Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2126/2019
CPV Kód:79342000-3
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Zalaegerszeg
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Gábor vezérigazgat ó, projektmenedzser
Telefon: +36 92510175
E-mail: jogasz@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása” 1. rész: „Megbízási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység lebonyolítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Megbízási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásifejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység lebonyolítása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
További tárgyak:79416000-3
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
1. rész: „Megbízási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkozta tási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység lebonyolítása”
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• Rendezvény: partnerségi ülések, pályaválasztási napok megszervezése, teljes körű lebonyolítása, a Megbízóval egyeztetett időpontban és tartalommal.
• Gyakornoki program: gyakornoki program támogatásához honlap kialakítása, a
pályaválasztási napokkal összehangolt online megjelenés és szórólapok elkészítése Megbízóval történő előzetes egyeztetés alapján.
• Egyéb kommunikációs tevékenységek: PR cikkek, rádiós spotok gyártása, sugárzása, TV reklámspotok gyártása, sugárzása, webes megjelenés gyártása, webes megjelenés TV-rádió stúdióbeszélgetések. A megjelenések tartalma a Megbízóval történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra.
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
CPV-kód:
79342000 -3 Marketingszolgáltatás
79416000-3 (Public relations szolgáltatások)
79952000-2 (Rendezvényszervezési szolgáltatások)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13125 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész „Megbízási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység lebonyolítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi t ér 3-5.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9240157
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
További tárgyak:79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
1. rész: „Megbízási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység lebonyolítása”
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• Rendezvény: partnerségi ülések, pályaválasztási napok megszervezése, teljes körű lebonyolítása, a Megbízóval egyeztetett időpontban és tartalommal.
• Gyakornoki program: gyakornoki program támogatásához honlap kialakítása, a
pályaválasztási napokkal összehangolt online megjelenés és szórólapok elkészítése Megbízóval történő előzetes egyeztetés alapján.
• Egyéb kommunikációs tevékenységek: PR cikkek, rádiós spotok gyártása, sugárzása, TV reklámspotok gyártása, sugárzása, webes megjelenés gyártása, webes megjelenés TV-rádió stúdióbeszélgetések. A megjelenések tartalma a Megbízóval történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra.
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
CPV-kód:
79342000 -3 Marketingszolgáltatás
79416000-3 (Public relations szolgáltatások)
79952000-2 (Rendezvényszervezési szolgáltatások)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9645832
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi t ér 3-5.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy egymással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként, 2016. október 18. napján 1. rész „Megbízási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység lebonyolítása” tárgyban megbízási szerződést (továbbiakban: megbízási szerződés) kötöttek, melyet egyező akarattal a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra is, 2017. szeptember 11. napján módosítottak (a továbbiakban: 1. számú szerződésmódosítás).
2. Az 1. számú szerződésmódosítás keretében a Felek a megbízási szerződés 5.3. pontjának utolsó bekezdését a következők szerint módosították:
„5.3. […]
- 2019. június 30: 3.980.035,- Ft + ÁFA, azaz hárommillió-kilencszáznyolcvanezer-harmincöt forint plusz Általános Forgalmi Adó összegű végszámla a szerződés 3. mellékletét képező ütemtervben meghatározott ütemezésben, 2018. március 1-től 2019. június 30-ig elvégzendő feladatok teljesítését követően.”
3. A megbízási szerződés 2.2. pontja szerint a teljesítés határideje 2019. június 30. napja, ugyanakkor rögzítésre került, hogy a teljesítés napja igazodik a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített időpontokhoz. Figyelemmel arra, hogy a Támogatási Szerződés 2018. december 14-i hatállyal módosult, amely módosítás eredményeképpen a projekt fizikai befejezése 2019. december 31. időpontra változott, ennélfogva a teljesítési határidő tekintetében a megbízási szerződés 2.2. pontjának második fordulata az irányadó.
4. Az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szükségessé vált a végszámla-kiállítás időpontjának, valamint a megbízási szerződés mellékletét képező ütemtervnek a módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra alapján.
A 2. számú szerződésmódosítás keretében módosítandó elemek - végszámla kibocsátási dátumának módosítása, valamint az ütemterv módosítása - nem minősül a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti lényeges módosításnak.
A jelen 2. számú szerződésmódosítás 2. pontjára tekintettel a megbízási szerződés 5.3. pontjának utolsó francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Módosítás előtt:
„5.3. […]
- 2019. június 30: 3.980.035,- Ft + ÁFA, azaz hárommillió-kilencszáznyolcvanezer-harmincöt forint plusz Általános Forgalmi Adó összegű végszámla a szerződés 3. mellékletét képező ütemtervben meghatározott ütemezésben, 2018. március 1-től 2019. június 30-ig elvégzendő feladatok teljesítését követően.”
Módosítást követően:
„5.3. […]
- 2019. december 31: 3.980.035,- Ft + ÁFA, azaz hárommillió-kilencszáznyolcvanezer-harmincöt forint plusz Általános Forgalmi Adó összegű végszámla a szerződés 3. mellékletét képező ütemtervben meghatározott ütemezésben, 2018. március 1-től 2019. december 31-ig elvégzendő feladatok teljesítését követően.”
A jelen 2. számú szerződésmódosítás 3. pontjában és 7. pontjában foglaltakra tekintettel a megbízási szerződés 3. melléklete módosul, a módosított melléklet, a jelen szerződés módosítás mellékleteként a 3. melléklet helyébe lép.
Felek a fentieken túl egyező akarattal a megbízási szerződés 2.2. pontjának a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti módosítását határozzák el:
Módosítás előtt:
„A teljesítés határideje: 2019. június 30. (igazodik a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített időpontokhoz).”
Módosítást követően:
„A teljesítés határideje: 2019. június 30. (igazodik a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített időpontokhoz). A Támogatási Szerződés módosítása keretében meghatározott új határidők, határnapok tekintetében a Megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, amennyiben az a Megbízott teljesítésének szempontjából releváns.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Támogatási Szerződés 2018. december 14-i hatállyal módosult, amely módosítás eredményeképpen a projekt fizikai befejezése 2019. december 31. időpontra változott. A megbízási szerződésben foglaltak szerint a teljesítési határidő minden további szükséges intézkedés és nyilatkozat nélkül módosul abban az esetben, ha a Projekt Támogatási Szerződése szerinti ezen határidő módosul, ezen változás tehát külön szerződésmódosítást nem igényel A Támogatási Szerződés módosítására tekintettel szükséges az ütemterv és a végszámla kibocsátási dátumának módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9645832 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9645832 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A 2016. október 18. napján 1. rész „Megbízási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység lebonyolítása” tárgyban megbízási szerződést (továbbiakban: megbízási szerződés) kötöttek, melyet egyező akarattal a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakra is, 2017. szeptember 11. napján módosítottak (a továbbiakban: 1. számú szerződésmódosítás).
A megbízási szerződés V. 5.1.) pontja az alábbiak szerint módosult: a megbízási díj nettó 9.240.157,- Ft + ÁFA-ról 9.645.832,- Ft + ÁFA-ra.
A jelen 2. számú szerződésmódosítást 2019. január 29. napján írták alá.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben