Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2127/2019
CPV Kód:79342000-3
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Zalaegerszeg
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kvártélyház Sz abadtéri Színház Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Gábor vezérigazgat ó, projektmenedzser
Telefon: +36 92510175
E-mail: jogasz@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásifejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
További tárgyak:79416000-3
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
2. rész: „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú
Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása
lebonyolítása”
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• Kommunikációs terv készítése (1db)
• Megrendelő honlapján internetes aloldal elkészítése, folyamatos frissítése (1 db)
• Sajtóközlemény elkészítése, kiküldése (1 db)
• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése (folyamatos)
• Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, lebonyolítása (1 db)
• Sajtómegjelenések összegyűjtése (folyamatos)
• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (500 db 2 oldalas szórólap)
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
CPV-kód:
79342000 -3 Marketingszolgáltatás
79416000-3 (Public relations szolg áltatások)
79952000-2 (Rendezvényszervezési szolgálta tások„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg
Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében marketing tevékenység és
kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
2. rész: „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú
Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása
lebonyolítása”
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• Kommunikációs terv készítése (1db)
• Megrendelő honlapján internetes aloldal elkészítése, folyamatos frissítése (1 db)
• Sajtóközlemény elkészítése, kiküldése (1 db)
• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése (folyamatos)
• Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, lebonyolítása (1 db)
• Sajtómegjelenések összegyűjtése (folyamatos)
• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (500 db 2 oldalas szórólap)
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
CPV-kód:
79342000 -3 Marketingszolgáltatás
79416000-3 (Public relations szolgáltatások)
79952000-2 (Rendezvényszervezési szolgáltatások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13125 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásifejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kvártélyház Sz abadtéri Színház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi t ér 3-5.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 203406780
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 562992
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79342000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79416000-3
További tárgyak:79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei
Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
2. rész: „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési
program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása”
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• Kommunikációs terv készítése (1db)
• Megrendelő honlapján internetes aloldal elkészítése, folyamatos frissítése (1 db)
• Sajtóközlemény elkészítése, kiküldése (1 db)
• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése (folyamatos)
• Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, lebonyolítása (1 db)
• Sajtómegjelenések összegyűjtése (folyamatos)
• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (500 db 2 oldalas
szórólap)
• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A részletes követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
CPV-kód:
79342000-3 Marketingszolgáltatás
79416000-3 (Public relations szolgáltatások)
79952000-2 (Rendezvényszervezési szolgáltatások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 562992
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi t ér 3-5.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy egymással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként, 2016. október 18. napján 2. rész „Vállalkozási szerződés „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása lebonyolítása” tárgyban megbízási szerződést (továbbiakban: megbízási szerződés) kötöttek.
2. A megbízási szerződés 2.2. pontja szerint a teljesítés határideje 2019. június 30. napja, ugyanakkor rögzítésre került, hogy a teljesítés napja igazodik a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített időpontokhoz. Figyelemmel arra, hogy a Támogatási Szerződés 2018. december 14-i hatállyal módosult, amely módosítás eredményeképpen a projekt fizikai befejezése 2019. december 31. időpontra változott, ennélfogva a teljesítési határidő tekintetében a megbízási szerződés 2.2. pontjának második fordulata az irányadó.
3. Az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szükségessé vált a végszámla-kiállítás időpontjának, valamint a megbízási szerződés mellékletét képező ütemtervnek a módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra alapján.
Megállapítható, hogy jelen 1. számú szerződésmódosítás keretében módosítandó elemek - végszámla kibocsátási dátumának módosítása, valamint az ütemterv módosítása - nem minősül a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti lényeges módosításnak.
A jelen 1. számú szerződésmódosítás 2. pontjára tekintettel a megbízási szerződés 5.3. pontjának utolsó francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Módosítás előtt:
„5.3. […]
- 2019. június 30: A vállalkozási díj 80%-nak megfelelő összegű végszámla a szerződés 3. mellékletét képező ütemtervben meghatározott ütemezésben, 2017. március 1-től 2019. június 30-ig elvégzendő feladatok teljesítését követően: honlap üzemeltetése, karbantartása; 1 db sajtóközlemény kiküldése, projektátadó rendezvény, eredménykommunikációs anyagok elkészítése, fotódokumentáció és sajtóanyagok összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltés.”
Módosítást követően:
„5.3. […]
- 2019. december 31: A vállalkozási díj 80%-nak megfelelő összegű végszámla a szerződés 3. mellékletét képező ütemtervben meghatározott ütemezésben, 2017. március 1-től 2019. június 30-ig elvégzendő feladatok teljesítését követően: honlap üzemeltetése, karbantartása; 1 db sajtóközlemény kiküldése, projektátadó rendezvény, eredménykommunikációs anyagok elkészítése, fotódokumentáció és sajtóanyagok összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltés.”
A jelen 1. számú szerződésmódosítás 3. pontjában és 6. pontjában foglaltakra tekintettel a megbízási szerződés 3. melléklete módosul, a módosított melléklet, a jelen szerződés módosítás mellékleteként a 3. melléklet helyébe lép.
Felek a fentieken túl egyező akarattal a megbízási szerződés 2.2. pontjának a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti módosítását határozzák el:
Módosítás előtt:
„A teljesítés határideje: 2019. június 30. (igazodik a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített időpontokhoz). A kötelező nyilvánosság keretében elvégzendő feladatok közül a Megrendelő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal elkészítése tekintetében Vállalkozó köteles a feladatot úgy elvégezni, hogy az aloldal fenntartása a projekt pénzügyi zárásáig, (tervezetten:2021.12.31; igazodik a Támogatási Szerződésben rögzített időponthoz) biztosított legyen.”
Módosítást követően:
„A teljesítés határideje: 2019. június 30. (igazodik a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített időpontokhoz). A kötelező nyilvánosság keretében elvégzendő feladatok közül a Megrendelő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal elkészítése tekintetében Vállalkozó köteles a feladatot úgy elvégezni, hogy az aloldal fenntartása a projekt pénzügyi zárásáig, (tervezetten:2021.12.31; igazodik a Támogatási Szerződésben rögzített időponthoz) biztosított legyen. A Támogatási Szerződés módosítása keretében meghatározott új határidők, határnapok tekintetében a Megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat, amennyiben az a Megbízott teljesítésének szempontjából releváns.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Támogatási Szerződés 2018. december 14-i hatállyal módosult, amely módosítás eredményeképpen a projekt fizikai befejezése 2019. december 31. időpontra változott. A megbízási szerződésben foglaltak szerint a teljesítési határidő minden további szükséges intézkedés és nyilatkozat nélkül módosul abban az esetben, ha a Projekt Támogatási Szerződése szerinti ezen határidő módosul, ezen változás tehát külön szerződésmódosítást nem igényel A Támogatási Szerződés módosítására tekintettel szükséges az ütemterv és a végszámla kibocsátási dátumának módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 562992 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 562992 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben