Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21266/2019
CPV Kód:79940000-5
Ajánlatkérő:NKM Energia Zrt.
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Energia Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Major György
Telefon: +36 204440896
E-mail: major.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 14771117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmenergia.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001089952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001089952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Követeléskezelés, ügyfél azonosítás, adatfrissítés
Hivatkozási szám: EKR001089952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79940000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Komplex követeléskezelési tevékenység ellátása, ügyfél azonosítás, adatfrissítés, követeléskezelési ügyfélszolgálat, továbbá magánnyomozási tevékenység biztosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Követeléskezelés, ügyfél azonosítás, adatfrissítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72300000-8
További tárgyak:72313000-2
79720000-7
79940000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatásnyújtás leírása:
Követeléskezelés:
Az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő kintlévőségének hatékony csökkentése érdekében a következő feladatokat kell a tevékenység részeként megvalósítania:
- fizetési felszólítások kiküldése (ügyfelenként kötelezően minimum 2 db)
- SMS küldése (rendelkezésre álló telefonszám esetén, ügyfelenként kötelezően minimum 2 db)
- követeléskezelési kimenő hívások indítás (felszólításra sem fizető ügyfelenként kötelezően minimum 2 db);
- elérhetetlen ügyfelek felkutatása, személyes felkeresése (a kezelésre átadott adósok 10%-ban);
- elérhetetlen vállalati ügyfelek esetén telefonszám és lakcímkutatás a nyilvános adatbázisokban;
- az Ajánlatkérők folyamatos (havi rendszerességű) tájékoztatása az ügyek állásáról a kezelési idő alatt;
- követeléskezelési telefonos és személyes ügyfélszolgálat biztosítása munkanapokon 8-17 óráig.
Mennyiség:
havi mennyiség: 10 000 db ügyféltartozás/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől +30 %-kal eltérhet)
teljes mennyiség: 480 000 db ügyféltartozás /48 hó
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
Ügyféladatfrissítés:
Az Ajánlattevő munkatársainak személyesen kell felkeresnie a megadott fogyasztási címeket, mely felkeresések során egyeztetéseket kell lefolytatni a címen élő fogyasztókkal, bizonyos esetekben a fogyasztók képviselőivel. Az egyeztetések alkalmával egy, az adatok beszerzésére irányuló, az adatvédelmi szabályozásnak megfelelő személyes azonosítási adatlapon szükséges dokumentálni az azonosítást és az adatfrissítést, valamint elvégezni a szükséges tájékoztatást. Az ügyfél által aláírt adatlapokat és azok adattartalmát a tevékenységet ellátónak elektronikus formában (MS Excel - .xls vagy xlsx, Acrobat Reader - .pdf) kell átadnia az Ajánlatkérő részére az azonosítások ütemében, havi rendszerességgel.
Mennyiség:
5 000 db adatfrissítés/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől +30 %-kal eltérhet)
teljes mennyiség: 240 000 db adatfrissítés/48 hó
Magánnyomozás:
40 db magánnyomozás/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől +30 %-kal eltérhet)
a teljes mennyiség: 1 920 db magánnyomozás/48 hó
A részletes műszaki tartalom a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban kerül meghatározásra.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Befolyt összegek utáni sikerdíj mértéke (%) 15
2 3. III.1.3) M2. pont szerinti szakember többlettapasztalata (0-60 hó)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a 48 hónapos határozott időtartam lejárta előtt legkésőbb 60 nappal nyertes Ajánlattevő számára megküldött írásbeli nyilatkozattal a szerződés időbeli hatályát további 24 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása esetén (II.2.7. pont):
Követeléskezelés:
havi mennyiség: 10 000 db ügyféltartozás /hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől +30 %-kal eltérhet)
teljes mennyiség: 240 000 db ügyféltartozás /24 hó
Ügyféladatfrissítés:
5 000 db adatfrissítés/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől +30 %-kal eltérhet)
teljes mennyiség: 120 000 db adatfrissítés/24 hó
Magánnyomozás:
40 db magánnyomozás/hó (ajánlatkérő a havi mennyiségtől +30 %-kal eltérhet)
a teljes mennyiség: 960 db magánnyomozás/24 hó
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az EKR rendszerben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján AT – adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek., illetve a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
A Kbt. 65. § (1) bek c) alapján: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv (SzVMt) 5/A. § -ban meghatározott működési engedéllyel. A nem Magyarországon letelepedett, EGT-államban alapított gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az SzVMt. előírásainak megfelelő, a letelepedés szerinti országban kiadott, érvényes és hatályos okirattal, amely a vállalkozást magánnyomozói tevékenység végzésére feljogosítja.
Előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával történik.
Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilv.-okban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
AK előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában rendelkeznie kell az SzVMt. rendelkezései szerint kiadott magánnyomozói tevékenység tevékenységre vonatkozó engedéllyel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
P/1. AT a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység elvégzéséből elért nettó árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
P/2 A Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő csatolja a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára (követeléskezelés) is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási kötvényét, valamint az utolsó esedékes díjrészlet befizetését igazoló dokumentumot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT, ha
P/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (követeléskezelésből) származó, összesen legalább nettó 2 500 000 000 HUF- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
P/2 nem rendelkezik hatályos, legalább 25.000.000,- Ft/kár/év fedezeti értékű, a jelen eljárás szerinti tevékenységre (követeléskezelés) is kiterjedő felelősségbiztosítással
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1 alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
M/1. A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül megkezdett referenciái (továbbiakban: ref) ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
- teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- szerződést kötő másik fél neve, címe
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelményt a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
M.2.) A Kr.21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában);
- szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
- szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11a) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben:
M/1.1. személyes ügyfélmegkereséssel kombinált, energiaszolgáltatással (villamos energia és/vagy földgáz és/vagy távhő szolgáltatás) kapcsolatos nem felmondott szerződésekből eredő számlatartozások vonatkozásában minimum 250.000 db ügyféltartozás követeléskezelése tárgyú referenciával (AK rögzíti, hogy egy ügyféltartozásnak minősül az egy alkalommal ugyanazon ügyfélhez tartozóan átadott, akár több számlából eredő valamennyi követelés).
M/1.2. energiaszolgáltatással (villamos energia és/vagy földgáz és/vagy távhő szolgáltatás) kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálat, contact center biztosítása tárgyában minimum nettó 300 millió forint ellenszolgáltatási értékű referenciával
M/1.3. energiaszolgáltatással (villamos energia és/vagy földgáz és/vagy távhő szolgáltatás) kapcsolatos személyes ügyfélmegkeresés útján végzett, minimum 50.000 db ügyfél-azonosítási és adatfrissítési tevékenységre vonatkozó referenciával
M/1.4. magánnyomozási tevékenység tárgyában minimum nettó 50 millió forint ellenszolgáltatási értékű referenciával
Az M/1.1., M/1.2., M/1.3, M/1.4. pont szerinti referencia előírások pontonként maximum 2 darab referenciaigazolással teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezető szakemberrel, aki energiaszolgáltatással (villamos energia és/vagy földgáz és/vagy távhő szolgáltatás) kapcsolatos nem felmondott szerződésekből eredő számlatartozások követeléskezelése tárgyú min. 12 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér, a részletes feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 15 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Ptk. 6:155. §, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. alapján történik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéses feltételek tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
2. A csatolandó iratokat a dokumentáció tartalmazza.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével). [Kbt. 66. § (2) bek]
4. Az ajánlatnak a Kbt.66.§ (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia. A 474 /2017. (XII. 19.) Korm rendelet 11. § (1) alapján az EKR-ben az AK-nek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az AT elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
5.AK a P1), P/2), illetve M1), M2) alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. AK az M/1.2 és M/1.4 számú alkalmassági követelménnyel kapcsolatosan rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését azért írja elő, mert a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az AK-i előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.
6.A Kbt.66.§ (6) bek. szerint az AT köteles ajánlatában megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert AV-kat.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével)
- AT Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (nemleges tartalommal is)
- Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek-re)
- Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.)
- Aláírási címpéldány/aláírás-minta (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában)
- Adatkezelési nyilatkozat
8. AK nem biztosítja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét.
9. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt.56.§(1)-(6) bek. és a dokumentációban (továbbiakban: Dok.) foglaltak az irányadók.
10. Hiánypótlás: Kbt.71.§(1)-(10) bek. szerint azzal, hogy AK a Kbt.71.§(6) bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem rendel el újabb hiánypótlást.
11. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
12. AK a Kbt.73.§(4) bek-re tekintettel előírja, hogy az AT-k tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
13.AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
14. Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
15. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf formátumot jelöli meg. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
16. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
17. FAKSZ: dr. Pál Attila (lajstromszám: 00089)
18. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
Folytatás a VI.4.3) pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
----
VI.3) pont folytatása:
19. AK a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
20. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
21. AK a IV.2.6 pont vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
22. AT nyilatkozzon, hogy nyertessége esetén vállalja, hogy szerződéskötésre rendelkezni fog a következő Szabályzatokkal:
i. BCP Szabályzat és terv
ii. Adatvédelmi Szabályzat
iii. Információ Biztonsági Szabályzat
iv. Követeléskezelési Szabályzat
E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
23. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben nem volt bírsággal végződő, NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) által indított hatósági eljárása az általa végzett tevékenységekkel kapcsolatban.
24. Az AT-nek legkésőbb a szerződéskötésig nyilatkoznia kell, illetve az erre vonatkozó dokumentumait át kell adnia AK-nek arról, hogy rendelkezik a közbeszerzés tárgyával (követeléskezelés) összefüggésben nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
25. Az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik olyan informatikai rendszerrel, amely képes az Ajánlati felhívásban és a műszaki leírásban szereplő tevékenységek megfelelő elvégzésére.
26. AK a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan komplex feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el, gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
27. Az adható pontszám alsó és felső határa az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2. Sikerdíj mértéke: fordított arányosítás; 3. Szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás (60 hónap, vagy annál magasabb megajánlás esetén a maximális 10 pont kerül kiosztásra, 0 megajánlás esetén 0 pont). A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
28. Az M1.1. alkalmassági feltétel meghatározása során az AK különösen fontosnak tartja a (nem felmondott) közüzemi szerződésből eredő követeléskezelési gyakorlatot az alábbiakra is figyelemmel:
• a jelen megbízás szerinti követeléskezelés is (elsősorban) nem felmondott szerződésekből eredő követelések kezelésére vonatkozik és az AK-ak nem célja a közüzemi szerződések megszüntetése, sőt kifejezett célja, hogy a közüzemi szerződések fennmaradjanak és a folyamatos díjfizetés mellett teljesítse elmaradását a fogyasztó;
• a közüzemi jogi szabályozás is csak meghatározott feltételek esetében teszi lehetővé a közüzemi szolgáltatás igénybevételének korlátozását, illetve megszüntetését, hiszen ezek olyan alapvető, a XXI. században nélkülözhetetlen feltételeket biztosítanak, hogy korlátozásuk, illetve megszüntetésük a fogyasztó gondolkodását a méretlen, a szerződés nélküli vételezés irányába tereli;
• a követelés érvényesítése, valamint a fogyasztási hely és a fogyasztó beazonosítása során szükséges a mérőknek és egyéb berendezéseknek, valamint a közüzemi jogviszonyra vonatkozó szabályoknak az ismerete.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák