Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:2121/2019
CPV Kód:60000000-8
Ajánlatkérő:Szépművészeti Múzeum
Teljesítés helye:Magyar Nemzeti Galéria (1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota „A-B-C-D” épület), valamint Milánó (Olaszország) Moszkva (Oroszország)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungart Logistic Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68853233
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Marosi János
Telefon: +36 14697138
E-mail: janos.marosi@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 12127356
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Frida Kahlo kiállítás műtárgy szállítmányozás
Hivatkozási szám: EKR000131742018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Frida Kahlo kiállítás műtárgy szállítmányozás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Galéria (1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota „A-B-C-D” épület), valamint Milánó (Olaszország) Moszkva (Oroszország)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Frida Kahlo kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A 2018. július 5. – november 4. közötti időszakban megrendezésre kerülő kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műtárgyaknak (35 darab) a kölcsönadóktól a Magyar Nemzeti Galériába történő szállítása, illetve a kiállítás zárása után a kölcsönadókhoz történő visszaszállítása.
A szállított kiállítási tárgyak összbiztosítási összege, valamint az egyedi biztosítási érték a felhívás III.1.2. pontban meghatározott összeget meghaladja.
A szállított műtárgyak jellemző mennyiségi adata:
• 35 db műtárgy
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
• közúti, vízi esetlegesen légi fuvarozás
• légi fuvarozás esetén a küldemény repülőig/től kísérése, felügyelete, a légi közlekedéshez kapcsolódó reptéri adminisztratív feladatok ellátása
• műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges csomagolóanyag és csomagolási munka biztosítása, figyelemmel az akklimatizációra is (a műtárgyakat a szállító Milánóban már beládázva kapja meg, ezért azokat Milánóban nem kell csomagolni)
• fuvareszközre a műtárgyak felrakása és a lerakodás, a fuvareszközre a műtárgyak felrakása és lerakodása magában foglalja ezen munkafázisokat is, így nyertes ajánlattevő feladata mind a milánói helyszínen, mind a Magyar Nemzeti Galériában, illetve az oroszországi kiállítási helyszínen az épülettől a fuvareszközig és a fuvareszköztől az épületig a ládák mozgatása, valamint az épületen belüli mozgatás is.
• a teljes körű vámügyintézés
• igény esetén biztonsági kíséret biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13443 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Frida Kahlo kiállítás műtárgy szállítmányozás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungart Logistic Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98291186
Postai cím: Szajkó Utca 5.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: szantai@hungart.hu
Telefon: +36308686811
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 91898
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Galéria (1014 Budapest, Szent György tér 2., Budavári Palota „A-B-C-D” épület), valamint Milánó (Olaszország) Moszkva (Oroszország)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Frida Kahlo kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A 2018. július 5. – november 4. közötti időszakban megrendezésre kerülő kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műtárgyaknak (35 darab) a kölcsönadóktól a Magyar Nemzeti Galériába történő szállítása, illetve a kiállítás zárása után a kölcsönadókhoz történő visszaszállítása.
A szállított kiállítási tárgyak összbiztosítási összege, valamint az egyedi biztosítási érték a felhívás III.1.2. pontban meghatározott összeget meghaladja.
A szállított műtárgyak jellemző mennyiségi adata:
• 35 db műtárgy
A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:
• közúti, vízi esetlegesen légi fuvarozás
• légi fuvarozás esetén a küldemény repülőig/től kísérése, felügyelete, a légi közlekedéshez kapcsolódó reptéri adminisztratív feladatok ellátása
• műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges csomagolóanyag és csomagolási munka biztosítása, figyelemmel az akklimatizációra is (a műtárgyakat a szállító Milánóban már beládázva kapja meg, ezért azokat Milánóban nem kell csomagolni)
• fuvareszközre a műtárgyak felrakása és a lerakodás, a fuvareszközre a műtárgyak felrakása és lerakodása magában foglalja ezen munkafázisokat is, így nyertes ajánlattevő feladata mind a milánói helyszínen, mind a Magyar Nemzeti Galériában, illetve az oroszországi kiállítási helyszínen az épülettől a fuvareszközig és a fuvareszköztől az épületig a ládák mozgatása, valamint az épületen belüli mozgatás is.
• a teljes körű vámügyintézés
• igény esetén biztonsági kíséret biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85979
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hungart Logistic Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98291186
Postai cím: Szajkó Utca 5.
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: szantai@hungart.hu
Telefon: +36 308686811
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23368913
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2. A szerződés 4.1. pontja értelmében Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a vállalkozási szerződés 2.1. pontjában foglaltak teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg, amelynek mértéke nettó 91.898,- EUR+áfa, azaz nettó kilencvenegyezer nyolcszázkilencvennyolc euró + áfa. A szállítmányozáshoz kapcsolódóan az alábbiak a szállítmányozás egyes részei vonatkozásában a költségek csökkenését eredményezik.Az ajánlat benyújtásakor Budapestről Moszkvába csak személyszállító repülőgép üzemelt, teherszállító repülőgép Frankfurtból. A szállítás időpontjában lehetőség nyílt a Frankfurtból tervezett szállítmányt Budapestről teherszállító repülővel feladni. A költségcsökkenés a frankfurti és a budapesti feladás közötti különbözetből adódik. A fentiekre való tekintettel Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Vállalkozási szerződés 4.1. pontját:
A szerződés 4.1. pontja értelmében Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a vállalkozási szerződés 2.1. pontjában foglaltak teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg, amelynek mértéke nettó 85.979,- EUR+áfa, azaz nettó nyolcvanötezer kilencszázhetvenkilenc euró + áfa.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ajánlat benyújtásakor Budapestről Moszkvába csak személyszállító repülőgép üzemelt, teherszállító repülőgép Frankfurtból. A szállítás időpontjában lehetőség nyílt a Frankfurtból tervezett szállítmányt Budapestről teherszállító repülővel feladni. A költségcsökkenés a frankfurti és a budapesti feladás közötti különbözetből adódik. A Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített feltételeknek jelen szerződésmódosítás megfelel.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 91898 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85979 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben