Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21226/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Keszthely 3832/5, 3832/9, 0486/69, 3832/2, 0486/73 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fejes Károly ev.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26735090
Postai cím: Horgony Utca 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szári Zsolt Balázs vezérigazgató
Telefon: +36 84519644
E-mail: titkarsag@balatonihal.hu
Fax: +36 84519644
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonihal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kikötő átalakítása és bővítése feltételes eljárás
Hivatkozási szám: EKR000890012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keszthelyi Horgász Centrum kikötőjének átalakítása és bővítése az alábbi műszaki tartalommal:
Déli part kikötőhelyek:
- lábazati kőhányás pótlás 15 m3
- cölöpverés 18 db
- betonozási és földmunkálat, tartószerkezet 7 m3
- tartószerkezet készítés
- járófelület, felületkezelve 2,6 m3
Déli part járófelület kialakítás:
- lábazati kőhányás pótlás 40 m3
- betonozási és földmunkálat, tartószerkezet 9 m3
- járófelület, felületkezelve 4,2 m3
Déli part I. móló:
- cölöpverés 45 db
- acél tartószerkezet 3,2t
- faanyag, járófelület 3,7 m3
Keleti oldal, II. móló:
- bontási munkálat 6 m2
- cölöp verés 23 db
- szerkezet 2,8 m3
- korlát 33 m
Nyugati part, sziget bejáró:
- cölöp verés 12 db
- szerkezet 2 m3
- korlát 41 m
Személyhajó kikötő:
- cölöp kihúzás, verés 5-5 db
- föld és betonmunkálat 2-2 m3
- acél tartószerkezet 1,98 t
- faszerkezet 2 m3
- korlát 29 m
Sziget partvédelem I. változat:
- lábazati kőhányás 20 m3
- rézsűvédelem 30 m3
- felületkiegyenlítés 20 m3
- humuszterítés 50 m3
- füvesítés 250 m2
Kikötőmedence és bejárati csatorna kotrás:
- kotrás 2500 m3
Közművek, modulok, kikötőeszközök:
- kikötőbikák 54 db
- világítás, víz, áram modul 9 db
- védőcső elektromos kábelnek 220 m
- vízvezetékcső 220 m
- elektromos kábel 300 m
- mentőgyűrű, tűzoltó készülék, hulladékgyűjtő 5-5-5 db
Egyéb munkák:
- mederfelmérés 0,8 ha
- kitűzés, engedély, fel, le vonulás, megvalósulási terv 1-1
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 120857210 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kikötő átalakítása és bővítése feltételes eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Keszthely 3832/5, 3832/9, 0486/69, 3832/2, 0486/73 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keszthelyi Horgász Centrum kikötőjének átalakítása és bővítése az alábbi műszaki tartalommal:
Déli part kikötőhelyek:
- lábazati kőhányás pótlás 15 m3
- cölöpverés 18 db
- betonozási és földmunkálat, tartószerkezet 7 m3
- tartószerkezet készítés
- járófelület, felületkezelve 2,6 m3
Déli part járófelület kialakítás:
- lábazati kőhányás pótlás 40 m3
- betonozási és földmunkálat, tartószerkezet 9 m3
- járófelület, felületkezelve 4,2 m3
Déli part I. móló:
- cölöpverés 45 db
- acél tartószerkezet 3,2t
- faanyag, járófelület 3,7 m3
Keleti oldal, II. móló:
- bontási munkálat 6 m2
- cölöp verés 23 db
- szerkezet 2,8 m3
- korlát 33 m
Nyugati part, sziget bejáró:
- cölöp verés 12 db
- szerkezet 2 m3
- korlát 41 m
Személyhajó kikötő:
- cölöp kihúzás, verés 5-5 db
- föld és betonmunkálat 2-2 m3
- acél tartószerkezet 1,98 t
- faszerkezet 2 m3
- korlát 29 m
Sziget partvédelem I. változat:
- lábazati kőhányás 20 m3
- rézsűvédelem 30 m3
- felületkiegyenlítés 20 m3
- humuszterítés 50 m3
- füvesítés 250 m2
Kikötőmedence és bejárati csatorna kotrás:
- kotrás 2500 m3
Közművek, modulok, kikötőeszközök:
- kikötőbikák 54 db
- világítás, víz, áram modul 9 db
- védőcső elektromos kábelnek 220 m
- vízvezetékcső 220 m
- elektromos kábel 300 m
- mentőgyűrű, tűzoltó készülék, hulladékgyűjtő 5-5-5 db
Egyéb munkák:
- mederfelmérés 0,8 ha
- kitűzés, engedély, fel, le vonulás, megvalósulási terv 1-1
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció Műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben közreműködő MV-VZ (vízgazdálkodási építmények szakterület) felelős műszaki vezető többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap) 15
2 Megajánlott többlet jótállási határidő (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14750 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kikötő átalakítása és bővítése feltételes eljárás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fejes Károly ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77930046
Postai cím: Vasút Köz 5.
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8175
Ország: Magyarország
E-mail: fejesk@pr.hu
Telefon: +36 302048974
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 53912163239
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 107856000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120857210
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kotrási munkák, közművek, modulok, kikötőeszközök kialakítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fejes Károly ev.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77930046
Postai cím: Vasút Köz 5.
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8175
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 53912163239

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges