Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21309/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, XI. Keveháza 19-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ravasz Rudolf
Telefon: +36 305210278
E-mail: ravasz.rudolf@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XI. Keveháza 19-21. építőipari munkái
Hivatkozási szám: EKR000763842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tétel szövege Mennyiség Egység
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készít 13 ktsg
Falra szerelt lámpatest elhely 52 db
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése, 104 db
Komplett világítási szerelvények elhelyezése, 65 db
Teljes elektromos vezetékhálózat felúj. 13 ktsg
Vezetékek, kábelek és szerelvények bont 169 db
Mosógép beállás-kiállás kialakítás 13 ktsg
PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi prób 26 m
Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése 39 m
Beépített kád elhelyezése és bekötése 13 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszer. 13 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 13 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszer 13 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszer 13 db
Csaptelepek és szerelvényeinek felszer 13 db
Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és beköt 10 db
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és beköt 13 db
Mosogató elhelyezése és beköt 13 db
Piperetárgyak elhely 13 db
Vízellátás berendezési tárgyak leszer 52 db
Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, 13 db
Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszer 13 db
WC csésze elhelyezése és beköt 13 db
WC öblítőtartály felszerelése és beköt. 13 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhely 13 db
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhely 13 db
Beépített faszekrény (konyhaszekrény) bont 44 m2
Beépített szekrénybe polcok elhelyezése 5 ktsg
Beépített szekrénybe polcok elhelyezése 1 ktsg
Beépített szekrénybe polcok elhelyezése 3 ktsg
Beépített szekrénybe polcok elhelyezése 1 ktsg
Beépített szekrénybe polcok elhelyezése 3 ktsg
Beépített szekrények elhely 13 db
Beépített szekrények elhely 13 db
Beépített szekrények elhely 13 db
Fa beltéri nyílászárók elhely 9 db
Fa beltéri nyílászárók elhely 1 db
Fa beltéri nyílászárók elhely 3 db
Fa beltéri nyílászárók elhely 11 db
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bont 5 m2
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bont 34 m2
Kiegészítő tartozékok elhelyezése 9 db
Küszöbcsere küszöbsínnel, 20 m
Meglévő ajtólap rövidebbé vétele szárnyanként 21 db
Meglévő mindenféle belső nyílászáró szerkezet kisebb javítása 2 db
Horonyvésés, zsalukő vasalt beton falban, 24,00 cm2 keresztmetszetig 780 m
Acélfelületek festése 142 m
Acélfelületek átvonó festése 142 m
Acélfelületek átvonó festése 46,5 m2
Acélfelületek közbenső festése 142 m
Acélfelületek közbenső festése 46,5 m2
Belső fafelületek alapmázolása, 416 m2
Belső fafelületek fedőmázolása, 416 m2
Belső fafelületek lakkozása, 40 m2
Belső fafelületek zománclakkozása, 416 m2
Belső festések felület előkészítése, 2037 m2
Belső festéseknél felület előkészítése, 2037 m2
Belső festéseknél felület előkészítése, 1730 m2
Diszperziós festés 2037 m2
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 336 m2
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 356 m2
Tapéta bontása, üres helyiségben 261 m2
Kiegészítő szerelvények elhelyezése 71 db
Csempeburkolat készítése beltérben, 170 m2
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, 142 m2
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, 358 m2
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, 237 m
Lábazatburkolat készítése, beltérben, 91 m
Lapburkolatok bontása, 173 m2
Lapburkolatok bontása, 58 m
Lapburkolatok bontása, 112 m2
Meglévő aljzatbeton javítása, önterülő padlopon anyaggal, tapadóhíddal 670 m2
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, 10 m2
Padlóburkolat készítése, 130 m2
Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése 468 m2
Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, 108 m2
Építési törmelék konténeres elszállítása, 7 db
Építési törmelék konténeres elszállítása, 6 db
Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, 57 m3
Fólia takarás 585 m2
Tisztító és fertőtlenítő PIPERE takarítás 13 ktsg
Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, 192 m2
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 780 m
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44012737 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XI. Keveháza 19-21. építőipari munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XI. Keveháza 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az üres lakások egy 5 épületből álló, fszt + 5 emeletes panelház csoportban találhatók.
A lakások azonos alapterületűek és alaprajzi kialakításúak.
Egy lakás 45,55 m2 alapterületű, helyiségei a következők: nagy szoba (21,75 m2), kis szoba (13,69 m2), előszoba (1,7 m2), fürdőszoba (3,95 m2), konyha (4,46 m2).
Felújítandó lakások:
- I. épület: 113, 122., 135. sz. lakás
- II. épület: 214., 217. sz. lakás
- III. épület: 316., 355., 357. sz. lakás
- IV. épület: 413., 442., 445., 446., 447. sz. lakás
A falak festettek vagy tapétával burkoltak, a konyha és a fürdő egyes felületei csempével burkoltak.
A padló burkolat a szobákban PVC vagy laminált padló, a többi helyiségben PVC vagy kerámia.
A konyhában gáztűzhely, valamint konyhaszekrénybe épített 1 medencés mosogató található, hideg-melegvizes csapteleppel.
A wc a fürdőben található.
A fürdőszoba felszerelése előlappal készült beépített kádból, mosdóból és kád-mosdó töltő csaptelepből áll.
A wc hátsó kiömlésű, az öblítő tartály falra szerelt.
Az ablakok műanyag szerkezetek,
A belső ajtók egyszerű farostlemez ajtók, tömör ill. tele üveges szárnyakkal.
Minden lakáshoz 4 mellékvízmérő (2 db hidegvízmérő és 2 db melegvízmérő ) tartozik.
A mellékvízmérők és az árammérő a folyosón lévő zárt szekrényben találhatóak.
A lakások rossz, lelakott állapotúak.
2. Műszaki tartalom
A lakásfelújítás műszaki tartalma a következő:
- Falfestés (régi festék, vagy a tapéta lekaparása, glettelés, 2 rtg. festés fehér színre diszperziós festékkel) a mennyezet festést is beleértve.
- Meglévő padlóburkolatok bontása, aljzat kiegyenlítése, szobákba új laminált burkolat fektetése (min. 7 mm. vastag), többi helyiségben mázas kerámia (burkolatok kiválasztása helyszínen, minta alapján történik).
- Konyhába és fürdőszobába csempeburkolat készítése (burkolat kiválasztása helyszínen, minta alapján történik).
- Fürdőkád, mosdó csere. Akryl kád beépítése csempézve, 2 db revíziós ajtóval, porcelán mosdó felszerelése kád-mosdótöltő csapteleppel, zuhannyal és gégecsővel.
- Wc csésze, wc tartály és wc ülőke csere.
- Mosógép csatlakozás kiépítése.
- Gáztűzhely ellenőrzése vagy szükség esetén cseréje, beüzemeléssel.
- Mosogató, mosogató csaptelep és mosogató szifon csere.
- Konyhaszekrény csere. (alsó szekrény egymedencés mosogatóval, felső szekrény valamint kamraszekrény). Az új beépített bútorok mérete az eredetivel azonos lesz.
- Belső ajtólapok szükség szerinti javítása vagy cseréje
- Bejárati ajtó cseréje, acélszerkezetű bejárati ajtó beépítése, fogadószerkezet falazásával, lakásszámmal, barna színben.
- Belső ajtók mázolása magasfényű zománcfestékkel fehér színűre
- Beépített szekrény cseréje, vagy javítása.
- Radiátorok, fűtéscsövek mázolása magas fényű zománcfestékkel, 2 rétegben fehér színűre.
- Elektromos szerelvények (kapcsolók, dugaljak, fali lámpák) pótlása, az áramkörök földeléssel történő ellátása.
- Elektromos hálózat érintésvédelmi átvizsgálása, érintésvédelmi jegyzőkönyvvel.
- Építési törmelék és hulladék elszállítása.
- A kibontott berendezési tárgyakat (kád, csaptelepek, mosogató) leltárba kell venni
- Konyhaajtó javítása, mázolása nem része a kiírásnak, a leszedett ajtólapokat a lakásszámnak megfelelően fel kell címkézni és leltárba kell venni.
A leírás általános adatokat tartalmaz, a lakások burkolata, állapota, az elvégzendő konkrét feladatok lakásonként változnak.
Az egyes lakásokra vonatkozó tételes költségvetés kiírás tartalmazza a pontos műszaki tartalmat.
A kivitelezési munkák során kizárólag új, CE minősítéssel rendelkező anyagok és eszközök építhetők be.
A felújítási munkákat üzemelő lakó épületben kell végezni.
Az ajánlatnak magában kell foglalnia az organizációs költségeket, valamint az elbontott és újonnan beépített eszközök szerelését, fúrást követő kőműves helyreállítások díját is.
Felvonulási feltételek a házban biztosítottak, parkolási lehetőség van az udvarban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 előteljesítési határidő II.1.5 pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest (-nap) 25
2 organizációs terv minősége (egy darab jellemző munkaszervezési intézkedés bemutatása) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (árazott költségvetés nettó Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7 pontjában szereplő határidő nem munkanapban, hanem napban értendő. A keretmegállapodásos eljárás második részében (a verseny újranyitásakor) kerül sor a részekre történő ajánlattételre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4132-2/2019 Rész száma: Elnevezés: Budapest XI. Keveháza 19-21. építőipari munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88510673
Postai cím: Dózsa György Utca 35
Város: Szárliget
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2067
Ország: Magyarország
E-mail: info@cerb.hu
Telefon: +36 203425751
Internetcím(ek): (URL) www.cerb.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12922361211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44012737
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nem ismert az ajánlattételkor.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84179355
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: ritrockkft@gmail.com
Telefon: +36 309336884
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 44028843 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88510673
Postai cím: Dózsa György Utca 35
Város: Szárliget
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2067
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12922361211

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: Rit-Rock KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84179355
Postai cím: Előd Utca 116
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24393559243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges