Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2122/2019
CPV Kód:45316212-4
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Siemens Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési keretmegállapodás jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése és módosítása tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316212-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési keretmegállapodás jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése és módosítása tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316212-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretösszegként meghatározott forrás erejéig közvetlen megrendelésekkel kívánja ajánlatkérő végeztetni a kivitelezési munkákat, melyek jelzőlámpás forgalomirányítás létesítésére, vagy módosítására vonatkoznak, beleértve esetleges forgalomfigyelési kameratelepítési,- módosítási-fenntartási feladatokat is. Jelen közbeszerzés teljes mennyiségét az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15750 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési keretmegállapodás jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése és módosítása tárgyában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella u 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 180000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316212-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316212-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretösszegként meghatározott forrás erejéig közvetlen megrendelésekkel kívánja ajánlatkérő végeztetni a kivitelezési munkákat, melyek jelzőlámpás forgalomirányítás létesítésére, vagy módosítására vonatkoznak, beleértve esetleges forgalomfigyelési kameratelepítési,- módosítási-fenntartási feladatokat is. Jelen közbeszerzés teljes mennyiségét az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) III. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 180000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás mindkét fél által történő aláírástól a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
Módosított szerződéses feltételek:
2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás mindkét fél által történő aláírástól a rendelkezésre álló keretösszeg teljes felhasználásáig, de legkésőbb 2019. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A rendelkezésre álló keretösszeg - nem egyenletesen felmerülő feladatok miatt - eddig mindössze kisebb munkákra került felhasználásra, melyek összesen nem érik el a nettó 10 000 000Ft-ot.
Időközben újabb feladatok elvégeztetésének igénye merült fel, - melyek forrása biztosított -, azonban azok kivitelezése téli időjárási körülmények miatt nem ideális, azonban a szerződés meghosszabbítással ezek a szükséges munkák is elvégezhetővé válnak jelen keretmegállapodás terhére.
A keretmegállapodás négy hónappal való meghosszabbítása (melyből 2 és fél hónap a téli körülmények miatt technológiailag nem alkalmas munkavégzésre) a kivitelezési keretmegállapodás esetében nem jelent olyan szerződéses feltétel módosulást, ami a közbeszerzés során érdemben befolyásolta volna ajánlattevőket, továbbá nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőn kívül más részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, valamint a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, és az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 180000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 180000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Siemens Mobility Kft. a Siemens Zrt. jogutódja
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben