Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21324/2019
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 307741074
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása 1-4 részek
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész: Utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása. A későbbiekben kiírásra kerülő útépítési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján.
A minimálisan megvalósuló projektek száma: 36 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak) kivitelezési munkák száma: átlagosan 6 db
Az érintett 36 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 10 Mrd. forint.
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését jelent.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása, valamint minden esetben megvizsgálásra kerül a vízelvezetés megfelelősége is. Az útfelújítások során a meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. Számos esetben a meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási
berendezések kerülnek megépítésre. Jelen feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek számától) a szerződés időtartama alatt + 50 %-kal eltérjen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 046 - 077219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási keretszerződés utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2014/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zászlós utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 118500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban ajánlatot a 1. rész vonatkozásában az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.)
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.)
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1143 Budapest, Zászlós utca 18.)
ECO-TEC - AGROINVEST konzorcium (ECO-TEC Műszaki - Gazdasági Tanácsadó Kft. (1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.) és AGROINVEST Külkereskedő, Fővállalkozó és Szolgáltató Zrt.(1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.), mint közös ajánlattevők
Budapest, V. kerület Hold utca és Báthori utca felújítása (Bank utca - Báthori utca - Szemere utca között) tárgyú egyedi szerződés módosításának jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja, szerződésmódosítás időpontja: 2016.03.16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(5) bek. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356100-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása. A későbbiekben kiírásra kerülő útépítési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján.
A minimálisan megvalósuló projektek száma: 36 db
Egyidejűleg folyó (az egyedi szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig terjedő időszak) kivitelezési munkák száma: átlagosan 6 db
Az érintett 36 db (opció nélküli) kivitelezési munka becsült összértéke: nettó 10 Mrd. forint.
Az útfelújítás az út állapotától függően az aszfalt rétegek cseréjét vagy a teljes pályaszerkezet átépítését jelent.
A csomópontok átépítése, szegélyek módosítása során szükséges több helyen a meglévő közművek kiváltása, valamint minden esetben megvizsgálásra kerül a vízelvezetés megfelelősége is. Az útfelújítások során a meglévő csapadékvíz befogadók, folyókák és vízelvezető árkok is felújításra kerülnek. Számos esetben a meglévő közvilágítás átépítésre kerül, illetve új közvilágítási
berendezések kerülnek megépítésre. Jelen feladat tárgya ezen kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az alapmennyiségtől (minimálisan megvalósuló projektek számától) a szerződés időtartama alatt + 50 %-kal eltérjen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2014/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 118500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zászlós utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): "Budapest V. kerület, Hold utca és Báthori utca felújítása (Bank utca- Báthori utca Szemere utca között)" tárgyú egyedi szerződés
„3.1. Jelen Szerződés a mindkét Fél által történő aláírása napjától kezdődő 2016. május 31. napjáig tartó (a 12 hónap garanciális időszakot is tartalmazó) határozott időre jött létre.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tárgyi útfelújítás műszaki átadás-átvételének lezárása megtörtént. A bejárás alkalmával a Kivitelező vállalta, hogy a balesetveszélyes helyzetet megszünteti, valamint a favermek lefedését kijavítja az előírt technológiával. A javítási munkák elvégzésére azonban nem vállalt konkrét határidőt, mivel a kért technológia a Megbízott által eddig nem alkalmazott műgyanta felhasználását jelentette, amelynek beszerzése időigényes. Erre a tényre tekintettel a Megbízott úgy nyilatkozott, hogy a favermek lefedését az anyagbeszerzést követő egy hónapon belül kijavítja. A javítás a szerződés módosításának időpontjáig nem készült el. A javítási munkákat csak a technológiai előírások betartásával, alkalmas időjárási körülmények fennállása esetén szabad elvégezni, ezért a javítás elhúzódott. Az egy éves utófelülvizsgálati eljárás Megbízott részéről történő lefolytatása póthatáridő kitűzését, azaz a Szerződés hatályának meghosszabbítását tette szükségessé.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 118500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 118500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben