Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21210/2019
CPV Kód:42124100-5
Ajánlatkérő:SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gőzellátás, légkondicionálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27762505
Postai cím: Honvéd Utca 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet
Telefon: +36 22541300
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu
Fax: +36 22314252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepho.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001398452019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001398452019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázmotor karbantartás, hibajavítás, gyújtógyertyák
Hivatkozási szám: EKR001398452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42124100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A SZÉPHŐ Zrt. által üzemeltetett, Székesfehérvár, Bakony utca 6. és Toronysor 1. szám alatti erőműben üzemelő, összesen 8 db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotor gyártó által előírt gyakorisággal [2.000, 4.000, 6.000 és 30.000 (short blokk felújítás) üzemóránként] történő karbantartása és eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással, továbbá gyújtógyertyák szállítása és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gázmotor karbantartás, hibajavítás, gyújtógyertyák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42110000-3
További tárgyak:50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6., 8000 Székesfehérvár, Toronysor 1. és 8000 Székesfehérvár, Király sor 1/b
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő („AK”) Székesfehérvár,Bakony u.6.sz. alatti fűtőerőműben lévő 6db,ill. Tóvárosi lakótelep 1.sz. alatti fűtőerőműben lévő 2db JMS 620 GS-NLC típusú gázmotort érintő,gyártó által előírt gyakorisággal történő karbantartása,eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése alkatrész biztosítással együtt,továbbá gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása.
1. A végrehajtandó karbantartási munkák műszaki tartalma:
- A gázmotorok gyártója által kiadott gépkönyv szerinti karbantartási tervben meghatározott 2.000,4.000,6.000,30.000 üzemóránkénti karbantartási munkák elvégzése és ehhez kapcsolódóan gépkönyv szerinti alkatrészek biztosítása
A 30.000 üzemórás karbantartásokat shortblock felújítással (Jenbacher gyári „Shortblock type 6 Version E/F előírás szerinti,vagy azzal egyenértékű felújítás) kell végrehajtani.
2.000 üzemórás:
o Szelephézag állítás
o Gyújtásberendezés ellenőrzés
o Levegőszűrő betétek cseréje
o Szükséges üzembiztonsági ellenőrzések végrehajtása
4.000 üzemórás:
o Szelephézag állítás
o Gyújtásberendezés ellenőrzés
o Levegőszűrő betétek cseréje
o Motorolaj szűrőbetét csere
o Kartergáz szűrőbetétek cseréje
o Szükséges üzembiztonsági ellenőrzések végrehajtása
6.000 üzemórás:
o Szelephézag állítás
o Gyújtásberendezés ellenőrzés
o Levegőszűrő betétek cseréje
o Előkamra befecskendező szelep garnitúra csere
o Szükséges üzembiztonsági ellenőrzések végrehajtása
30.000 üzemórás:
o Felújítandó gázmotor „shortblock” szerinti szállításának megfelelő állapotra történő előkészítése, elszállítása és a felújított „shortblock” gázmotor beszállítása,AK telephelyén történő összeszerelése,beépítése és a gázmotor beüzemelése
o 1db rugalmas tengelykapcsoló a hozzátartozó csavarokkal beszerzése és beépítése a hajtásláncba
o 20db henger hőelem beszerzése és beépítése
A 30.000 üzemórás karbantartás esetében a gázmotor beépítéséhez, komplettírozásához és beüzemeléséhez az alábbi tételeket és munka műveleteket az Ajánlattevőnek („AT”) kell biztosítania:
o A komplett motor összeszereléséhez a „shortblock” tartalmon kívüli csatlakozó elemek/idomok, csövek alkatrészek ellenőrzése, szükség szerint cseréje
o A „shortblock” bekötéshez szükséges alkatrészek, tömítések és kötőelemek biztosítása
o Gázmotor daruzása
o Gázmotor „shortblock” elszállítása és a felújított blokk beszállítása (az el- és beszállítási feladatok közé tartozik az adott telephelyen a bontható biztonsági ajtó megbontása és helyreállítása is)
o Gépészeti ki-be szerelési munkák, mozgatás
o Ideiglenes alapkeret, himba szállítása
o Blokk gépész csatlakoztatása a modul többi részéhez
o Villamos ki-be szerelési munkák
o Elindítás, beüzemelés, bejáratás
o GE Jenbacher szintű beüzemelés
o GE Jenbacher előírás szerinti 100 üzemórás (kézi könyvben részletezett) karbantartása
- 30.000 üzemórás karbantartás esetén AK 48 órás sikeres tesztüzemet ír elő. A tesztüzem időtartama alatt a szükséges emisszió méréseket is el kell végezni.
AT által elvégzendő egyéb feladatok:
- Levegőszűrők,karterszűrők,gázszűrők, olajszűrők biztosítása
- Generátor csapágyak félévenkénti zsírozása az előírt kenőanyaggal és mennyiségben
- Az elektromos berendezések száraz tisztítása,elektromos elemek mozgó alkatrészeinek átvizsgálása,tisztítása a karbantartási kézikönyv szerint
- Gázmotorok karbantartásához és az ehhez kapcsolódó hibaelhárításhoz szükséges anyagok,alkatrészek biztosítása
- Az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni javítás elvégzése
- Rendkívüli meghibásodások anyagszükségletének biztosítása
- Távfelügyeleti rendszeren keresztül meghibásodások elemzése
- Gyújtógyertya szállítása (várhatóan 600 db), v.mint gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítása, melyek beszerelését az AK végzi.
Folyt: IV.3)
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Egyéb alkatrészek árengedménye (%) a mindenkori gyártói listaárból (%) 15
2 Gázmotor gyártó által előírt 30.000 üzemórás (short blokk felújítás) karbantartására vállalt jótállás mértéke (min. 12 hónap- max. 48 hónap) (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
2. A II.2.7) szerinti kezdés tervezett időpont, amely az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
3. Az eljárásban közreműködő FAKSZ: dr. Balogh Edina, lajstromszám:00119.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az AT-nek/közös AT-nek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 1-8., 10. és 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.
Az AT-nek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT-nek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. A Kr. 15.§ (2) bek. alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pont alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. [Kbt. 64. § (1)-(2) bek.]
AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdését.
AT-nek (közös AT-nek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az ajánlatba.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös AT-nek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben AT az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az AT-nek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. AK a Kr. 2 § (5) bekezdésében foglaltak alapján a P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Amennyiben az AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bek.-ben foglaltak irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Minősített AT-k vonatkozásában AK a Kr. 19. § (7) bek. szerinti igazolást is elfogadja.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Az AT (közös AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 450 millió HUF-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (gázmotor karbantartása és/vagy javítása és/vagy gyújtógyertya szállítása és/vagy felújított - short és/vagy long - gázmotorblokk szállítása és telepítése) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele pedig nem éri el összesen a nettó 337,5 millió HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, akként, hogy a P.1 pontban előírt árbevétel esetén az összegek összeadódhatnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek (közös AT-nek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban:„Kr.”) 21.§ (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti,az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt referenciáinak ismertetése,az alábbi információk feltüntetésével:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,címe;
- a szerződés tárgya,rövid ismertetése (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja-év,hónap,nap szerinti bontásban),
- ellenszolgáltatás nettó összege,
- kapcsolattartó személy megnevezése,elérhetősége,továbbá
- nyilatkozat arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a Kr. 22.§ (1) bek.-nek megfelelően kell igazolni, AT (közös AT) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani.
A Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontja szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a fentiekben előírt adatokat.
M.2. A Kr. 21.§ (1) bek. b) pontja alapján nyilatkozat azoknak a szakember(ek)nek (szervezeteknek) a megnevezéséről, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatának ismertetésével,akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember(ek) (szervezetek) végzettségének,képzettségének és szakmai tapasztalatának igazolására az alábbiakat kell benyújtani:
-szakember(eke)t bemutató nyilatkozat, amelyben megjelölésre kerül a szakember(ek) neve,az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt képesítése és szakmai tapasztalata, v.mint milyen jogviszony keretében kerül(nek) bevonásra a szerződés teljesítésébe;
-szakember(ek) által saját kezűleg aláírt önéletrajz, olyan részletezettséggel,amely alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen eldönthető;
-szakember(ek) rendelkezésre állási nyilatkozata, amely értelmében az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítése során folyamatosan és személyesen az AK rendelkezésére áll, és nincs más olyan kötelezettsége a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely az e szerződésben való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná
-GE Jenbacher,vagy azzal egyenértékű gázmotorok szerelésére,karbantartására vonatkozó képesítést igazoló okiratok egyszerű másolata. Egyenértékű képesítésre történő hivatkozás esetén az egyenértékűséget AT-nek igazolnia szükséges.
AT-nek az ajánlatában a Kr. II.fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. AK a Kr. 2.§ (5) bek.-ben foglaltak alapján az M.1.-M.2.pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65.§ (7),(9) és (11) bek.-ben foglaltak irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltétel vonatkozásában csak arról kell nyilatkozni, amelyet az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást,amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
AK által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV.fejezetének megfelelően kell igazolnia,hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az AT (közös AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M.1. nem rendelkezik eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évből (36 hónap) összesen legalább nettó 337,5 millió Ft értékű gázmotor karbantartására és/vagy javítására és/vagy gyújtógyertya szállítására és/vagy felújított - short és/vagy long - gázmotorblokk szállítására és telepítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
AK elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Folyamatban lévő referencia bemutatása esetén kizárólag a részteljesítéssel lezárult referenciákat veszi figyelembe az AK.
AK a vizsgált időszak [az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap)] alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az előírt referenciakövetelmény több, de legfeljebb 5 referenciamunkával összeadva is teljesíthető, mely vonatkozik a referencia fentiekben előírt tárgyára is.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek akként, hogy az M.1 pontban előírt referenciakövetelmény esetén az összegek, illetve a referencia tárgya összeadódhatnak.
M.2. nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki képesítéssel rendelkezik GE Jenbacher vagy azzal egyenértékű gázmotorok karbantartására, szerelésére és aki ezen a területen (azaz GE Jenbacher vagy azzal egyenértékű gázmotorok karbantartása, szerelése területén) legalább 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az M.2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
AK által alkalmazni kívánt szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, előleg-visszafizetési biztosíték [részletes információk a KD-ban és a szerződés-tervezetben].
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérés,a szerz.kötés és a kifizetések pénzneme:HUF.
Figyelemmel a Kbt. 135.§ (5) bek.-ben foglaltakra,AK az ellenszolgáltatást a szerz.-ben meghatározottak szerinti munkarész szerz.szerű teljesítését,a gyújtógyertyák és egyéb eseti megrendelések esetében azok szerz. szerinti leszállítását követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen, HUF-ban kiállított, AK által leigazolt számla ellenében, átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre [Kbt. 135.§ (1), (5)-(6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2), 6:155.§(1)]. AK részszámlázási lehetőséget a szerz. szerinti munkarészek, ill. megrendelések igazolt teljesítését követően biztosít.
AK a Kbt. 135. § (8) bek. alapján, a 30 000 üzemórás karbantartásra (short blokk felújítás) von. részfeladat esetében– amennyiben a Nyertes AT előlegre tart igényt – a Nyertes AT által kért,de legfeljebb az adott feladatra von. ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleget biztosít (végszámlából kerül levonása). Folyt:VI.3)
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén irányadó előírások: Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak AK felé. A közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.] A közös AT-k személye az eljárás ideje alatt nem változhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/01/02 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu/EKR001398452019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bek. és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
II.2.4) Folyt: AK az eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli hibajavítási feladatokra, v.mint ahhoz szükséges alkatrészekre, a gyújtógyertyák és a gázmotorok működtetéséhez szükséges egyéb alkatrészek szállítására nettó 180 millióFt (+20%) keretösszeget biztosít, melynek felhasználására AK nem vállal kötelezettséget. Az előre nem láthatóan felmerülő,eseti meghibásodásokból eredő rendkívüli helyszíni hibaelhárítási, javítási feladatokat az AK által telefonon tett hibabejelentésétől számított 6órán belül az AT köteles a helyszínen megkezdeni. Részletesen:KD
III.1.7) Folyt.: AK az előleg folyósítását az igényelt előleggel megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához köti, mely az AT választása szerint, a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető. AK ezen feladat esetében külön részszámlázási lehetőséget biztosít (1. részszámla: felújított blokk helyszínre szállítása után: 30 %, végszámla: 70 % a sikeres tesztüzemet követően). Az ajánlatban nyilatkozni kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. Részletesen: KD
1.Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek.-nek megfelelő felolvasólapot, és az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek.-re vonatkozóan.
2. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerint, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65.§ (7) bek-ben előírt adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát v. a 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bek. szerinti aláírás-mintáját, ill. meghatalmazás esetén meghatalmazást.
4. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
5. AK a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
6. A II.2.5. pontban megadott értékelési szempontok alapján adható pontszámok: 0-10 pont. Ár szempontjai: 3. Gázmotor gyártó által előírt 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) üzemóránkénti karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának nettó vállalási ára mindösszesen (Ft) /60, 4. Rendkívüli hibaelhárítási, javítási feladatok munkadíja (nettó Ft+ÁFA/óra/fő) /15, 5. Gyújtógyertyák egységára (nettó Ft+ÁFA / db) /5. Módszer: Minőségi szempontok (1-2.) esetében egyenes arányosítás, ár szempontoknál (3-5.) fordított arányosítás.
7. AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell részletes árajánlatát is, a KD mellékletét képező táblázat kitöltésével, amelyben megadja a gázmotor gyártó által előírt az egyes, 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) üzemóránkénti karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának vállalási árát. AT köteles az egyéb alkatrészeknek [II.2.5.) pont 1. minőségi szempont] az ajánlattételkor hatályos gyártói árlistáját az ajánlat részeként benyújtani.
8. AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén, legalább 150 millió Ft/éves és 50 millió Ft/ káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű felelősségbiztosítást köt, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása során vagy abból eredően esetlegesen keletkezett károk megtérítésére.
9. AK a nyertes AT által a „Gázmotor gyártó által előírt 2000, 4000, 6000 és 30000 (short blokk felújítás) üzemóránkénti karbantartásának és ahhoz szükséges, gépkönyv szerinti alkatrészek biztosításának nettó vállalási ára mindösszesen (Ft) értékelési szempontra megajánlott összeg 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít, amelynek részletes szabályait a KD tartalmazza.
10. AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest jelen felhívás III.1.2) és III.1.3.) pontjában szigorúbban állapította meg az AT alkalmasságának feltételét és igazolását.
11. Helyszíni bejárás: 2019.11.11. 10:00 Találkozási hely: 8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák