Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21307/2019
CPV Kód:71210000-3
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 204512014
E-mail: erdei.gabor@kkbk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.delivaroskapu.org/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BDVFP infra mérnök tanácsadó
Hivatkozási szám: EKR001250552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71210000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Megbízási keretmegállapodás a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program infrastruktúra hálózat tervezési feladataihoz, ill. a tervező további feladataihoz kapcsolódó független mérnök tanácsadói feladatok ellátására.
Ennek során a Budapest Diákváros Déli Városkapu Fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. hat-ban és a II.2.4. pontban felsorolt egyes beruházások, és a dél-pesti és észak-csepeli területen megtartásra kerülő épületek, építmények feltárásához, kiszolgálásához és üzemeltetéséhez szükséges műszaki infrastruktúra-hálózat [közlekedés, kötött pályás közlekedés, közút és kötött pályás közlekedés keresztezés műtárgyai, közmű és közműkiváltás, smart infrastruktúra, partvédelem/árvízvédelem] megvalósítása érdekében szükséges tervezési és tervezői művezetői feladatokhoz kapcsolódó független mérnök tanácsadói feladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 019031 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 197 - 478674
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Szerződés meghatározása: Megbízási keretmegállapodás a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program infrastruktúra hálózat tervezési feladataihoz, ill. a tervező további feladataihoz kapcsolódó független mérnök tanácsadói feladatok ellátására.
Ennek során a Budapest Diákváros Déli Városkapu Fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. hat-ban és a II.2.4. pontban felsorolt egyes beruházások, és a dél-pesti és észak-csepeli területen megtartásra kerülő épületek, építmények feltárásához, kiszolgálásához és üzemeltetéséhez szükséges műszaki infrastruktúra-hálózat [közlekedés, kötött pályás közlekedés, közút és kötött pályás közlekedés keresztezés műtárgyai, közmű és közműkiváltás, smart infrastruktúra, partvédelem/árvízvédelem] megvalósítása érdekében szükséges tervezési és tervezői művezetői feladatokhoz kapcsolódó független mérnök tanácsadói feladatok ellátása.
Helyesen:
Szerződés meghatározása: Megbízási keretmegállapodás a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program infrastruktúra hálózat tervezési feladataihoz, ill. a tervező további feladataihoz kapcsolódó független mérnök tanácsadói feladatok ellátására.
Ennek során a Budapest Diákváros Déli Városkapu Fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. hat-ban és a II.2.4. pontban felsorolt egyes beruházások, és a dél-pesti és észak-csepeli területen megtartásra kerülő épületek, építmények feltárásához, kiszolgálásához és üzemeltetéséhez szükséges műszaki infrastruktúra-hálózat [közlekedés, kötött pályás közlekedés, közút és kötött pályás közlekedés keresztezés műtárgyai, közmű és közműkiváltás, smart infrastruktúra, partvédelem/árvízvédelem] megvalósítása érdekében szükséges tervezési feladatokhoz kapcsolódó független mérnök tanácsadói feladatok ellátása.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi projekt nevén Déli Városkapu - Budapest Diákváros Fejlesztési Program keretében megvalósítandó fejlesztések hiánypótló beruházásokat indítanak el Észak-Csepelen és Dél-Pesten. Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. Az évtizedek óta elhanyagolt, lerobbant területen több ezer fős egyetemváros épül, és elhagyott, környezeti tájsebként éktelenkedő barnamezős területek újulnak meg. Sport- és rekreációs létesítmények épülnek, széles körű sport- és szabadidős lehetőségeket kínálva a Diákváros lakóinak, a helyi lakosságnak és a tágabb városi térség lakóinak.
A projekttel megújul a természeti környezet, aktív, egészségmegőrzésre, pihenésre, sportolásra alkalmas zöldterületek jönnek létre, a beruházással mindenki nyer: a lakosság, a sportolók és a környezet is.
A jelen közb. elj. tárgya - az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó fejlesztése részeként a II.1.4. pont szerinti feladatok ellátása, továbbá az alábbi projektelemek megvalósításának előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tervezési, tervezői művezetői feladatok, és az ezekkel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában független mérnök tanácsadói, tervellenőri (a tervellenőri feladatok nem az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 38/A.§ (1) bekezdésében meghatározott tervellenőrzési feladatokat jelentik), költségellenőri és fenntarthatósági tanácsadói feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A közb. elj. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) szerinti vegyes keretmeg. (KM) megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő (AK) az Ajánlattevő (AT) által ajánlata keretében benyújtott Árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendeléssel vagy írásbeli konzultációra irányuló felhívással élhet. A KM keretösszege: nettó 594.100.000,- Ft, melynek részei közötti AK általi átcsoportosítás lehetséges.
Laza beépítésű belterületen megvalósításra kerülő Projektelemek:
Budapesti Atlétikai Aréna; Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák; Fedett Atlétikai Csarnok; Budapest X-trém Szabadidő Park; Dunai Evezős Központ (Klubház és hozzá tartozó épületek, területek) feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat;
A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág Gubacsi hídtól északra eső folyamszakaszán, valamint a Francia-öböl területén kialakításra kerülő Dunai Evezős Központhoz tartozó evezős pályák kialakítása a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág Gubacsi hídtól északra eső folyamszakaszán, valamint a Francia-öböl területén (partvonal-korrekció, kiszolgáló infrastruktúra, meglévő közmű kiváltás/áthelyezés), illetve híd a Francia-öböl felett;
Sűrű, intenzív beépítésű belterületen megvalósításra kerülő Projektelemek:
Budapest Diákváros; Budapest X-trém Szabadidő Park területén lehatárolt, iroda és egyéb szolgáltatási funkciók részére fenntartott terület; Budapesti Atlétikai Aréna és a Diákváros területéhez kapcsolódó, Budapest IX. kerületén elhelyezkedő, közlekedési csomópontokat is magába foglaló, cca. 28 ha alapterületű területrész feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat
A megjelölt területek vonatkozásában a terület feltárását biztosító közúthálózat és közúti csomópontok, közműrendszerek, partvonalrendezés/árvízvédelem, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok, illetve híd (hidak), smart infrastruktúra, valamint kapcsolódó infrastruktúra elemek, kivéve a HÉV és annak területe alatt tervezett műtárgyak, a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Tervezési terület: 226 hektár.
A közbeszerzés tárgyát képező mérnök tanácsadói feladatok az alábbiakat foglalhatják magukban a műszaki leírás szerinti tartalommal:
- kockázatkezelési koncepció készítése és felülvizsgálata;
- közreműködés a beruházási program meghatározásában, a beruházási célok és keretek dokumentálásában;
- tervellenőri szolgáltatások ellátása valamennyi tervfázisban;
Folyt. II.2.11. pontban.
Helyesen:
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program - jelenlegi projekt nevén Déli Városkapu - Budapest Diákváros Fejlesztési Program keretében megvalósítandó fejlesztések hiánypótló beruházásokat indítanak el Észak-Csepelen és Dél-Pesten. Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. Az évtizedek óta elhanyagolt, lerobbant területen több ezer fős egyetemváros épül, és elhagyott, környezeti tájsebként éktelenkedő barnamezős területek újulnak meg. Sport- és rekreációs létesítmények épülnek, széles körű sport- és szabadidős lehetőségeket kínálva a Diákváros lakóinak, a helyi lakosságnak és a tágabb városi térség lakóinak.
A projekttel megújul a természeti környezet, aktív, egészségmegőrzésre, pihenésre, sportolásra alkalmas zöldterületek jönnek létre, a beruházással mindenki nyer: a lakosság, a sportolók és a környezet is.
A jelen közb. elj. tárgya - az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó fejlesztése részeként a II.1.4. pont szerinti feladatok ellátása, továbbá az alábbi projektelemek megvalósításának előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tervezési feladatok, és az ezekkel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában független mérnök tanácsadói, tervellenőri (a tervellenőri feladatok nem az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 38/A.§ (1) bekezdésében meghatározott tervellenőrzési feladatokat jelentik), költségellenőri és fenntarthatósági tanácsadói feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A közb. elj. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) szerinti vegyes keretmeg. (KM) megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az Ajánlatkérő (AK) az Ajánlattevő (AT) által ajánlata keretében benyújtott Árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendeléssel vagy írásbeli konzultációra irányuló felhívással élhet. A KM keretösszege: nettó 594.100.000,- Ft, melynek részei közötti AK általi átcsoportosítás lehetséges.
Laza beépítésű belterületen megvalósításra kerülő Projektelemek:
Budapesti Atlétikai Aréna; Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák; Fedett Atlétikai Csarnok; Budapest X-trém Szabadidő Park; Dunai Evezős Központ (Klubház és hozzá tartozó épületek, területek) feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat;
A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág Gubacsi hídtól északra eső folyamszakaszán, valamint a Francia-öböl területén kialakításra kerülő Dunai Evezős Központhoz tartozó evezős pályák kialakítása a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág Gubacsi hídtól északra eső folyamszakaszán, valamint a Francia-öböl területén (partvonal-korrekció, kiszolgáló infrastruktúra, meglévő közmű kiváltás/áthelyezés), illetve híd a Francia-öböl felett;
Sűrű, intenzív beépítésű belterületen megvalósításra kerülő Projektelemek:
Budapest Diákváros; Budapest X-trém Szabadidő Park területén lehatárolt, iroda és egyéb szolgáltatási funkciók részére fenntartott terület; Budapesti Atlétikai Aréna és a Diákváros területéhez kapcsolódó, Budapest IX. kerületén elhelyezkedő, közlekedési csomópontokat is magába foglaló, cca. 28 ha alapterületű területrész feltárását és kiszolgálását biztosító műszaki infrastruktúra-hálózat
A megjelölt területek vonatkozásában a terület feltárását biztosító közúthálózat és közúti csomópontok, közműrendszerek, partvonalrendezés/árvízvédelem, gyalogos és kerékpáros kapcsolatok, illetve híd (hidak), smart infrastruktúra, valamint kapcsolódó infrastruktúra elemek, kivéve a HÉV és annak területe alatt tervezett műtárgyak, a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Tervezési terület: 226 hektár.
A közbeszerzés tárgyát képező mérnök tanácsadói feladatok az alábbiakat foglalhatják magukban a műszaki leírás szerinti tartalommal:
- kockázatkezelési koncepció készítése és felülvizsgálata;
- közreműködés a beruházási program meghatározásában, a beruházási célok és keretek dokumentálásában;
- tervellenőri szolgáltatások ellátása valamennyi tervfázisban;
Folyt. II.2.11. pontban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 55. § (1) bek. alapján:
Módosításra került:
- A Fizetési ütemezésben egyes teljesítési határidők.
- Az árazatlan költségvetésben törlésre kerültek a hibás hivatkozások.
- A keretmegállapodás tervezetben a preambulum (C) pontban és a 3.1. pontban a tervezői művezetés hivatkozás törlésre került
- A keretmegállapodás tervezetben a 6.2. pont a keretek átcsoportosíthatóságáról
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ