Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21244/2019
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának székhelyén, azon belül Ajánlatkérő által kijelölt (tatabányai) helyszín(ek)en.;Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának székhelyén, azon belül Ajánlatkérő által kijelölt (tatabányai) helyszín(ek)en.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegediné Nemes Tímea
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@ph.tatabanya.hu
Fax: +36 34200023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tatabanya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Elektromos gépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001056002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2 darab új elektromos személygépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében. A részletes felszereltségi követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján amennyiben bármely közbeszerzési dokumentum a szerződés tárgya vonatkozásában meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, az ilyen hivatkozás kizárólag a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja. Ajánlatkérő minden esetben a műszaki leírásban szereplő megjelöléssel egyenértékű terméket is elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22111375 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Elektromos gépjármű beszerzése 1. kategória
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának székhelyén, azon belül Ajánlatkérő által kijelölt (tatabányai) helyszín(ek)en.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében 1 darab új elektromos személygépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő az eredményes közbeszerzési eljárást követően egy (1) darab tisztán elektromos üzemű személygépjármű szállítására és üzembehelyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő kizárólag új személygépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan személygépjármű szállítására köteles, amelyek forgalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták.
A szállítandó személygépjármű főbb műszaki paraméterei:
1 db HYUNDAI KONA Electric, vagy azzal egyenértékű személygépjármű az alábbi kategória szerint:
1. kategória:
- akkumulátor 64 kWh
- motor teljesítmény min: 204 LE
- 17” könnyűfém kerék
- ABS, MDPS BSD, LKAS
- elektromos külső visszapillantó tükrök
- DBC
- elektromos állítású első ülések
- sebességtartó és korlátozó automatika
- 7,2 kW-os fedélzeti töltőberendezés.
A részletes felszereltségi követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján amennyiben bármely közbeszerzési dokumentum a szerződés tárgya vonatkozásában meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, az ilyen hivatkozás kizárólag a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja. Ajánlatkérő minden esetben a műszaki leírásban szereplő megjelöléssel egyenértékű terméket is elfogad.
A gépjármű átadása, átvétele Ajánlatkérő székhelyén, azon belül Ajánlatkérő által kijelölt helyszín(ek)en történik, előre egyeztetett időpontban történik.
Ajánlattevő köteles a gépjárművet forgalomba és üzembehelyezett állapotban, környezetvédelmi igazolólappal, kötelező KRESZ tartozékokkal, a szükséges okmányokkal átadni. A gépjárműhöz írásbeli, magyar nyelvű kezelési utasítást kell biztosítani.
A szerződés szerinti nettó vételár magában foglalja a gépjármű nettó ajánlati árát, a regisztrációs adót, valamint a forgalomba és üzembehelyezéssel, a gépjármű Ajánlatkérő részére történő átadásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. A meghatározott ellenértéken kívül a gépjármű szállításával kapcsolatban semmilyen további díjat, költséget, stb. nem fizet Ajánlattevő részére (kivéve ÁFA-t és gépjármű biztosításokat).
Ajánlatkérő pályázati kiírás keretében vissza nem térítendő állami támogatást kíván igénybe venni, mely pályázat benyújtásában Ajánlattevő külön díj felszámolása nélkül köteles Ajánlatkérővel közreműködni a pályázatkezelési feladatokat lebonyolító szervnél.
Ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a csatolt minta szerinti műszaki adatlapot a vállalásairól.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Szerződés szerinti nettó vételár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Elektromos gépjármű beszerzése 2. kategória
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának székhelyén, azon belül Ajánlatkérő által kijelölt (tatabányai) helyszín(ek)en.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében 1 darab új elektromos személygépjármű beszerzése. Nyertes ajánlattevő az eredményes közbeszerzési eljárást követően egy (1) darab tisztán elektromos üzemű személygépjármű szállítására és üzembehelyezésére köteles a műszaki leírásban rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő kizárólag új személygépjármű szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan személygépjármű szállítására köteles, amelyek forgalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták.
A szállítandó személygépjármű főbb műszaki paraméterei:
1 db HYUNDAI KONA Electric, vagy azzal egyenértékű személygépjármű az alábbi kategória szerint:
2. kategória:
- akkumulátor 64 kWh
- motor teljesítmény min: 204 LE
- 17” könnyűfém kerék
- ABS, MDPS BSD, RCTA, LKAS
- elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök
- DBC
- elektromos állítású első ülések
- Head Up Display
- 11 kW-os háromfázisú fedélzeti töltőberendezés
- Adaptív sebességtartó automatika
- parkradar
- autonóm vészfékező rendszer
- bőr/szövet kombinált kárpitozás.
A részletes felszereltségi követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján amennyiben bármely közbeszerzési dokumentum a szerződés tárgya vonatkozásában meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, az ilyen hivatkozás kizárólag a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja. Ajánlatkérő minden esetben a műszaki leírásban szereplő megjelöléssel egyenértékű terméket is elfogad.
A gépjármű átadása, átvétele Ajánlatkérő székhelyén, azon belül Ajánlatkérő által kijelölt helyszín(ek)en történik, előre egyeztetett időpontban történik.
Ajánlattevő köteles a gépjárművet forgalomba és üzembehelyezett állapotban, környezetvédelmi igazolólappal, kötelező KRESZ tartozékokkal, a szükséges okmányokkal átadni. A gépjárműhöz írásbeli, magyar nyelvű kezelési utasítást kell biztosítani.
A szerződés szerinti nettó vételár magában foglalja a gépjármű nettó ajánlati árát, a regisztrációs adót, valamint a forgalomba és üzembehelyezéssel, a gépjármű Ajánlatkérő részére történő átadásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. A meghatározott ellenértéken kívül a gépjármű szállításával kapcsolatban semmilyen további díjat, költséget, stb. nem fizet Ajánlattevő részére (kivéve ÁFA-t és gépjármű biztosításokat).
Ajánlatkérő pályázati kiírás keretében vissza nem térítendő állami támogatást kíván igénybe venni, mely pályázat benyújtásában Ajánlattevő külön díj felszámolása nélkül köteles Ajánlatkérővel közreműködni a pályázatkezelési feladatokat lebonyolító szervnél.
Ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a csatolt minta szerinti műszaki adatlapot a vállalásairól.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Szerződés szerinti nettó vételár (nettó Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3216/2019 Rész száma: 1 Elnevezés: Elektromos gépjármű beszerzése 1. kategória
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85867194
Postai cím: Nótárius utca 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: flotta@gablini.hu
Telefon: +36 23802200
Internetcím(ek): (URL) https://gablini.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12193826442
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11109449
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10701357
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85867194
Postai cím: Nótárius utca 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12193826442

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3217/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Elektromos gépjármű beszerzése 2. kategória
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85867194
Postai cím: Nótárius utca 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: flotta@gablini.hu
Telefon: +36 23802200
Internetcím(ek): (URL) https://gablini.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12193826442
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11975591
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11410018
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85867194
Postai cím: Nótárius utca 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12193826442

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges