Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21239/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Gyulai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Gyulai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62790697
Postai cím: Ady Endre Utca 19
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dakáné Hild Éva
Telefon: +36 306927360
E-mail: eva.hild.dakane@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/gyula
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Felújítási munkák és tornacsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000947512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A meglévő épületeken belső felújítási-, átalakítási munkákat, továbbá a magas tetős épületrészen héjazatcserét is végeznek. Az ingatlan északkeleti oldalán új tornacsarnok készül. A meglévő épületet és az új csarnokot, egy közös kiszolgáló blokk köti össze a jövőben. A meglévő épület földszintes épületrészeinek egyes -felújításra alkalmatlan- elemeit elbontják.
Az épületben és környezetében vagyonvédelmi riasztó- és kamerarendszer épül ki.
Az épületegyüttesben projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az új épületrészben a földszinten akadálymentes öltöző és illemhely létesül. Az összes közösségi funkció elérése akadálymentesen biztosított. 1 db új akadálymentes gépkocsi parkoló létesül az iskola főbejáratánál.
Felújítással érintett összes bruttó alapterület: 4.605 m2
Új tornacsarnok bruttó alapterülete: 1.305 m2 Összes új építés bruttó alapterülete 1.885 m2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 15928 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 163 - 399774
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a 2019.10.25. és 2019.10.29. napján érkezett kiegészítő tájékoztatások alapján módosítja a közbeszerzési dokumentációt, így az ajánlattételi határidőt is.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ