Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21271/2019
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piróth Andrea
Telefon: +36 13273327
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások beszerzése 2020-2021 év
Hivatkozási szám: EKR001085172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.rész: Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás
2.rész: CASCO biztosítási szolgáltatás
3.rész: Vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás
II.1.1) pontban karakterkorlátozás miatt rövidítésre került az eljárás elnevezése. Eredeti elnevezés: „Magyar Államkincstár részére biztosítási szolgáltatások beszerzése 2020-2021. évre”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 18768 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 192 - 466459
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
II.2.5)Legjobb ár-érték arány alapján a Kbt.76.§(2)bek.c) pontja szerint.1.szempont:fordított arányosítás,2.szempont:arányosítás, 3.részszempont:közvetlen pontkiosztás.Alsó-felső ponthatár 0-10 pont.Értékelés részletes leírása a KD-ban.
Ár kritérium elnevezése: "1.Díj Ft/év összesen”.
"1.Díj Ft/év összesen” bontása a III.1.2.) pontban, karakterkorlátra való tekintettel.
Helyesen:
II.2.5)Legjobb ár-érték arány alapján a Kbt.76.§(2)bek.c) pontja szerint.1.szempont:fordított arányosítás,2.szempont:arányosítás, 3.részszempont:közvetlen pontkiosztás.Alsó-felső ponthatár 0-10 pont.Értékelés részletes leírása a KD-ban.
Ár kritérium elnevezése: "1.Díj Ft/év/db”.
1.Díj Ft/év/db” bontása a III.1.2.) pontban, karakterkorlátra való tekintettel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
II.2.5) A legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint. 1.szempont: fordított arányosítás, 2.szempont: arányosítás, 3.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Alsó-felső ponthatár: 0-10 pont. Az értékelés részletes leírása a KD-ban.
Ár kritérium elnevezése: "1.Díj Ft/év összesen”.
„1.Díj Ft/év összesen” bontása a III.1.2.) pontban, karakterkorlátra való tekintettel.
Helyesen:
II.2.5) A legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint. 1.szempont: fordított arányosítás, 2.szempont: arányosítás, 3.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Alsó-felső ponthatár: 0-10 pont. Az értékelés részletes leírása a KD-ban.
Ár kritérium elnevezése: "1.Díjtétel”.
„1.Díjtétel” bontása a III.1.2.) pontban, karakterkorlátra való tekintettel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
II.2.5) A legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint. 1.szempont: fordított arányosítás, 2.szempont: arányosítás, 3.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Alsó-felső ponthatár: 0-10 pont. Az értékelés részletes leírása a KD-ban.
Ár kritérium elnevezése: "1.Díj Ft/év összesen”.
„1.Díj Ft/év összesen” bontása a III.1.2.) pontban, karakterkorlátra való tekintettel.
Helyesen:
II.2.5) A legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerint. 1.szempont: fordított arányosítás, 2.szempont: arányosítás, 3.részszempont: közvetlen pontkiosztás. Alsó-felső ponthatár: 0-10 pont. Az értékelés részletes leírása a KD-ban.
Ár kritérium elnevezése: "1.Díj (Ft/év)”.
„1.Díj (Ft/év)” bontása a III.1.2.) pontban, karakterkorlátra való tekintettel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Karakterkorlátra való tekintettel a II.2.5) Ár szempont folytatása, részenként:
1. rész: II.2.5) pont: Ár szempont: „Díj Ft/év összesen” /Súlyszám: 90, alszempontjai:
1.1. Személygépkocsi
1.1.1. Személygépjármű 0-5 kW/ Súlyszám: 1
1.1.2. Személygépjármű 6-10 kW/ Súlyszám: 1
1.1.3. Személygépjármű 11-20 kW/ Súlyszám: 1
1.1.4. Személygépjármű 21-37 kW/ Súlyszám: 1
1.1.5. Személygépjármű 38-50 kW/ Súlyszám: 1
1.1.6. Személygépjármű 51-56 kW/ Súlyszám: 1
1.1.7. Személygépjármű 57-60 kW/ Súlyszám: 1
1.1.8. Személygépjármű 61-63 kW/ Súlyszám: 1
1.1.9. Személygépjármű 64-70 kW/ Súlyszám: 3
1.1.10. Személygépjármű 71-79 kW/ Súlyszám: 11
1.1.11. Személygépjármű 80-85 kW/ Súlyszám: 9
1.1.12. Személygépjármű 86-100 kW/ Súlyszám: 3
1.1.13. Személygépjármű 101-115 kW/ Súlyszám: 15
1.1.14. Személygépjármű 116-120 kW/ Súlyszám: 1
1.1.15. Személygépjármű 121-150 kW/ Súlyszám: 2
1.1.16. Személygépjármű 151- 180 kW/ Súlyszám: 1
1.1.17. Személygépjármű 180 kW felett/ Súlyszám: 1
1.2. Motorkerékpár
1.2.1. Motorkerékpár 0-12 kW/ Súlyszám: 1
1.2.2. Motorkerékpár 13-35 kW/ Súlyszám: 1
1.2.3. Motorkerékpár 36-70 kW/ Súlyszám: 1
1.2.4. Motorkerékpár 71-94 kW/ Súlyszám: 1
1.2.5. Motorkerékpár 94 kW felett/ Súlyszám: 1
1.2.6. Segédmotoros kerékpár/ Súlyszám: 1
1.3. Autóbusz
1.3.1. Autóbusz 10-19 férőhelyes/ Súlyszám: 3
1.3.2. Autóbusz 20-42 férőhelyes/ Súlyszám: 1
1.3.3. Autóbusz 43-79 férőhelyes/ Súlyszám: 1
1.3.4. Autóbusz 79 férőhelyes felett/ Súlyszám: 1
1.4. Tehergépkocsi
1.4.1. Tehergépkocsi 0-1450 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.4.2. Tehergépkocsi 1451-2000 kg össztömeg/ Súlyszám: 3
1.4.3. Tehergépkocsi 2001-2300 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.4.4. Tehergépkocsi 2301-3500 kg össztömeg/ Súlyszám: 2
1.4.5. Tehergépkocsi 3501-7500 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.4.6. Tehergépkocsi 7501-12000 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.4.7. Tehergépkocsi 12001 kg össztömeg felett/ Súlyszám: 1
1.5. Vontató
1.5.1. Vontató 0-11 999cm/ Súlyszám: 1
1.5.2. Vontató >11 999cm/ Súlyszám: 1
1.6. Pótkocsi
1.6.1. Pótkocsi 1-750 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.6.2. Pótkocsi 751-3500 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.6.3. Pótkocsi 3501-10000 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.6.4. Pótkocsi 10000 kg össztömeg felett/ Súlyszám: 1
1.7. Utánfutó
1.7.1. Mezőgazdasági vontató/ Súlyszám: 1
1.8. Egyéb kategória/ Súlyszám:
1.8.1. Lassú jármű/ Súlyszám: 1
1.8.2. Munkagép/ Súlyszám: 1
1.8.3. P rendszám/ Súlyszám: 1
1.8.4. Trolibusz/ Súlyszám: 1
1.8.5. E-rendszám/ Súlyszám: 1
1.8.6. M-rendszám/ Súlyszám: 1
1.8.7. Z-rendszám/ Súlyszám: 1
2. rész: II.2.5) pont: Ár szempont: „Díj Ft/év összesen” /Súlyszám: 90, alszempontjai:
1.1. Személygépjármű (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.2. Motorkerékpár (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.3. Autóbusz (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.4. Tehergépjármű (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.5. Vontató (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.6. Pótkocsi (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.7. Mezőgazdasági vontató (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.8. Lassú jármű (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.9. Munkagép (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
1.10. P rendszám (díj Ft/év) / Súlyszám: 9
3. rész: II.2.5) pont: Ár szempont: „Díj Ft/év össszesen” /Súlyszám: 90, alszempontjai:
1.1. Vagyonbiztosítás (díj Ft/év) / Súlyszám: 30
1.2. ELBER (díj Ft/év) / Súlyszám: 30
1.3. Felelősségbiztosítás (díj Ft/év) / Súlyszám: 30
Helyesen:
Karakterkorlátra való tekintettel a II.2.5) Ár szempont folytatása, részenként:
1. rész: II.2.5) pont: Ár szempont: „Díj Ft/év/db” /Súlyszám: 90, alszempontjai:
1.1. Személygépkocsi
1.1.1. Személygépjármű 0-5 kW/ Súlyszám: 1
1.1.2. Személygépjármű 6-10 kW/ Súlyszám: 1
1.1.3. Személygépjármű 11-20 kW/ Súlyszám: 1
1.1.4. Személygépjármű 21-37 kW/ Súlyszám: 1
1.1.5. Személygépjármű 38-50 kW/ Súlyszám: 1
1.1.6. Személygépjármű 51-56 kW/ Súlyszám: 1
1.1.7. Személygépjármű 57-60 kW/ Súlyszám: 1
1.1.8. Személygépjármű 61-63 kW/ Súlyszám: 1
1.1.9. Személygépjármű 64-70 kW/ Súlyszám: 3
1.1.10. Személygépjármű 71-79 kW/ Súlyszám: 11
1.1.11. Személygépjármű 80-85 kW/ Súlyszám: 9
1.1.12. Személygépjármű 86-100 kW/ Súlyszám: 3
1.1.13. Személygépjármű 101-115 kW/ Súlyszám: 15
1.1.14. Személygépjármű 116-120 kW/ Súlyszám: 1
1.1.15. Személygépjármű 121-150 kW/ Súlyszám: 2
1.1.16. Személygépjármű 151- 180 kW/ Súlyszám: 1
1.1.17. Személygépjármű 180 kW felett/ Súlyszám: 1
1.2. Motorkerékpár
1.2.1. Motorkerékpár 0-12 kW/ Súlyszám: 1
1.2.2. Motorkerékpár 13-35 kW/ Súlyszám: 1
1.2.3. Motorkerékpár 36-70 kW/ Súlyszám: 1
1.2.4. Motorkerékpár 71-94 kW/ Súlyszám: 1
1.2.5. Motorkerékpár 94 kW felett/ Súlyszám: 1
1.2.6. Segédmotoros kerékpár/ Súlyszám: 1
1.3. Autóbusz
1.3.1. Autóbusz 10-19 férőhelyes/ Súlyszám: 3
1.3.2. Autóbusz 20-42 férőhelyes/ Súlyszám: 1
1.3.3. Autóbusz 43-79 férőhelyes/ Súlyszám: 1
1.3.4. Autóbusz 79 férőhelyes felett/ Súlyszám: 1
1.4. Tehergépkocsi
1.4.1. Tehergépkocsi 0-1450 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.4.2. Tehergépkocsi 1451-2000 kg össztömeg/ Súlyszám: 3
1.4.3. Tehergépkocsi 2001-2300 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.4.4. Tehergépkocsi 2301-3500 kg össztömeg/ Súlyszám: 2
1.4.5. Tehergépkocsi 3501-7500 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.4.6. Tehergépkocsi 7501-12000 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.4.7. Tehergépkocsi 12001 kg össztömeg felett/ Súlyszám: 1
1.5. Vontató
1.5.1. Vontató 0-11 999cm/ Súlyszám: 1
1.5.2. Vontató >11 999cm/ Súlyszám: 1
1.6. Pótkocsi
1.6.1. Pótkocsi 1-750 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.6.2. Pótkocsi 751-3500 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.6.3. Pótkocsi 3501-10000 kg össztömeg/ Súlyszám: 1
1.6.4. Pótkocsi 10000 kg össztömeg felett/ Súlyszám: 1
1.7. Utánfutó
1.7.1. Mezőgazdasági vontató/ Súlyszám: 1
1.8. Egyéb kategória/ Súlyszám:
1.8.1. Lassú jármű/ Súlyszám: 1
1.8.2. Munkagép/ Súlyszám: 1
1.8.3. P rendszám/ Súlyszám: 1
1.8.4. Trolibusz/ Súlyszám: 1
1.8.5. E-rendszám/ Súlyszám: 1
1.8.6. M-rendszám/ Súlyszám: 1
1.8.7. Z-rendszám/ Súlyszám: 1
2. rész: II.2.5) pont: Ár szempont: „Díjtétel” /Súlyszám: 90, alszempontjai:
1.1. Személygépjármű (díjtétel) / Súlyszám: 50
1.2. Motorkerékpár (díjtétel) / Súlyszám: 1
1.3. Autóbusz (díjtétel) / Súlyszám: 13
1.4. Tehergépjármű (díjtétel) / Súlyszám: 20
1.5. Vontató (díjtétel) / Súlyszám: 1
1.6. Pótkocsi (díjtétel) / Súlyszám: 1
1.7. Mezőgazdasági vontató (díjtétel) / Súlyszám: 1
1.8. Lassú jármű (díjtétel) / Súlyszám: 1
1.9. Munkagép (díjtétel) / Súlyszám: 1
1.10. P rendszám (díjtétel) / Súlyszám: 1
3. rész: II.2.5) pont: Ár szempont: „Díj (Ft/év)” /Súlyszám: 90, alszempontjai:
1.1. Vagyonbiztosítás (díj Ft/év) / Súlyszám: 60
1.2. ELBER (díj Ft/év) / Súlyszám: 10
1.3. Felelősségbiztosítás (díj Ft/év) / Súlyszám: 20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1-3. részek tekintetében:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
9. A felolvasólapon szereplő „Díj Ft/év összesen” megadása az 1-3. részeknél: Ajánlatkérő által kiadott Adatközlőben található ártáblázatban szereplő „Összesen” sorban szereplő megajánlást kell szerepeltetni, mely önállóan értékelésre kerül és az ajánlatok összehasonlításának alapját képezi. Az ajánlathoz kitöltött, cégszerűen aláírt ártáblázatot kell csatolni (excel és pdf. formátumban is).
10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
11. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Makranczi Ádám: makranczi@eszker.eu (00638).
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
14. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésére a 2009. évi LXII. tv. rendelkezései és a 2014. évi LXXXVIII. tv. is irányadó.
16. II.2.7) pontban rögzített 24 hónapos időtartamra vonatkozó hatálybalépés időpontja legkorábban 2020.01.01. dátum.
17. 3. rész: II.2.5) pontban: 5. részszempont elnevezése, karakterkorlát okán: „Kárelőleg mértéke: a Biztosító által vállalt, a rendezett jogalapú direkt káresemények kapcsán a Biztosító szakértője által készített kárszámítás és/vagy kárbecslés összegéből folyósított előleg mértéke (adható megajánlás 25-75%)”
18. IV.2.6) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (11) bek. szerint jelen eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
Helyesen:
1-3. részek tekintetében:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt tart /nem tart.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
9. A felolvasólapon szereplő árak megadása az 1-3. részeknél: Ajánlatkérő által kiadott Adatközlőben található ártáblázatban kell szerepeltetni, melyek önállóan értékelésre kerülnek és az ajánlatok összehasonlításának alapját képezi. Az ajánlathoz kitöltött, cégszerűen aláírt ártáblázatot kell csatolni (excel és pdf. formátumban is).
10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
11. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Makranczi Ádám: makranczi@eszker.eu (00638).
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
14. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésére a 2009. évi LXII. tv. rendelkezései és a 2014. évi LXXXVIII. tv. is irányadó.
16. II.2.7) pontban rögzített 24 hónapos időtartamra vonatkozó hatálybalépés időpontja legkorábban 2020.01.01. dátum.
17. 3. rész: II.2.5) pontban: 5. részszempont elnevezése, karakterkorlát okán: „Kárelőleg mértéke: a Biztosító által vállalt, a rendezett jogalapú direkt káresemények kapcsán a Biztosító szakértője által készített kárszámítás és/vagy kárbecslés összegéből folyósított előleg mértéke (adható megajánlás 25-75%)”
18. IV.2.6) pont: Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (11) bek. szerint jelen eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ