgya a Szerződés értékének növelése, az alábbiakban részletezettek szerint:
Az adásvételi keretszerződést követően a keretösszeg módosítása vált szükségessé, ezért felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.§ (2) bekezdés alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a szerződést egyező akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:
„A Szerződés Keretösszege 606.227.974,- Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz hatszázhatmillió-kétszázhuszonhétezer-kilencszázhetvennégy Forint + mindenkor hatályos ÁFA.
Az opció értéke 181.868.392,- Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz száznyolcvanegymillió-nyolcszázhatvannyolcezer-háromszázkilencvenkettő Forint + mindenkor hatályos ÁFA, mely összeg tekintetében Vevőt lehívási kötelezettség nem terheli.
A Szerződés Keretösszegének és az opció értékének összege, azaz a Szerződés teljes értéke mindösszesen: 788.096.366,- Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz hétszáznyolcvannyolcmillió-kilencvenhatezer-háromszázhatvanhat Forint + mindenkor hatályos ÁFA.”
az alábbiak szerint módosul:
„A Szerződés Keretösszege 674.877.974,- Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz hatszázhetvennégymillió-nyolcszázhetvenhétezer-kilencszázhetvennégy Forint + mindenkor hatályos ÁFA.
Az opció értéke 181.868.392- Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz száznyolcvanegymillió-nyolcszázhatvannyolcezer-háromszázkilencvenkettő Forint + mindenkor hatályos ÁFA, mely összeg tekintetében Vevőt lehívási kötelezettség nem terheli.
A Szerződés Keretösszegének és az opció értékének összege, azaz a Szerződés teljes értéke mindösszesen: 856.746.366,- Ft + mindenkor hatályos ÁFA, azaz nyolcszázötvenhatmillió-hétszáznegyvenhatezer-háromszázhatvanhat Forint + mindenkor hatályos ÁFA.”
A szerződés módosításának időpontja: 2019. 10.24.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés értékének növelését, a készlettel és rendeléssel (várható beszállítással) nem fedezett hátralékos igények indokolják. Az eljárás tárgyát képező ruházat nélkülözhetetlen a MÁV Csoport számára, az azok hordására kötelezett munkavállalók munkaköri feladatainak maradéktalan ellátása érdekében. Az igények lefedése és a folyamatos anyagellátás érdekében szükséges a Szerződés teljes értékének növelése, vagyis a Szerződés módosítása (a továbbiakban 1. sz. módosítás). A módosítás más szerződéses elemre nem terjed ki.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 788 096 366 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 856 746 366 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben