Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21213/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Nagykálló Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2. rész: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 1141 hrsz,1142- hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykálló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96897526
Postai cím: Kállai Kettős Tér 1
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczki Mária
Telefon: +36 42263101
E-mail: pugy@nagykallo.hu
Fax: +36 42263101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagykállói Ált. Iskola energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001100132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagykállói Ált. Iskola Felső Tagozat felújítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 2. rész: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 1141 hrsz,1142- hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2., rész: Nagykállói Általános Iskola Felső Tagozat felújítás: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. (1141 hrsz, hasznos alapterülete: 2345,3 m2,) : homlokzati hőszigetelés: (a szükséges kiegészítő és járulékos munkákkal) 1 725,95 m2, lábazati hőszigetelés: 255,13 m2, padlás hőszigetelés: 1 878,9030 m2, tetőtér belső hőszigetelés: 364,24 m2, homlokzati műanyag és fa nyílászáró: 403 m2, elektromos hálózat rekonstrukció (mennyezeti vezetékek cseréje, lámpatestek cseréje lux és LED lámpatestekre), napelemes rendszer létesítése, 116 db IBC PolySol 280 VL5 típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem tábla 32,5 kWp beépített inverter teljesítmény, 1 db Fronius SYMO-20.0-3-M és 1 sb Fronius SYMO 12.5-3-M típusú vagy azzal egyenértékű inverter. Épületgépészet (1 db CTP CS 130 Marina típusú vagy azzal egyenértékű fa és pellet tüzelésű 120 kW teljesítményű biomassza kazán rendszer, hőközpont átalakítása, automatika, radiátor csere szerelvényekkel). Nagykállói Általános Iskola Felső Tagozat: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. (1142 hrsz., hasznos alapterülete: 224,16 m2): homlokzati hőszigetelés: (a szükséges kiegészítő és járulékos munkákkal) 287,24 m2, lábazati hőszigetelés: 27,68 m2, padlás hőszigetelés: 299,07 m2, homlokzati műanyag nyílászáró: 22 m2, homlokzati fa nyílászáró: 14 m2, akadálymentesítés: akadálymentesített WC kialakítása, parkoló, járda, elektromos hálózat rekonstrukció (mennyezeti vezetékek cseréje, lámpatestek cseréje lux és LED lámpatestekre) épületgépészet (az 1141 hrsz-en telepített 120 kW biomassza kazán rendszer átvezetése, automatika, radiátor csere szerelvényekkel) és járulékos munkák elvégzése a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, tervek, építéshatósági határozat, igazolások és árazatlan költségvetés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1.15-SB1-2016-00117 kódszámú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04389 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Nagykállói Ált. Iskola Felső Tagozat felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10659492
Postai cím: Kállói Út 123
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
E-mail: fourroadkft18@gmail.com
Telefon: +36 209515083
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 154243493
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 2. rész: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. 1141 hrsz,1142- hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2., rész: Nagykállói Általános Iskola Felső Tagozat felújítás: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. (1141 hrsz, hasznos alapterülete: 2345,3 m2,) : homlokzati hőszigetelés: (a szükséges kiegészítő és járulékos munkákkal) 1 725,95 m2, lábazati hőszigetelés: 255,13 m2, padlás hőszigetelés: 1 878,9030 m2, tetőtér belső hőszigetelés: 364,24 m2, homlokzati műanyag és fa nyílászáró: 403 m2, elektromos hálózat rekonstrukció (mennyezeti vezetékek cseréje, lámpatestek cseréje lux és LED lámpatestekre), napelemes rendszer létesítése, 116 db IBC PolySol 280 VL5 típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem tábla 32,5 kWp beépített inverter teljesítmény, 1 db Fronius SYMO-20.0-3-M és 1 sb Fronius SYMO 12.5-3-M típusú vagy azzal egyenértékű inverter. Épületgépészet (1 db CTP CS 130 Marina típusú vagy azzal egyenértékű fa és pellet tüzelésű 120 kW teljesítményű biomassza kazán rendszer, hőközpont átalakítása, automatika, radiátor csere szerelvényekkel). Nagykállói Általános Iskola Felső Tagozat: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8. (1142 hrsz., hasznos alapterülete: 224,16 m2): homlokzati hőszigetelés: (a szükséges kiegészítő és járulékos munkákkal) 287,24 m2, lábazati hőszigetelés: 27,68 m2, padlás hőszigetelés: 299,07 m2, homlokzati műanyag nyílászáró: 22 m2, homlokzati fa nyílászáró: 14 m2, akadálymentesítés: akadálymentesített WC kialakítása, parkoló, járda, elektromos hálózat rekonstrukció (mennyezeti vezetékek cseréje, lámpatestek cseréje lux és LED lámpatestekre) épületgépészet (az 1141 hrsz-en telepített 120 kW biomassza kazán rendszer átvezetése, automatika, radiátor csere szerelvényekkel) és járulékos munkák elvégzése a kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, tervek, építéshatósági határozat, igazolások és árazatlan költségvetés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 162516513
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Four-Road Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10659492
Postai cím: Kállói Út 123
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
E-mail: fourroadkft18@gmail.com
Telefon: +36 209515083
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozói díjat 154.702.993.- Ft+ áfa= 196.472.801.- Ft összegről növelni szükséges a fenti munkák költségeivel 7.813.520. Ft+Áfa összeggel, ezért a vállalkozói díj 162.516.513.- Ft.+ áfa összegre, azaz 206.395.972.- Ft, azaz kettőszázhatmillió-háromszázkilencvenötezer- kilencszázhetvenhét forintra történő módosítása szükséges. Tekintve, hogy a jelen módosítással érintett pénzügyi teljesítéshez a támogató jóváhagyása szükséges, ezért a pénzügyi feltételek tekintetében az ajánlatkérő erre külön részszámla kibocsátásának lehetőségét biztosítja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek megállapították, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez és az árat nem változtatja meg, továbbá értékelési részszempontot nem érint. A Kbt. 141. (4) c.) pontja szerint:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (nem volt kellő gondossággal előre látható az, hogy a hulladék alatt a felvonulási terület balesetveszélyes , a falomlás, ill. tűzfal elbontásának és pótlásának szükségessége fog felmerülni)
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (ugyanaz maradt)
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. (hiszen kb. 4 %.)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 154702993 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 162516513 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben