Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21203/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-200) EBP építési munkák I. – 1. emelet
Hivatkozási szám: EKR000226222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: építészet és gépészet
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262700-8
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munka által érintett alapterület 379 m2.
Jellemző munkanemek mennyiségi adatai:
- 182 m2 válaszfal építése
- 800 m2 vakolat készítése, pótlása, javítása
- 120 m2 szerelt gipszkarton álmennyezet készítése
- 199 m2 látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése
- 187 m2 oldalfal burkolás kőporcelán lappal
- 172 m2 padló burkolás kőporcelán lappal
- 217 m2 PVC padló burkolás
- 6 csoport zuhanyzó, WC panel kabinfalak szerelése
- 17 db ajtó szerkezet beépítése
- 3 db kapcsolt alu ablak beépítése
- 1040 m2 falfestés
- 10 db strang csoportban futó víz, szennyvíz vezetékek cseréje, érintve a fsz-i mennyezeti csatlakozásokat is
- 14 db radiátor cseréje bekötési vezetékekkel együtt
- csőventillátor, 108 m kör keresztmetszetű vezeték beépítésével
- 4 db oldalfali multi split klíma elhelyezése, 2-2 db beltéri egység elhelyezésével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23008 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: PTS-200 1. rész Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: építészet és gépészet
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92242873
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262700-8
45350000-5
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesti Egészségügyi Központja, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési munka által érintett alapterület 379 m2.
Jellemző munkanemek mennyiségi adatai:
- 182 m2 válaszfal építése
- 800 m2 vakolat készítése, pótlása, javítása
- 120 m2 szerelt gipszkarton álmennyezet készítése
- 199 m2 látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése
- 187 m2 oldalfal burkolás kőporcelán lappal
- 172 m2 padló burkolás kőporcelán lappal
- 217 m2 PVC padló burkolás
- 6 csoport zuhanyzó, WC panel kabinfalak szerelése
- 17 db ajtó szerkezet beépítése
- 3 db kapcsolt alu ablak beépítése
- 1040 m2 falfestés
- 10 db strang csoportban futó víz, szennyvíz vezetékek cseréje, érintve a fsz-i mennyezeti csatlakozásokat is
- 14 db radiátor cseréje bekötési vezetékekkel együtt
- csőventillátor, 108 m kör keresztmetszetű vezeték beépítésével
- 4 db oldalfali multi split klíma elhelyezése, 2-2 db beltéri egység elhelyezésével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 148
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100225469
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Megrendelő egyes tételek esetében módosította, illetve új elemekkel bővítette ki a műszaki tartalmat. Ennek megfelelően a Felek egyes érintett költségvetési tételek törléséről, módosításáról, illetve új költségvetési tételek megvalósításáról állapodtak meg.
A módosítás a fenti esetekben megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
2. A Felek a szerződéskötést követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint egyeztetéseket folytattak az árazott költségvetés tételei tekintetében, amelynek során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették. Ennek megfelelően a Felek rögzítették, hogy mely tételek műszaki tartalma módosul műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékre.
A módosítás a fenti esetekben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjának, a szerződés (jogszabályi rendelkezés alapján) minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát. A módosítások nem változtatták a szerződés általános jellegét. A módosítás a fenti esetekben továbbá megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésének is.
3. Az alapszerződés kivitelezésével kapcsolatban pótmunkákra merült fel igény, amelyek előre nem látható okok miatt (a kivitelezéssel érintett épület olyan műszaki jellemzőiből adódóan, amelyek csak a bontási munkálatok elvégzését követően váltak ismertté) váltak szükségessé. A kivitelezési munkák technológiai sorrendjét figyelembe véve megállapítható, hogy a pót- és kiegészítő munkák elvégzésének időben meg kell előznie az alapszerződésben szereplő munkálatokat, így az alapberuházás befejezése csak a pót- és kiegészítő munkák elvégzése után lehetséges. A technológiai sorrendből és a pót- és kiegészítő munkák időigényéből következően az alapszerződésben szereplő munkák határidőre nem végezhetők el, ezért az alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítása is szükséges.
A módosítás a fenti esetekben megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%- át.
A fentiek szerint módosuló tételeket a szerződésmódosítás mellékletét képező módosított költségvetés tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás változása:
eredeti: nettó 92 242 873 Ft
módosított: nettó 100 225 469 Ft
a növekedés mértéke: 8,65%
A teljesítési határidő változása:
eredeti: 120 nap (2019. október 12.)
módosított: 168 nap (2019. november 29.)
A módosítás mértéke arányos a megrendelt többlet munkák időigényével.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A megrendelt további építési munkák az alapberuházás részévé válnak. Új gazdasági szereplő bevonása munkaszervezési, logisztikai és felelősségi okok miatt nem lehetséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 92242873 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100225469 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben