Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2123/2019
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Gróf Tisza István Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Gróf Tisza István Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55511214
Postai cím: Orbán Balázs Tér 1
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Muraközi Zoltán főigazgató
Telefon: +36 54507567
E-mail: titkarsag@berettyokorhaz.hu
Fax: +36 54507551
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berettyokorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.berettyokorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FT-1207/Berettyó/2018-Közf. patika gyógyszerei
Hivatkozási szám: EKR001068212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő az Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak részére 24 hónapban szükséges különféle gyógyszereket és egyéb készítményeket kívánja megvásárolni a Kbt. 104.§ (3) bekezdés alapján több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az esetenkénti megrendelés, a 104. § (3) bekezdés szerinti keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő által közvetlen megrendelés útján a 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott ajánlattevőtől történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 0169 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 007 - 010990
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő, a keretmegállapodás időtartama alatt, a megadott keretösszegtől, a gyógyszertár tényleges forgalma alapján, 30%-kal felfelé eltérhet a betegforgalom nagyságától függően, oly módon, hogy a megnövekedett keretösszeg a keretmegállapodás lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a keretmegállapodásban megadott feltételekkel.
VI.3) További információk folytatása: 17.) A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 18.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó. 19.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t.
ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT. Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu. Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00). EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu
Helyesen:
Ajánlatkérő, a keretmegállapodás időtartama alatt, a megadott keretösszegtől, a gyógyszertár tényleges forgalma alapján, 30%-kal felfelé eltérhet a betegforgalom nagyságától függően, oly módon, hogy a megnövekedett keretösszeg a keretmegállapodás lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a keretmegállapodásban megadott feltételekkel.
VI.3) További információk folytatása: 18.) A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 19.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó. 20.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t.
ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT. Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu. Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00). EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
A részletes fizetési feltételeket és a szerződéses mellékköt.ket a közb.dok.ban megadott szerződés 3. pontja tartalmazza. 1) A szerződést biztosító mellékköt.: A szerződés időtartama alatt az érintett áru(k) tekintetében, Eladó 3.2. pontban rögzített kötbér kötelezettsége minden esetben, az eseti megrendeléseknek, Eladó által történt dokumentált visszaigazolásnak időpontjában áll be. 2) Fő finansz. és fizetési feltételek: Az aj.tétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Aj.kérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a közb.dok.ban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bek.ben foglaltak szerint, a havi forgalom alapján, havonta utólag történő elszámolással, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül történő átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bek. szerint. Aj.kérő a kötelező egészségbizt. ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII: törvény 9/A. §-ra figyelemmel a Ptk. rendelkezéseitől eltérően 60 napos fizetési határidőre jogosult.
Helyesen:
A részletes fizetési feltételeket és a szerződéses mellékkötelezettségeket a közb. dok.ban megadott szerződés 3. pontja tartalmazza. 1) A szerződést biztosító mellékköt: A szerz. időtartama alatt, az érintett áru(k) tekintetében, Eladó 3.2. pontban rögzített kötbér kötelezettsége, minden esetben, az eseti megrendeléseknek, Eladó által történt dokumentált visszaigazolásnak időpontjában áll be. 2) Fő finansz. és fizetési felt.: Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Aj.kérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a közb. dok.ban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bek.ben foglaltak alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történő átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek. szerint. Ajánlattevő az ajánlatában vállalt, a tényleges forgalom után nyújtott, sávonkénti %-os áreng. - amely havonta kerül elszámolásra - nem számlázott utólagosan adott engedmény formájában biztosítja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/04/16
Helyesen:
2019/04/23
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása: 7.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3.M1. M2. pontokban megadottak szerint. 8.) Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött elektronikus levélben. (A megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük word formátumban is megküldeni, a www.ekr.hu címre.) 9.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 10.) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján, az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 11.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat. 12.) Ajánlattevő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 13.) Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-értékarányt adó ajánlat kiválasztásának módszerével értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-10. A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, Ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek, az összpontszámuk alapján kialakult sorrend alapján küld megrendeléseket. Kivéve azt az esetet, amikor a kizárólagos gyártói kedvezmény miatt a sorrendben hátrébb rangsorolt ajánlattevő egy alacsonyabb akciós árat biztosít. 1.értékelési szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény%-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft rendeléstől értendő!) / súlyszám: 21. 1. értékelési szempont: 1/1. alszempont: 1-1 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 10. 1/2. alszempont: 1 000 001 – 3 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 4. 1/3. alszelmpont: 3 000 001- 5 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 3. 1/4. alszempont: 5 000 001 – 8 000 000 HUF/hó /súlyszám: 2. 1/5 alszempont: 8 000 000 HUF/hó felett /súlyszám: 1. 1/6 alszempont: A nem támogatott készítmények, és egyéb termékek esetében további + 1% engedmény vállalása – súlyszám: 1. 2. értékelési szempont: Napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül igen/nem súlyszám: 1. Az értékelési szempontok kiszámításának a részletezése a Közbeszerzési dokumentum 20. pontjában található. 14.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 15.) Felhívjuk Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a 320/2015 (X. 30.) Korm. rend.13. § (2) bek. alapján a miniszter által kiadott (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány hiányában a keretmegállapodás nem lép hatályba. 16.) A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat Ajánlattevőknek kizárólag a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján megküldött felhívásra kell benyújtania. Folytatás a II.2.11. pontban karakterkorlátozás miatt.
17.) FAKSZ Némediné Horányi Márta nsz: 00369
Helyesen:
Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása: 7.) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3.M1. M2. pontokban megadottak szerint. 8.) Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött elektronikus levélben. (A megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük word formátumban is megküldeni, a www.ekr.hu címre.) 9.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 10.) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján, az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 11.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat. 12.) Ajánlattevő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 13.) Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-értékarányt adó ajánlat kiválasztásának módszerével értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-10. A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, Ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek, az összpontszámuk alapján kialakult sorrend alapján küld megrendeléseket. Kivéve azt az esetet, amikor a kizárólagos gyártói kedvezmény miatt a sorrendben hátrébb rangsorolt ajánlattevő egy alacsonyabb akciós árat biztosít. 1.értékelési szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény%-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft rendeléstől értendő!) / súlyszám: 21. 1. értékelési szempont: 1/1. alszempont: 1-1 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 10. 1/2. alszempont: 1 000 001 – 3 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 4. 1/3. alszelmpont: 3 000 001- 5 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 3. 1/4. alszempont: 5 000 001 – 8 000 000 HUF/hó /súlyszám: 2. 1/5 alszempont: 8 000 000 HUF/hó felett /súlyszám: 1. 1/6 alszempont: A nem támogatott készítmények, és egyéb termékek esetében további + 1% engedmény vállalása – súlyszám: 1. 2. értékelési szempont: Napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül igen/nem súlyszám: 1. Az értékelési szempontok kiszámításának a részletezése a Közbeszerzési dokumentum 20. pontjában található. 14.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 15.) Felhívjuk Ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a 320/2015 (X. 30.) Korm. rend.13. § (2) bek. alapján a miniszter által kiadott (1) bek. a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány hiányában a keretmegállapodás nem lép hatályba. 16.) A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat Ajánlattevőknek kizárólag a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak alapján megküldött felhívásra kell benyújtania. 17.) FAKSZ Némediné Horányi Márta nsz: 00369.
Folytatás a II.2.11. pontban karakterkorlátozás miatt.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosításra a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kerül sor. Jelen korrigendum minden regisztrált gazdasági szereplő számára az EKR rendszeren keresztül megküldése kerül. Továbbá,a módosított közbeszerzési dokumentum az Ajánlati felhívás 1.3) pontjában megadottak szerint, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001068212018/reszletek) korlátlanul elérhető lesz.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ