Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2130/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Békéscsabai Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1. hrsz.: 3065;Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. hrsz.: 692;Békéscsabai Szakképzési Centrum 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. hrsz.: 692;Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. hrsz. 1493/13;Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5. hrsz.: 3899/6;Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7. hrsz: 3262/1;Békéscsabai SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8. hrsz.: 3205;Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. hrsz.: 692
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft;"HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft;"HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft;ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft;ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft;"HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft;ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft;ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73046671
Postai cím: Gyulai Út 32/1.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mucsi Balázs Sándor
Telefon: +36 66441314
E-mail: centrum@bszc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a BSZC épületein
Hivatkozási szám: EKR000833802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Békéscsabai Szakképzési Centrumhoz tartozó intézmények, telephelyek egyes épületeihez naperőmű telepítése - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére KEHOP-5.2.11-16-2017-00229 azonosítószámú projekt keretében. Az építési beruházás magába foglalja: napelemes rendszer kiépítését (napelemek és inverterek elhelyezése a tetőn, a rendszer kiépítése).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 184484877 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: BSZC Békéscsaba, Gábor köz 1
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1. hrsz.: 3065
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki adatok Napelemek Típusa: napelem 270W Darab száma: 202 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 270 Wp Munkaponti feszültség : 31,3 V Munkaponti áramerősség : 8,66 A Üresjárási
feszültség : 38,2 V Rövidzárási áram : 9,1 A Üzemi hőmérséklet : - 20 - +55 oC Max. rendszerfeszültség : 1000 V Hálózatos inverter
1db Típusa: FRONIUS SYMO 20.0-3-M Teljesítmény: (20kVA) Darabszáma: 1 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max.
teljesítmény: 20000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 20000
VA Max. kimeneti áram: 3x31,9 A Névleges teljesítmény: 20000 W Névleges AC feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Hálózatos inverter 2 db Típusa: FRONIUS SYMO 15.0-3-M Teljesítmény: (15kVA) Darabszáma: 2 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 15000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 15000 VA Max. kimeneti áram: 3x23,9 A Névleges teljesítmény: 15000 W Névleges AC
feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó
típusa: 1 db AC elosztó 5 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65 Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben
Érintésvédelem: TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 10/35/ 50 mm2 Napelemek elhelyezése, bekötése Napelemek az iskolaépület lapos tetején helyezkednek el DNY-i tájolással. A tervezett inverterek, AC, és DC elosztók a tető kijáró helyiségben kerülnek elhelyezésre. Az épület DC oldali lekapcsolásról a kiviteli terv alapján kell gondoskodni. Az épületben továbbá a túlfeszültség védelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültség védelmi eszköz is.
A napelemek két 20kVA, - es, és 1 db 10kVA es inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött
csoportokat párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 –es solar kábel
felhasználásával, majd az egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához. A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH hálózatba. A beruházás engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket tartalmaz. Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00229
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: BSZC Békéscsaba, Gyulai út 32
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. hrsz.: 692
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki adatok Napelemek Típusa: napelem 270W Darab száma: 221 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 270 Wp Munkaponti feszültség : 31,3 V Munkaponti áramerősség : 8,66 A Üresjárási
feszültség : 38,2 V Rövidzárási áram : 9,1 A Üzemi hőmérséklet : - 20 - +55 oC Max. rendszerfeszültség : 1000 V Hálózatos inverter 2
db Típusa: FRONIUS SYMO 20.0-3-M Teljesítmény: (20kVA) Darabszáma: 2 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max.
teljesítmény: 20000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 20000
VA Max. kimeneti áram: 3x31,9 A Névleges teljesítmény: 20000 W Névleges AC feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia
tartomány: 50 Hz - 60 Hz Hálózatos inverter 1 db Típusa: FRONIUS SYMO 10.0-3-M Teljesítmény: (10kVA) Darabszáma: 1 db
Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 27/16 A
AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 VA Max. kimeneti áram: 3x16A Névleges teljesítmény: 10000 W Névleges AC feszültség
tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó típusa: 1 db AC
elosztó 4 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65 Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben Érintésvédelem: TN
nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 10/35/50 mm2 Napelemek
elhelyezése, bekötése Napelemek az iskolaépület magas tetején D-DNY-i és a tornacsarnok épület lapos tetején D-i tájolással
helyezkednek el. A tervezett inverterek, AC, és DC elosztók a padlástér és folyosó helyiségben kerülnek elhelyezésre. Az épület DC
oldali lekapcsolásról a kiviteli terv alapján kell gondoskodni Az épületben továbbá a túlfeszültség védelem miatt elhelyezésre kerül egy
DC oldali túlfeszültség védelmi eszköz is. A napelemek két 20kVA, - es, és 1 db 10kVA es inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe
tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött csoportokat párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális,
UV álló, 4 mm2 –es solar kábel felhasználásával, majd az egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC
szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához. A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém
házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH hálózatba.. A beruházás engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket
tartalmaz. Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00229
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: BSZC Békéscsaba, Gyulai út 32/1
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsabai Szakképzési Centrum 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. hrsz.: 692
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki adatok Napelemek Típusa: napelem 270W Darab száma: 222 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 270 Wp Munkaponti feszültség : 31,3 V Munkaponti áramerősség : 8,66 A Üresjárási
feszültség : 38,2 V Rövidzárási áram : 9,1 A Üzemi hőmérséklet : - 20 - +55 oC Max. rendszerfeszültség : 1000 V Hálózatos inverter 2
db Típusa: FRONIUS SYMO 20.0-3-M Teljesítmény: (20kVA) Darabszáma: 2 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max.
teljesítmény: 20000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 20000
VA Max. kimeneti áram: 3x31,9 A Névleges teljesítmény: 20000 W Névleges AC feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia
tartomány: 50 Hz - 60 Hz Hálózatos inverter 1 db Típusa: FRONIUS SYMO 10.0-3-M Teljesítmény: (10kVA) Darabszáma: 1 db
Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 27/16 A
AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 VA Max. kimeneti áram: 3x16A Névleges teljesítmény: 10000 W Névleges AC feszültség
tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó típusa: 1 db AC
elosztó 5 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65 Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben Érintésvédelem: TN
nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 10/35/50 mm2 Napelemek
elhelyezése, bekötése Napelemek az iskolaépület lapos tetején helyezkednek el D-i tájolással. A tervezett inverterek, AC, és DC
elosztók a tetőn, oldalfalon kerülnek elhelyezésre. Az épület DC oldali lekapcsolásról a kiviteli terv alapján kell gondoskodni. Az
épületben továbbá a túlfeszültség védelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültség védelmi eszköz is. A napelemek két
20kVA, - es, és 1 db 10kVA es inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött csoportokat
párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 –es solar kábel felhasználásával, majd az
egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához.
A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH
hálózatba. A beruházás engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket tartalmaz. Az építési beruházáshoz kapcsolódó további
részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00229
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: Békéscsaba, Gyulai út 53-57
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53-57. hrsz. 1493/13
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki adatok Napelemek Típusa: napelem 270W Darab száma: 222 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 270 Wp Munkaponti feszültség : 31,3 V Munkaponti áramerősség : 8,66 A Üresjárási
feszültség : 38,2 V Rövidzárási áram : 9,1 A Üzemi hőmérséklet : - 20 - +55 oC Max. rendszerfeszültség : 1000 V Hálózatos inverter 2
db Típusa: FRONIUS SYMO 20.0-3-M Teljesítmény: (20kVA) Darabszáma: 2 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max.
teljesítmény: 20000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 20000
VA Max. kimeneti áram: 3x31,9 A Névleges teljesítmény: 20000 W Névleges AC feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia
tartomány: 50 Hz - 60 Hz Hálózatos inverter 1 db Típusa: FRONIUS SYMO 10.0-3-M Teljesítmény: (10kVA) Darabszáma: 1 db
Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 27/16 A
AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 VA Max. kimeneti áram: 3x16A Névleges teljesítmény: 10000 W Névleges AC feszültség
tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó típusa: 1 db AC
elosztó 4 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65 Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben Érintésvédelem: TN
nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 10/35/50 mm2 Napelemek
elhelyezése, bekötése Napelemek az iskolaépület lapos tetején helyezkednek el DNY-i tájolással. A tervezett inverterek, AC, és DC
elosztók a felső emeleti folyosón kerülnek elhelyezésre. Az épület DC oldali lekapcsolásról a kiviteli terv alapján kell gondoskodni Az
épületben továbbá a túlfeszültség védelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültség védelmi eszköz is. A napelemek két
20kVA, - es, és 1 db 10kVA es inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött csoportokat
párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 –es solar kábel felhasználásával, majd az
egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához.
A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH
hálózatba. A beruházás engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket tartalmaz. Az építési beruházáshoz kapcsolódó további
részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00229
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1)
Elnevezés: 5. rész: Békéscsaba, Irányi u. 3-5
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5. hrsz.: 3899/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki adatok Napelemek Típusa: napelem 270W Darab száma: 222 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 270 Wp Munkaponti feszültség : 31,3 V Munkaponti áramerősség : 8,66 A Üresjárási
feszültség : 38,2 V Rövidzárási áram : 9,1 A Üzemi hőmérséklet : - 20 - +55 oC Max. rendszerfeszültség : 1000 V Hálózatos inverter 2
db Típusa: FRONIUS SYMO 20.0-3-M Teljesítmény: (20kVA) Darabszáma: 2 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max.
teljesítmény: 20000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 20000
VA Max. kimeneti áram: 3x31,9 A Névleges teljesítmény: 20000 W Névleges AC feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia
tartomány: 50 Hz - 60 Hz Hálózatos inverter 1 db Típusa: FRONIUS SYMO 10.0-3-M Teljesítmény: (10kVA) Darabszáma: 1 db
Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 27/16 A
AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 VA Max. kimeneti áram: 3x16A Névleges teljesítmény: 10000 W Névleges AC feszültség
tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó típusa: 1 db AC
elosztó 5 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65 Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben Érintésvédelem: TN
nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 10/35/50 mm2 Napelemek
elhelyezése, bekötése Napelemek az iskolaépület lapos tetején helyezkednek el DK-i tájolással. A tervezett inverterek, AC, és DC
elosztók a padlástér helyiségben kerülnek elhelyezésre. Az épület DC oldali lekapcsolásról a kiviteli terv alapján kell gondoskodni. Az
épületben továbbá a túlfeszültség védelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültség védelmi eszköz is. A napelemek két
20kVA, - es, és 1 db 10kVA es inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött csoportokat
párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 –es solar kábel felhasználásával, majd az
egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához.
A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH
hálózatba.. A beruházás engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket tartalmaz. Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00229
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1)
Elnevezés: 6. rész: Békéscsaba, Kazinczy u. 7
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 7. hrsz: 3262/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki adatok Napelemek Típusa: napelem 270W Darab száma: 173 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 270 Wp Munkaponti feszültség : 31,3 V Munkaponti áramerősség : 8,66 A Üresjárási
feszültség : 38,2 V Rövidzárási áram : 9,1 A Üzemi hőmérséklet : - 20 - +55 oC Max. rendszerfeszültség : 1000 V Hálózatos inverter 1
db Típusa: FRONIUS SYMO 20.0-3-M Teljesítmény: (20kVA) Darabszáma: 1 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max.
teljesítmény: 20000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 20000
VA Max. kimeneti áram: 3x31,9 A Névleges teljesítmény: 20000 W Névleges AC feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia
tartomány: 50 Hz - 60 Hz Hálózatos inverter 2 db Típusa: FRONIUS SYMO 12.5-3-M Teljesítmény: (12,5kVA) Darabszáma: 2 db
Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 12500 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 27/16,5 A
AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 12500 VA Max. kimeneti áram: 3x18A Névleges teljesítmény: 12500 W Névleges AC feszültség
tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó típusa: 1 db AC
elosztó 3 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65 Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben Érintésvédelem: TN
nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 10/35/50 mm2 Napelemek
elhelyezése, bekötése Napelemek az iskolaépület magas tetején helyezkednek el D és NY-i tájolással. A tervezett inverterek, AC, és DC
elosztók a porta és folyosó helyiségben kerülnek elhelyezésre. Az épület DC oldali lekapcsolásról a kiviteli terv alapján kell
gondoskodni. Az épületben továbbá a túlfeszültség védelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültség védelmi eszköz is. A
napelemek egy 20kVA, - es, és 2 db 12,5kVA es inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött
csoportokat párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 –es solar kábel
felhasználásával, majd az egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez
és a kiserőmű elosztójához. A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel
be kell kötni az EPH hálózatba. A beruházás engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket tartalmaz. Az építési beruházáshoz
kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00229
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1)
Elnevezés: 7. rész: Békéscsaba, Kazinczy u. 8
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsabai SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
hrsz.: 3205
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki adatok Napelemek Típusa: napelem 270W Darab száma: 162 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 270 Wp Munkaponti feszültség : 31,3 V Munkaponti áramerősség : 8,66 A Üresjárási
feszültség : 38,2 V Rövidzárási áram : 9,1 A Üzemi hőmérséklet : - 20 - +55 oC Max. rendszerfeszültség : 1000 V Hálózatos inverter 2
db Típusa: FRONIUS SYMO 20.0-3-M Teljesítmény: (20kVA) Darabszáma: 2 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max.
teljesítmény: 20000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 20000
VA Max. kimeneti áram: 3x31,9 A Névleges teljesítmény: 20000 W Névleges AC feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia
tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó típusa: 1 db AC elosztó 3 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65
Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben Érintésvédelem: TN nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH
DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 10/35/50 mm2 Napelemek elhelyezése, bekötése Napelemek az
iskolaépület lapos tetején helyezkednek el D-i tájolással. A tervezett inverterek, AC, és DC elosztók a kazánház helyiségben kerülnek
elhelyezésre. Az épület DC oldali lekapcsolásról a kiviteli terv alapján kell gondoskodni. Az épületben továbbá a túlfeszültség védelem
miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültség védelmi eszköz is. A napelemek két 20 kVA, - es, inverterre csatlakoznak. Az egy
stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött csoportokat párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket
speciális, UV álló, 4 mm2 –es solar kábel felhasználásával, majd az egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett
DC szekrényhez, ezután az inverterhez és a kiserőmű elosztójához. A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH hálózatba. A beruházás engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket tartalmaz. Az építési beruházáshoz kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00229
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

II.2.1)
Elnevezés: 8. rész: Békéscsaba, Puskin tér 1
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1. hrsz.: 692
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki adatok Napelemek Típusa: napelem 270W Darab száma: 133 db 1000W/m2 megvilágítás és 25oC-os cellahőmérséklet esetén:
Tolerancia : 0/+5 % Csúcsteljesítmény : 270 Wp Munkaponti feszültség : 31,3 V Munkaponti áramerősség : 8,66 A Üresjárási
feszültség : 38,2 V Rövidzárási áram : 9,1 A Üzemi hőmérséklet : - 20 - +55 oC Max. rendszerfeszültség : 1000 V Hálózatos inverter 1
db Típusa: FRONIUS SYMO 20.0-3-M Teljesítmény: (20kVA) Darabszáma: 1 db Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max.
teljesítmény: 20000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 33/27 A AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 20000
VA Max. kimeneti áram: 3x31,9 A Névleges teljesítmény: 20000 W Névleges AC feszültség tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia
tartomány: 50 Hz - 60 Hz Hálózatos inverter 1 db Típusa: FRONIUS SYMO 10.0-3-M Teljesítmény: (10kVA) Darabszáma: 1 db
Fázisszáma: 3 fázis DC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 W Max. bemeneti feszültség: 1000 V Max. bemeneti áram: 27/16 A
AC oldali jellemzők: Max. teljesítmény: 10000 VA Max. kimeneti áram: 3x16A Névleges teljesítmény: 10000 W Névleges AC feszültség
tartomány: 230 V–400 V Hálózati frekvencia tartomány: 50 Hz - 60 Hz Kiserőmű elosztója, DC-AC vezetékezés Elosztó típusa: 1 db AC
elosztó 3 db DC elosztó Kivitele: kültéri IP 65 Elhelyezése: meglévő elosztó mellé szerelt műanyag szekrényben Érintésvédelem: TN
nullázás, DC szekrény: kettős szigetelés, EPH DC vezetékezés: solar cable, 4 mm2 AC vezetékezés: NYY 5 x 10/35/50 mm2 Napelemek
elhelyezése, bekötése Napelemek az iskolaépület lapos tetején helyezkednek el DK-i tájolással. A tervezett inverterek, AC, és DC
elosztók a felső emeleti raktár helyiségben kerülnek elhelyezésre. Az épület DC oldali lekapcsolásról a kiviteli terv alapján kell
gondoskodni Az épületben továbbá a túlfeszültség védelem miatt elhelyezésre kerül egy DC oldali túlfeszültség védelmi eszköz is. A
napelemek 1 db 20kVA, - es, és 1 db 10kVA es inverterre csatlakoznak. Az egy stringbe tartozó táblákat sorba, majd a sorba kötött
csoportokat párhuzamosan kötjük a kapcsolási rajzok szerint. Az összekötéseket speciális, UV álló, 4 mm2 –es solar kábel
felhasználásával, majd az egyenáramú kör két pólusát el kell vezetni az épületben elhelyezett DC szekrényhez, ezután az inverterhez
és a kiserőmű elosztójához. A napelemek fém keretét, a fém tartószerkezetet és az inverter fém házát 1 x 6 mm2 zöld-sárga vezetékkel
be kell kötni az EPH hálózatba. A beruházás engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket tartalmaz. Az építési beruházáshoz
kapcsolódó további részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-0229
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: BSZC Békéscsaba, Gábor köz 1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: info@zolden.hu
Telefon: +36 306530280
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24103250
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23910467
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204

Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206

Hivatalos név: Delta - Sec Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96094264
Postai cím: Kisszállási Út 13
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14527601203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: BSZC Békéscsaba, Gyulai út 32
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.hartmann@gmail.com
Telefon: +36 30/2075900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66/441-826
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26359493
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26210510
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204

Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206

Hivatalos név: Delta - Sec Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96094264
Postai cím: Kisszállási Út 13
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14527601203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész: BSZC Békéscsaba, Gyulai út 32/1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.hartmann@gmail.com
Telefon: +36 30/2075900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66/441-826
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26494156
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26150320
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204

Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206

Hivatalos név: Delta - Sec Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96094264
Postai cím: Kisszállási Út 13
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14527601203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész: Békéscsaba, Gyulai út 53-57
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: info@zolden.hu
Telefon: +36 306530280
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26476806
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26350244
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204

Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206

Hivatalos név: Delta - Sec Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96094264
Postai cím: Kisszállási Út 13
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14527601203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: 5. rész: Békéscsaba, Irányi u. 3-5
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: info@zolden.hu
Telefon: +36 306530280
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26490622
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26374400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204

Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206

Hivatalos név: Delta - Sec Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96094264
Postai cím: Kisszállási Út 13
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14527601203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: 6. rész: Békéscsaba, Kazinczy u. 7
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: zoltan.hartmann@gmail.com
Telefon: +36 30/2075900
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66/441-826
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20645657
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20489970
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204

Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206

Hivatalos név: Delta - Sec Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96094264
Postai cím: Kisszállási Út 13
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14527601203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: 7. rész: Békéscsaba, Kazinczy u. 8
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: info@zolden.hu
Telefon: +36 306530280
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19328636
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19229542
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204

Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206

Hivatalos név: Delta - Sec Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96094264
Postai cím: Kisszállási Út 13
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14527601203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: 8. rész: Békéscsaba, Puskin tér 1
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: info@zolden.hu
Telefon: +36 306530280
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15889497
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15769424
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40876586
Postai cím: Berényi Út 73
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084204

Hivatalos név: ZÖLDEN-Mérnöki Kivitelező Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21478594
Postai cím: Petőfi Sándor Sugárút 65
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24260916206

Hivatalos név: Delta - Sec Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96094264
Postai cím: Kisszállási Út 13
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14527601203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 53.§. (6) bekezdés szerint történt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges