Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21281/2019
CPV Kód:38120000-2
Ajánlatkérő:ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság;Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság;Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Meteorológia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74690330
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buda István
Telefon: +36 13464636
E-mail: buda.i@met.hu
Fax: +36 13464669
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.met.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.met.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Meteorológia

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérőeszközök beszerzése (földfelszíni mérésekhez)
Hivatkozási szám: EKR000824752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38120000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mérőeszközök beszerzése (földfelszíni mérésekhez) 9 mérőállomásra az alábbi részekben:
1.rész: Csapadékmérő besz. 9 mérőállomásra
2.rész: Légkör állapot és talajmérők besz. 9 mérőállomásra
3.rész: Látástávolság és jelenidő szenzor besz. 9 mérőállomásra
A beszerzendő „Mérőeszközök beszerzése (földfelszíni mérésekhez)” a jégeső-elhárítás beavatkozási szegmensének hatékonyabb támogatásához és magához a jégeső-elhárítás effektívebb, de költséghatékonyabb működéséhez járul hozzá. A meteorológiai szegmensnek további fejlesztése megnöveli a beavatkozások eredményességét. Az OMSZ 9 darab földfelszíni mérőállomást újít meg a mai meteorológiai igényeknek megfelelően, válaszul a veszélyes időjárási helyzetek kihívásaira.
A projekt keretében a WMO előírásoknak megfelelő, magas rendelkezésre állású állomások létrehozása a cél, melyek perces gyakorisággal küldik a mérési adatokat a központi adatbázisba.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 213435 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékmérő beszerzése 9 mérőállomásra
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38120000-2
További tárgyak:38126100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Marczell György Főobszervatórium, 1181 Budapest, Gilice tér 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mérőeszközök beszerzése (fölfelszíni mérésekhez) 9 mérőállomásra, állomásonként 1 db eszköz szállítása a feladat.
Az alábbi eszközök szállítása a feladat mérőállomásonként:
1. Csapadékmérő
A nyertes ajánlattevő feladata a fent meghatározott mérőeszközök leszállítása és egy eszköz üzembe helyezése a teljesítés helyszínén, a további eszközök üzembe helyezéshez és az eszközök használathoz szükséges oktatás megtartása Ajánlatkérő által kijelölt 3 fő részére, 6 óra időtartamban. Az üzembe helyezéshez szükséges technikai feltételeket Ajánlatkérő biztosítja.
Általános követelmények
• 3 év teljes körű garancia.
• A leszállított eszközök teljes körű üzembe helyezése.
• Gyári új termékek szállítása.
• Teljesítmény igény (W) esetében: az 0,5W vagy magasabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A leszállítandó eszközök részletes műszaki paraméterei/adatai a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Érzékelő címezhetősége (igen/nem)  20
2 Teljesítmény igény (W)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcióként meg kell ajánlani egy (1 db) Csapadékmérő érzékelőt, extra tartalék készletszállításához melyeket az ajánlati áron kell szállítani (az ajánlati egységárat az ajánlatban meg kell adni).
Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nyilatkozik, hogy igényt tart-e az opció szerinti eszköz szállítására. Amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „INTERREG V-A RO-HU Program, ROHU 102 SILVER Projekt”
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Légkör állapot és talajmérők besz. 9 mérőállomásra
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38120000-2
További tárgyak:38122000-6
38126000-4
38126300-7
38126400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Marczell György Főobszervatórium, 1181 Budapest,Gilice tér 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földfelszíni mérőeszközök beszerzése 9 mérőállomásra, állomásonként 5 db, kivéve, ha a talajhőmérséklet és talajnedvesség érzékelők szállítása kombinált eszközzel valósul meg, mely esetben összesen 4 db eszköz szállítása a feladat. Az érzékelők nem kombinálhatóak, vagyis önálló, leválasztható egységet kell képviselni mindegyik érzékelőnek, kivéve a talajhőmérséklet, illetve nedvességmérők. A talajhőmérséklet és talajnedvesség érzékelőknél megengedett a kombinált eszközök szállítása is, a léghőmérséklet és relatív páratartalom mérés eszközének pedig egy kombinált eszköznek kell lennie.
Az alábbi eszközök szállítása a feladat mérőállomásonként:
1. Léghőmérséklet és relatív páratartalom mérő
2. Ultrahangos szélsebesség és szélirány mérő
3. Légnyomás-mérő
4. Talajhőmérséklet mérő
5. Talajnedvesség mérő
A nyertes ajánlattevő feladata a fent meghatározott mérőeszközök leszállítása és típusonként egy eszköz üzembe helyezése a teljesítés helyszínén, a további eszközök üzembe helyezéshez és az eszközök használathoz szükséges oktatás megtartása Ajánlatkérő által kijelölt 3 fő részére, 6 óra időtartamban. Az üzembe helyezéshez szükséges technikai feltételeket Ajánlatkérő biztosítja.
Általános követelmények
6. 3 év teljes körű garancia.
7. A leszállított eszközök teljes körű üzembe helyezése.
8. Gyári új termékek szállítása.
9. Nem címezhető érzékelők száma megajánlás esetében az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha a nem címezhető érzékelők száma meghaladja a 4-et.
10. Teljesítmény igény (W) esetében: az 3W vagy magasabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A leszállítandó eszközök részletes műszaki paraméterei/adatai a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nem címezhető érzékelők száma (db) 20
2 Teljesítmény igény (W) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcióként meg kell ajánlani minden érzékelőt (Léghőmérséklet és relatív páratartalom mérő, Ultrahangos szélsebesség és szélirány mérő, Légnyomás-mérő, Talajhőmérséklet és talajnedvesség mérő), extra tartalék készletszállításához melyeket az ajánlati áron kell szállítani (az ajánlati egységárat az ajánlatban eszközönként meg kell adni). Minden érzékelőből szükséges min 1 db csere (tartalék) eszköz szállítása, opciós tételként, amennyiben Ajánlatkérő lehívja.
Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nyilatkozik, hogy igényt tart-e az opció szerinti eszközök szállítására. Ajánlatkérő az opciós eszközöket több ütemben is lehívhatja, eszközönként külön-külön időpontban is, az opciós tételek kimerüléséig. Amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „INTERREG V-A RO-HU Program, ROHU 102 SILVER Projekt”
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Látástávolság és jelenidő szenz.besz.9 mérőállomra
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38120000-2
További tárgyak:38126000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Marczell György Főobszervatórium, 1181 Budapest, Gilice tér 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földfelszíni mérőeszközök beszerzése 9 mérőállomásra, állomásonként 1 db eszköz szállítása a feladat.
Az alábbi eszközök szállítása a feladat mérőállomásonként:
1. Látástávolság és jelenidő szenzor
A nyertes ajánlattevő feladata a fent meghatározott mérőeszközök leszállítása és egy eszköz üzembe helyezése a teljesítés helyszínén, a további eszközök üzembe helyezéshez és az eszközök használathoz szükséges oktatás megtartása Ajánlatkérő által kijelölt 3 fő részére, 6 óra időtartamban. Az üzembe helyezéshez szükséges technikai feltételeket Ajánlatkérő biztosítja.
Általános követelmények
• 3 év teljes körű garancia.
• A leszállított eszközök teljes körű üzembe helyezése.
• Gyári új termékek szállítása.
• Teljesítmény igény (W) esetében: az 15W vagy magasabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A leszállítandó eszközök részletes műszaki paraméterei/adatai a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jelenidő érzékelő címezhetősége (igen/nem) 20
2 Teljesítmény igény (W) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcióként meg kell ajánlani egy (1 db) Látástávolság és jelenidő szenzor érzékelőt, extra tartalék készletszállításához opcióként melyet az ajánlati áron kell szállítani (az ajánlati egységárat az ajánlatban meg kell adni).
Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül nyilatkozik, hogy igényt tart-e az opció szerinti eszköz szállítására. Amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „INTERREG V-A RO-HU Program, ROHU 102 SILVER Projekt”
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 135 - 331387
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Csapadékmérő beszerzése 9 mérőállomásra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97337131
Postai cím: Céltábla Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: agnes.bodo@mettech.hu
Telefon: +36 28510480
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56988
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Légkör állapot és talajmérők besz. 9 mérőállomásra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97337131
Postai cím: Céltábla Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: agnes.bodo@mettech.hu
Telefon: +36 28510480
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92745
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Látástávolság és jelenidő szenz.besz.9 mérőállomra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97337131
Postai cím: Céltábla Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: agnes.bodo@mettech.hu
Telefon: +36 28510480
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63702
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. részben az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság, 1165 Budapest, Céltábla utca 12. adószáma: 21020539-2-42.
A 2. részben az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság, 1165 Budapest, Céltábla utca 12. adószáma: 21020539-2-42.
A 3. részben az ajánlattevő neve, címe és adószáma: Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság, 1165 Budapest, Céltábla utca 12. 21020539-2-42.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)