Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21253/2019
CPV Kód:33692800-5
Ajánlatkérő:Szent Margit Kórház
Teljesítés helye:Szent Margit Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31201764
Postai cím: Bécsi Út 132
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cseh Ibolya
Telefon: +36 14390252
E-mail: gazdasagiigazgato@sztmargit.hu
Fax: +36 14390252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentmargitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001228252019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001228252019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Peritoneális dialízis anyagainak beszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR001228252019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33692800-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés peritoneális dializáló oldatok, szerelékek beszerzésére a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap időtartamra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Peritoneális dialízis anyagainak beszerzése 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33692800-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent Margit Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés peritoneális dialízáló oldatok, szerelékek beszerzésére a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap időtartamra, az alábbiak szerint:
A beszerzés tárgyát folyamatos ambulans peritonealis dialízis (CAPD) és ún. automata peritonealis dialízis (APD) végzéséhez szükséges dializáló oldatok, szerelékek beszerzése képezi.
A közbeszerzés mennyisége: A szerződés alapján szállított dializáló oldatoknak és hozzájuk tartozó szerelékeknek jelenleg 15 beteg folyamatos ambulans peritonealis dialízisének (CAPD) és 15 beteg automata peritonealis dialízisének (APD) a szerződés időtartama alatti folyamatos és zavartalan elvégzését kell biztosítania.
ATC Hatóanyag Csatlakozó Kezelési forma Kiszerelési egység Szükséges mennyiség 12 hónapra
B05DA 2000 ml-es Ikodextrin peritoneális dialízis oldat, ikerzsák Luer (csavaros) csatlakozás CAPD 5X2000 ML 5000 zsák
B05DB 2000 ml-es 1,36%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, ikerzsák Luer (csavaros) csatlakozás CAPD
5X2000 ML 7500 zsák
B05DB 2000 ml-es 2,27%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, ikerzsák Luer (csavaros) csatlakozás CAPD 5X2000 ML 5000 zsák
B05DB 2000 ml-es 3,86%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, ikerzsák Luer (csavaros) csatlakozás CAPD 5X2000 ML 150 zsák
B05DA 2000 ml-es Ikodextrin peritoneális dialízis oldat, egyes zsák Luer (csavaros) csatlakozás APD 5X2000 ML 2000 zsák
B05DB 5000 ml-es 1,36%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, egyes zsák Luer (csavaros) csatlakozás APD 2X5000 ML 1600 zsák
B05DB 5000 ml-es 2,27%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, egyes zsák Luer (csavaros) csatlakozás APD 2X5000 ML 5000 zsák
APD készülékhez csőkészlet kazettával Luer (csavaros) csatlakozás APD 1 db 3000 db
zárókupak (PVP jóddal) Luer (csavaros) csatlakozás CAPD/APD 60db/doboz 21.000 db
APD kezeléshez ürítőzsák Luer (csavaros) csatlakozás APD 1 db 3000 db
Műanyag csipesz a PD szerelék elzárásához CAPD/APD 12db/doboz 84 db
A fentiekben meghatározott mennyiség (a peritoneális dialízis oldat tekintetében összesen 276.000 liter, a szerelékek tekintetében összesen 24.084 db.) a 16/2012.(II.16.) Korm. rendeletben foglaltakon alapulóan a 6.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a betegszám alakulásának függvényében a tényleges szükségletnek megfelelően + 30 %-os mértékben változhat.
A megnevezések a termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
Az egy kezelési formához tartozó, azonos hatóanyag tartalmú termékek (tételek) tekintetében csak azonos védjegyzett nevű készítmények ajánlhatók meg!
Az OGYÉI helyettesíthetőségi listáján szereplő hatóanyagok esetén Ajánlatkérő csak a listán szereplő készítményeket fogadja el.
A megajánlott termékeknek minden esetben minimum 6 havi lejárati idővel kell rendelkezniük.
Az ajánlattevő által megadott árak a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendők.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A fentiekben meghatározott mennyiség a 16/2012.(II.16.) Korm. rendeletben foglaltakon alapulóan a 6.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a betegszám alakulásának függvényében a tényleges szükségletnek megfelelően + 30 %-os mértékben változhat
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) II.2.5. pontban rögzített ár értékelési szempont keretében nettó összár kerül értékelésre.
2.) Külön árengedmény és egyéb kedvezmény nem adható. Minden gyártói és nagykereskedői kedvezmény beépítendő a megajánlott egységárba, ide nem értve az áru rabattot, ami szerepeltethető az ajánlatban.
Folytatás VI.4.3) pontban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) és 15.§-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Amennyiben ajánlattevő élni kíván Kbt. 64. §-ában foglalt lehetőséggel, úgy azt az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban meg kell jelölnie (mind a vonatkozó kizáró okot, mind a megbízhatóságának igazolására megtett intézkedések rövid leírását), valamint annak mellékleteként csatolnia kell ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatának másolati példányát.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő - alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő megfelelő határidő tűzésével kiadott felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-14. § és 16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet III. fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az e fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő(k) ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte(k) azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében Ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja.
A Korm. rendelet III. fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. fejezetének megfelelően ellenőrzi.
Folytatás III.1.2) pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1.pont folytatása:
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok ig-ának módjáról részletesen a KR 1-16.§-ai rendelkeznek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bek-re is.
III.1.2) pont:
Az AK a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján nem határoz meg kiválasztási szempontot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az AK a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján nem határoz meg kiválasztási szempontot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőnek külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 5. §-ban foglaltak szerint a 2.§ (5) bekezdés alapján kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, a Korm. rendelet IV. fejezetében (21-22. és 24. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek. Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrzi.
Az ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:
M1.) A Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 év legjelentősebb peritoneális dialízáló oldatok adásvételére vagy szállítására vonatkozó referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/közös ajánlattevő/a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet) neve, címe (székhelye),
- a (rész)teljesítés intervalluma (év, hó, naptól - év, hó, napig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szerződés tárgya olyan részletességgel meghatározva, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- a (rész)teljesítés mennyisége (literben kifejezve),
- a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége, valamint
- nyilatkozat arról, hogy a (rész)teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e, illetve
- adott esetben információ a saját teljesítés arányáról (%).
Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmasság több referenciával is igazolható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevők amennyiben
M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 évből származó, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 70.000 liter mennyiségű peritoneális dializáló oldatok eladására vagy szállítására vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő a referencia követelménynek való megfelelés vizsgálata során a Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja szerint jár el.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65.§ (12) bek-re, valamint a Kbt. 69.§ (11a) bek-re is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér (1%/nap, max. 15%), meghiúsulási kötbér (20%). A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén felmondási jog illeti meg ajánlatkérőt. Terjedelmi korlátok miatt részletezve az ajánlati dokumentációban!
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerint történik.

Ajánlatkérő az eseti lehívások ellenszolgáltatási összegét, a teljesítés igazolása után az ajánlattevő által kiállított számla ellenében banki átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül (1997. évi LXXXIII. tv. 9/A.§). Előleg nem fizethető. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
Fizetési késedelem esetén késedelmi kamat a Ptk. 6:155.§-a alapján fizetendő.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§, illetve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő(AK) felhívja az ajánlattevők (AT) figyelmét, tekintettel a karakterkorlátozásra, AK nem tudja az egyéb infók teljes tartalmát, az ajánlatban csatolandó dokum. teljes körét rögzíteni, ezért azokat részletesen az ajánlati dokumentáció (AD) tartalmazza.2.A jelen felhívás III.1.3. M.1. pontokban szigorúbb alkalm. követelm.-t tartalmaz (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés).3.AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.4.AK felhívja AT figyelmét, hogy kizárja azt az AT, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetőleg a kizárja azt az AT, aki az ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. 5.AK a a közbeszerzési dokumentumokat – ajánlati dokumentáció elnevezéssel -az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) az alábbiak szerint bocsátja rendelkezésre: AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR), melynek elérhetősége https://ekr.gov.hu akként, hogy a dokumentumokhoz az EKR-ben regisztrált, illetve az eljárás tekintetében érdeklődést jelző gazdasági szereplők férnek hozzá. 6.AK a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a nyertes AT(k)től. 7.Az ajánlatban AT-i nyilatkozatot kell csatolni a Kbt.66.§(2), és a Kbt.66.§(6) bekezdésének megfelelően. 8.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha vált.bej. eljárás nincs folyamatban, úgy arra vonatkozóan nyilatkozni szükséges. 9.Az ajánlatnak felolvasó lapot kell tartalmaznia, amelyben feltüntetésre kerül az AT neve, székhelye/lakóhelye, valamint az ajánlatok értékelésének alapját képező 12 hónapra vonatkozó nettó ajánlati összár. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 11.§-a szerint az AK-nak a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 10.Amennyiben AT nem a megajánlott termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló gyógyszer nagykereskedelmi engedély, felhatalmazás egyszerű másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell. A csatolandó további dokumentumok listája és további információk terjedelmi korlátok miatt részletezve AD-ben.11.AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat jelen eljárásban nem alkalmazza.12.A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti esetben AK nem rendel el újabb hiánypótlást. 13.Ajánlat csak a beszerzés tárgyának egészére tehető. A beszerzés tárgyát képező termékkör orvosszakmai szempontból egységes kezelése szükséges a zavartalan, folyamatos és biztonságos betegellátás fenntartása érdekében, ezért részajánlat benyújtására nincs lehetőség. 14.A felhívás IV.2.6. pontjában foglalt 2 hónapos ajánlati kötöttség időtartama 60 napként értelmezendő.15.Az ajánlatokat elektronikus úton az EKR rendszerbe kell benyújtani. 16.AK tájékoztatja az AT-t, hogy az AD az AK által a Kbt. 57.§ (1) bekezdése alapján a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott KD gyűjtőneve AK ajánlati dokumentáció/dokumentáció megnevezéssel jelöli az általa a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokat. 17. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 18.FAKSZ:dr. Bűrös László (lajstromszám:00112)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
II.2.14.) pont folytatása:
3. A kezelt betegek részére történő közvetlen szállítási helyre vonatkozóan a dokumentációban megjelölt adatokban bekövetkezett változás esetén a többlet szállítási távolságra az AK 15,- Ft/km összegű költségtérítést fizet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák