Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:212/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Egyházmegye
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nork Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18045
Postai cím: Dóm tér 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zsófia
Telefon: +36 304341872
E-mail: hajdu@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://pecsiegyhazmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://pecsiegyhazmegye.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodájának bővítése és átalakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodájának bővítése és átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Templom tér 2. hrsz.: 512
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodájának bővítése és átalakítása.
A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei (tájékoztató jelleggel):
Zsaluzás és állványozás.
Homlokzati keretállványok 752,68 m2.
Irtás, föld- és sziklamunka.
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel 129,615 m3.
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel 249,8 m3.
Tükörkészítés tömörítés nélkül 337,045 m2.
Fejtett föld elszállítása 499,98 m3.
Helyszíni beton és vasbeton munka.
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 703,26 m2.
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból 33,9335 m3.
Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése 41,39 m2.
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése.
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 17 db.
Falazás és egyéb kőművesmunka.
Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből 1,5162 m3.
Ácsmunka.
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából 442,61 m2.
Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel 384,9365 m2.
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 452,9 m.
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés.
Padlóburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése beltérben 661,87m2.
Padlóburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése 661,87 m2.
Felvonó.
630 kg teherbírású hidraulikus személyfelvonó 1 klt.
Lombos fák ültetése 12 db.
Konténeres lombos cserjék 791 db.
Játszótéri játszóeszközök 29 db.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentációés annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. Ajánlatkérő a321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzéstárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációbanmeghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra,tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás,utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 216 - 448315

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Nork Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 2-4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
E-mail: norkkft@nork.hu
Telefon: +36 309578402
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 324081711 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A VII.2.2) FOLYT.:
2. A K SZ teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése, illetve az E F körében egyes feladatok más műszaki tartalommal történő megvalósítása vált szükségessé (a továbbiakban: T F):
a) Más műszaki tartalommal megvalósuló öltözőszekrények, radiátorburkolatok és WC válaszfalak kerülnek beépítésre.
b) Más műszaki tartalommal megvalósuló hideg- és PVC burkolatok kerülnek beépítésre.
c) Más műszaki tartalommal megvalósuló Épületgépészeti szerelvények (mosdók, wc csészék, csaptelepek), továbbá öltözői és mosdói pipere eszközök kerülnek beépítésre.
d) Új feladatokként térkő alatti térbeton elbontására, ereszcsomópont átalakítására, kondenzcsapda kialakítására, tetőtéri bebúvó kialakítására, földszinti vizesblokk gépészeti átalakítására, térkőburkolat megvédésére, elektromos vízmelegítő kialakítására, mosogatógép miatti átalakításra, minikonyha kialakítására, tűzjelző beüzemelésére, tűzálló kötődobozok kivitelezésére, rack szekrény szellőztetés kialakítására, kártyás beléptetés kialakítására, úszókapu villamos betáplálásának kiépítésére, gipszkarton revíziós ajtók kialakítására kerül sor.
3. A K közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a M műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján az E F összesített ellenértéke 9.207.580,- Ft + ÁFA, míg a T F összesített ellenértéke 20.050.076,- Ft + ÁFA.
4. Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a K SZt, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el a K SZ szerinti vállalkozói díj 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
5. Az E F a T F szükségessé válása okán nem kerültek megvalósításra, így azok elmaradása összhangban a K SZ eredeti céljával és tartalmával (vagyis a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez).
6. A T F az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a K SZ jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a K SZ keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A T F együttes értéke nem haladja meg a K SZben rögzített - E F ellenértékével csökkentett - vállalkozói díj 15%-át.
7. A Projektingatlan nyugati területén - mely területen a K területrendezésre és játszótér kialakítására (a továbbiakban: Területrendezés) lenne köteles 2018.06.30. napjáig - az Iskola K kivitelezési tevékenységet folytat az Iskola épületén. A Projektingatlanon rendelkezésre álló szűk terület okán K és az Iskola K az Óvoda nyugati részén található udvaron osztoztak annak érdekében, hogy az épületekhez (vagyis az Óvodához és az Iskolához) közvetlenül kapcsolódó kivitelezési tevékenységekkel az előírt ütemezés szerint előre tudjanak haladni. Az Iskola K-nek az Óvoda nyugati részén található udvarra az Iskola K SZ szerint 2018.08.31-ig teljesítendő kivitelezési munkák elvégzéséhez van szüksége.
8. 1.8. K több ízben jelezte, hogy az Iskola K tevékenysége okán akadályoztatva van a Területrendezés tekintetében. M, K és az Iskola K együttműködési kötelezettsége okán lefolytatott egyeztetések során a felek megállapították, hogy az Iskola K 2018.08.31. teljesítési részhatáridejének veszélyeztetésével lenne megoldható a Területrendezés, továbbá a legnagyobb gondosság mellett sem biztosítható, hogy az Iskola K tevékenysége ne okozzon károkat a Területrendezésben, mint eredménytermékben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) A Kbt. 148. §-a szerint.
2) A VII.2.1) FOLYT.:
5. A K SZ 8.23. pontja helyébe a köv. lép:
"A pótmunka elszámolása tételesen történik, a M képviseletében eljáró mű. ell. által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a K ajánlatában megadott egységárak figyelembe vételével. Az ajánlatban rögzített egységárak a jelen szerződés hatálya alatt nem módosulhatnak, azokra a vállalkozói díj rögzített jellegére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak. Amennyiben a felmerülő pótmunka olyan, előre nem látható elemet is tartalmaz, mely vonatkozásában a K nyertes ajánlatában egységár nem szerepel, úgy a pótmunka tételes elszámolása a K által készített, a M és a M képviseletében eljáró mű. ell. által írásban jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. K a jóváhagyott és igazoltan elvégzett pótmunka ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.”
6. A K SZ 10.22. pontja helyébe a köv. lép:
„K a Jót. Bizt.-ot két részletben, az egyes műszaki átadás-átvételi eljárások jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjában köteles M rendelkezésére bocsátani. A teljesítés jelen szerződés szerinti igazolásának feltételét képezi a Jót. Bizt.-k szerződésszerű rendelkezésre bocsátása. A Jót. Bizt.-k hatálya legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetével egyidejűleg kezdődik és a jelen szerződésben rögzített általános jótállási időtartam lejártát követő 45. (negyvenötödik) napig áll fenn. A Jót. Bizt. mértéke az adott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az esetlegesen felhasznált tartalékkeret nélkül számított és ténylegesen igazolt teljesítés nettó értékének 5%-a.”
3) A VI.3) FOLYT.:
8. Az Iskola kivitelezésének késedelme beláthatatlan következményekkel járhatna a Projekt megvalósíthatóságát illetően (mind a költségvetési támogatások felhasználása, mind az oktatási intézménynek a kivitelezés okán előre tervezett oktatási rendje tekintetében), illetve a Területrendezésben okozott - előre látható és ebből kifolyólag felelősségi körben nehezen kezelhető - károk kijavítása a hatékony és felelős (köz)pénzgazdálkodás elvét sértenék (akár költségvetési támogatásból, akár Mi saját forrásból kerülne finanszírozásra).
9. Mnek a Projekt szempontjából ahhoz fűződik kiemelt érdeke, hogy az Óvoda és Iskola, mint nevelési és oktatási intézmények zavartalanul megkezdhessék, illetve folytathassák tevékenységüket az eredetileg kalkulált ütemezés szerint. Az Óvoda működőképességéhez az épületrészek rendelkezésre állása szükséges, vagyis azokat 2018.06.30. napjáig műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a K-nek át kellene adnia a használatbavételi engedély beszerzése érdekében. Az engedély beszerzésének nem feltétele a Területrendezéssel érintett feladatok elvégzése, az Óvoda e részek nélkül is alkalmas lenne a vonatkozó jogszabályi és hatósági követelmények szerinti működésre. Az Iskola tekintetében ugyanakkor a kalkulált ütemezés betartásához elengedhetetlen - a kivitelezés technológia sorrendje, illetve az elvégzendő kivitelezési feladatok jellege okán -, hogy az Iskola K az Óvoda nyugati udvarrészéhez továbbra is hozzáférhessen. Mivel a kérdéses munkanemek az Iskola tekintetében a majdani használatbavételhez is elengedhetetlenek, ezért ezek késedelme sértené a M érdekeit.
10. K a K SZ-ben rögzített kötelezettségeivel összhangban a Területrendezést érintő akadályoztatását leszámítva a megfelelő ütemezésben haladt a kivitelezési tevékenységével, így a Területrendezéssel nem érintett Feladatok 2018.07.15.-ig történő sikeres műszaki átadás-átvételének nincs akadálya. K e körülményre is figyelemmel a Feladatok időbeli ütemezésének megbontását javasolta, nevezetesen, hogy a Területrendezéssel nem érintett Feladatok tekintetében 2018.07.15.-ig kerüljön lefolytatásra a műszaki átadás-átvételi eljárás, míg a Területrendezés Felek póthatáridőt rögzítsenek azzal, hogy az Iskola K 2018.08.31. napját követően a K rendelkezésére bocsátja az ehhez szükséges munkaterületet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Templom tér 2. hrsz.: 512
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodájának bővítése és átalakítása.
A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei (tájékoztató jelleggel):
Zsaluzás és állványozás.
Homlokzati keretállványok 752,68 m2.
Irtás, föld- és sziklamunka.
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel 129,615 m3.
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel 249,8 m3.
Tükörkészítés tömörítés nélkül 337,045 m2.
Fejtett föld elszállítása 499,98 m3.
Helyszíni beton és vasbeton munka.
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 703,26 m2.
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból 33,9335 m3.
Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése 41,39 m2.
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése.
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése 17 db.
Falazás és egyéb kőművesmunka.
Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből 1,5162 m3.
Ácsmunka.
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából 442,61 m2.
Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel 384,9365 m2.
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 452,9 m.
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés.
Padlóburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése beltérben 661,87m2.
Padlóburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése 661,87 m2.
Felvonó.
630 kg teherbírású hidraulikus személyfelvonó 1 klt.
Lombos fák ültetése 12 db.
Konténeres lombos cserjék 791 db.
Játszótéri játszóeszközök 29 db.
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentációés annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. Ajánlatkérő a321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzéstárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációbanmeghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra,tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás,utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
ELMARADÓ MUNKÁK
a) Beépített bútorok körében öltözőszekrények, radiátorburkolatok, piszoár válaszfalak és mosdópultok megvalósítására nem az eredeti műszaki tartalommal kerül sor.
b) Hideg- és PVC burkolatok elkészítésére nem az eredeti műszaki tartalommal kerül sor.
c) Épületgépészeti szerelvények (mosdók, wc csészék, csaptelepek), továbbá öltözői és mosdói pipere eszközök megvalósítására nem az eredeti műszaki tartalommal kerül sor.
d) Teraszburkolat elkészítésére nem az eredeti műszaki tartalommal kerül sor.
TÖBBLET FELADATOK
a) Más műszaki tartalommal megvalósuló öltözőszekrények, radiátorburkolatok és WC válaszfalak kerülnek beépítésre.
b) Más műszaki tartalommal megvalósuló hideg- és PVC burkolatok kerülnek beépítésre.
c) Más műszaki tartalommal megvalósuló Épületgépészeti szerelvények (mosdók, wc csészék, csaptelepek), továbbá öltözői és mosdói pipere eszközök kerülnek beépítésre.
d) Új feladatokként térkő alatti térbeton elbontására, ereszcsomópont átalakítására, kondenzcsapda kialakítására, tetőtéri bebúvó kialakítására, földszinti vizesblokk gépészeti átalakítására, térkőburkolat megvédésére, elektromos vízmelegítő kialakítására, mosogatógép miatti átalakításra, minikonyha kialakítására, tűzjelző beüzemelésére, tűzálló kötődobozok kivitelezésére, rack szekrény szellőztetés kialakítására, kártyás beléptetés kialakítására, úszókapu villamos betáplálásának kiépítésére, gipszkarton revíziós ajtók kialakítására kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 334003449
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Nork Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Batthyány u. 2-4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
E-mail: norkkft@nork.hu
Telefon: +36 309578402
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1) A szerződésmódosítás dátuma: 2018.12.27.
2) 1. A K SZ 2.1. pontja kiegészül a köv. rend.-sel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy M megrendeli, K pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 9. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban: T F). A T F tekintetében - a jelen szerződés külön előírásának hiányában - a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögzítik továbbá, hogy a Feladatok részét képező egyes munkák megvalósítása nem szükséges a Projekt megvalósításához, mely munkák teljesítésére nem kerül sor a Feladatok keretében (a továbbiakban: E F). Az E F pontos tartalmát a 9. sz. mell. képező műszaki dokumentáció rögzíti.”
2. A K SZ 5.4. pontja helyébe a köv. lép:
„A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok - ide nem értve a Projektingatlan nyugati udvarrészén elvégzendő területrendezési és játszótér kialakítási feladatokat - teljes körű (sikeres műszak átadás-átvétellel lezárt) kivitelezésének határideje 2018.07.15. napja. A Projektingatlan nyugati udvarrészén elvégzendő területrendezési és játszótér kialakítási feladatok teljes körű (sikeres műszak átadás-átvétellel lezárt) kivitelezésének határideje az ehhez szükséges munkaterület K-nek történő átadásától számított 60 naptári nap. Felek a jelen szerződés 10.4. pontja szerinti jótállás tekintetében rögzítik, hogy a jótállás időtartama az adott műszaki átadás-átvételi eljárással érintett feladatok tekintetében az adott eljárás sikeres lezárásnak napjával kezdődik.”
3. A K SZ 8.1. pontja helyébe a köv. lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kt
a) a Feladatokért 285.412.157,- Ft + ÁFA összegű;
b) a T F-ért 20.050.076,- Ft + ÁFA összegű;
váll. díj illeti meg, a szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
4. A K SZ 8.10. pontja helyébe a köv. lép:
„K a kivitelezésnek a M képviseletében eljáró mű. ell. által igazolt készültségi foka szerint, az alábbi ütemezésben jogosult 4 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására, összhangban a jelen szerződés mellékletét képező műszaki és pénzügyi ütemtervvel:
a) K a K SZ-sel összhangban állította ki első részszámláját, melynek összege 73.654.934 - Ft + ÁFA;
b) K a K SZ-sel összhangban állította ki második részszámláját, melynek összege 73.654.934 - Ft + ÁFA;
c) K a K SZ-sel összhangban állította ki harmadik részszámláját, melynek összege 73.654.934 - Ft + ÁFA;
d) K a jelen szerződés 5.4. pontja alapján 2018.07.15. napjáig teljesítendő feladatok műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a M által igazolt teljesítés esetén - jogosult a negyedik részszámla kiállítására, melynek összege 70.244.916,- Ft + ÁFA;
e) K a jelen szerződés 5.4. pontja alapján a Projektingatlan nyugati udvarrészén elvégzendő területrendezési és játszótér kialakítási feladatok műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően - a M által igazolt teljesítés esetén - jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 14.252.515 - Ft + ÁFA.
5. A K SZ 8.23. pontja helyébe a köv. lép:
„Felek rögzítik, hogy a szerződésben tartalékkeretet határoznak meg: Felek rögzítik, hogy a tartalékkeretet az előre nem látható, továbbá a műszaki dokumentációban, illetve az annak részét képező árazatlan költségvetési összesítőben nem szereplő, de a szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges munkák (pótmunka) ellenértékének fedezetéül lehet felhasználni. A tartalékkeret terhére elvégzendő munkákat előzetesen mind a M-vel, mind a mű. ell.rel írásban jóvá kell hagyatni. A tartalékkeret mértéke legfeljebb a jelen szerződés 8.1. pont a) alpontjában rögzített, Kivitelezési feladatokra vonatkozó egyösszegű átalányár 10 %-a. Pótmunka elrendelésére kizárólag M jogosult, írásban."
FOLYT. A VI.3) PONTBAN.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A K SZ teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő feladatok elvégzése vált szükségtelenné, illetve más műszaki megoldások alkalmazása okán díjmódosuláshoz vezető változások merültek fel (a továbbiakban: E F):
a) Beépített bútorok körében öltözőszekrények, radiátorburkolatok, piszoár válaszfalak és mosdópultok megvalósítására nem az eredeti műszaki tartalommal kerül sor.
b) Hideg- és PVC burkolatok elkészítésére nem az eredeti műszaki tartalommal kerül sor.
c) Épületgépészeti szerelvények (mosdók, wc csészék, csaptelepek), továbbá öltözői és mosdói pipere eszközök megvalósítására nem az eredeti műszaki tartalommal kerül sor.
d) Teraszburkolat elkészítésére nem az eredeti műszaki tartalommal kerül sor.
FOLYT. A VI.3) és VI.4.3) PONTOKBAN
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 324081711 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 334003449 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben