Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21314/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:a Budapest, III. kerület Sújtás u. LTP. 19341/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő Gázgyári lakótelep II. sz. épületcsoport 10-11-12. sz. lépcsőházak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perneszy Ingatlanhasznositó- kezelő Zrt
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ravasz Rudolf
Telefon: +36 305210278
E-mail: ravasz.rudolf@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sujtás tetőjavítás (megismételt 1. rész)
Hivatkozási szám: EKR001004472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tetőlécezés bontása (1) 410 m2, Tetőlécezés bontása (2) 365 m2, Fóliaterítés és -felerősítés 775 m2, Ideiglenes fólia takarás 1 ktsg, Tetőlécezés 3942 m, Deszkázás ereszdeszkázás, oromdeszkázás javítása 15 m, Deszkázás homlokdeszka léctagozattal 4 m, Faanyag lángmentesítése 20 m2, Fa tetőszerkezet bárdolása, megerősítése kétoldali pallózással 10 db, Cserépfedés bontása 775 m2, Építési törmelék letermelése, elszállítása 66 m3, Emelőgép üzembentartása 1 ktsg, Kidugóállvány készítése 3 db, Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére 1 ktsg, Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel 775 m2, Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel 93 m, Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél élgerincnél kezdő gerinccserép vagy taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése 12 db, Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél élgerincnél kezdő 3-as 6 db, Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepek 345 db, Közterület foglalás 1 ktsg, Függőereszcsatorna bontása 142m, Hófogórács, villámhárító bontása 115m, Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása 14db, Szegélyek, párkány könyöklő bontása 76m, Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása 26m, Függőereszcsatorna visszaszerelése 10m, Függőereszcsatorna szerelése 132m, Kéményszegély szerelése 25m, Oromszegély készítése 17m, Falszegély készítése 32m, Falszegély készítése 2m, Tetőkibúvó szerelése 4db, Tetővilágító szerelése 10db, Villámhárító szerelése 130m, Hajlatbádogozás korcolt kivitelben 26m, Oromszegély 17m.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15980239 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: tetőfelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: a Budapest, III. kerület Sújtás u. LTP. 19341/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő Gázgyári lakótelep II. sz.
épületcsoport 10-11-12. sz. lépcsőházak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőlécezés bontása (1) 410 m2, Tetőlécezés bontása (2) 365 m2, Fóliaterítés és -felerősítés 775 m2, Ideiglenes fólia takarás 1 ktsg, Tetőlécezés 3942 m, Deszkázás ereszdeszkázás, oromdeszkázás javítása 15 m, Deszkázás homlokdeszka léctagozattal 4 m, Faanyag lángmentesítése 20 m2, Fa tetőszerkezet bárdolása, megerősítése kétoldali pallózással 10 db, Cserépfedés bontása 775 m2, Építési törmelék letermelése, elszállítása 66 m3, Emelőgép üzembentartása 1 ktsg, Kidugóállvány készítése 3 db, Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére 1 ktsg, Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel 775 m2, Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel 93 m, Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél élgerincnél kezdő gerinccserép vagy taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése 12 db, Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél élgerincnél kezdő 3-as 6 db, Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepek 345 db, Közterület foglalás 1 ktsg, Függőereszcsatorna bontása 142m, Hófogórács, villámhárító bontása 115m, Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása 14db, Szegélyek, párkány könyöklő bontása 76m, Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása 26m, Függőereszcsatorna visszaszerelése 10m, Függőereszcsatorna szerelése 132m, Kéményszegély szerelése 25m, Oromszegély készítése 17m, Falszegély készítése 32m, Falszegély készítése 2m, Tetőkibúvó szerelése 4db, Tetővilágító szerelése 10db, Villámhárító szerelése 130m, Hajlatbádogozás korcolt kivitelben 26m, Oromszegély 17m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A faanyag minősége (osztály) - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bek. a) pont 10
2 A horganyzott acéllemez vastagsága (mm) - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bek. a) pont 10
3 A faanyagvédő szer hatásos védelmi időtartama (év) - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bek. a) pont 5
4 A tetőfólia garanciális időtartama (év) - 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bek. a) pont 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (árazott költségvetés nettó Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A beszerzés építési beruházás, amelynek becsült értéke 300 millió forint alatt marad, továbbá az ellenérték nem európai uniós alapokból kerül finanszírozásra és a beszerzés nem Magyarország országhatárain átnyúló projekttel kapcsolatos.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3641-2/2019 Rész száma: Elnevezés: tetőfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perneszy Ingatlanhasznositó- kezelő Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48341794
Postai cím: Felhévizi Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: perneszy@gmail.com
Telefon: +36 205291080
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14188330241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15781365
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15980239
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az ajánlattételkor nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CERB Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88510673
Postai cím: Dózsa György Utca 35
Város: Szárliget
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2067
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12922361211

Hivatalos név: Perneszy Ingatlanhasznositó- kezelő Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48341794
Postai cím: Felhévizi Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14188330241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges