Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21327/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PSN Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53367787
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 19-21.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Spóhn Tímea
Telefon: +36 14607181
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bonyhádi Rk részleges felújítási munkálatai
Hivatkozási szám: EKR001074822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bonyhádi Rendőrkapitányság részleges felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bonyhádi Rendőrkapitányság épületének részleges felújítási munkálatainak kivitelezése
a KKD részeként kiadott kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelő tartalommal.
Az 1983-ban megépült Bonyhádi Rendőrkapitányság épülete az átadása óta jelentősebb felújításon nem esett át, az épület - a jelenleg futó KEHOP-5.2.2. OP projekt keretében - energetikai rekonstrukciójára kerül sor a tervek szerint 2020. év végéig. A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan szükséges a projektben nem érintett szerkezetek felújítása. Különösen indokolt a belső víz-csatorna és csapadékvíz hálózat, valamint az erős és gyenge áramú hálózat felújítása, mivel jelenlegi állapotukban az épület rendeltetésszerű használatát nem biztosítják.
Az alábbi épületszerkezetek felújítása szükséges:
Erős és gyengeáramú rendszer teljes körű felújítása:
- Meglévő erősáramú elektromos elosztórendszerek elbontása, új rendszer kiépítése: 868 db csatlakozó aljzat és 5960fm szigetelt energiaátviteli vezeték beépítése.
- Gyengeáramú rendszer: 20.140fm strukturált hálózat és 348 db végpont kiépítése, valamint 200fm 75 ohm-os koaxiális kábel beépítése 4 db végpont kiépítéssel.
Vízellátás-csatornázás:
- Vizesblokkok teljes körű bontása,
- 23 db mosdó, 16 db WC csésze, 8 db vizelde felszerelés,
- 354 fm PVC-KG lefolyóvezeték és 496 fm rm. vezeték rendszer kiépítése.
Épület festés és burkolás:
- Fal- és padlóburkolás 798 m2,
- 2 rétegű belső festés felület előkészítéssel 2883 m2,
- fa- és fémfelületek mázolási feladatainak elvégzése 386 m2.
Közös Közbeszerzési Szószedet (CPV kód):
45453100-8 felújítás
Részletes műszaki leírás a KKD-ben található.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08324 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29022/93835/2018. ált. Rész száma: Elnevezés: Bonyhádi Rendőrkapitányság részleges felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30159060
Postai cím: Flórián utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@psn.hu
Telefon: +36 74410214
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 146007550
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bonyhádi Rendőrkapitányság épületének részleges felújítási munkálatainak kivitelezése
a KKD részeként kiadott kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelő tartalommal.
Az 1983-ban megépült Bonyhádi Rendőrkapitányság épülete az átadása óta jelentősebb felújításon nem esett át, az épület - a jelenleg futó KEHOP-5.2.2. OP projekt keretében - energetikai rekonstrukciójára kerül sor a tervek szerint 2020. év végéig. A rekonstrukcióhoz kapcsolódóan szükséges a projektben nem érintett szerkezetek felújítása. Különösen indokolt a belső víz-csatorna és csapadékvíz hálózat, valamint az erős és gyenge áramú hálózat felújítása, mivel jelenlegi állapotukban az épület rendeltetésszerű használatát nem biztosítják.
Az alábbi épületszerkezetek felújítása szükséges:
Erős és gyengeáramú rendszer teljes körű felújítása:
- Meglévő erősáramú elektromos elosztórendszerek elbontása, új rendszer kiépítése: 868 db csatlakozó aljzat és 5960fm szigetelt energiaátviteli vezeték beépítése.
- Gyengeáramú rendszer: 20.140fm strukturált hálózat és 348 db végpont kiépítése, valamint 200fm 75 ohm-os koaxiális kábel beépítése 4 db végpont kiépítéssel.
Vízellátás-csatornázás:
- Vizesblokkok teljes körű bontása,
- 23 db mosdó, 16 db WC csésze, 8 db vizelde felszerelés,
- 354 fm PVC-KG lefolyóvezeték és 496 fm rm. vezeték rendszer kiépítése.
Épület festés és burkolás:
- Fal- és padlóburkolás 798 m2,
- 2 rétegű belső festés felület előkészítéssel 2883 m2,
- fa- és fémfelületek mázolási feladatainak elvégzése 386 m2.
Közös Közbeszerzési Szószedet (CPV kód):
45453100-8 felújítás
Részletes műszaki leírás a KKD-ben található.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153307927
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PSN Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30159060
Postai cím: Flórián utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@psn.hu
Telefon: +36 74410214
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződésben foglalt felújítási munkákhoz kapcsolódóan pótmunka elvégzése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a munkavégzés során olyan mértékű károsodás keletkezett és porszennyezés rakódott le az egyes helyiségek falain, hogy azok ilyen állapotban közegészségügyileg nem alkalmasak további munkavégzésre, ezért festés, illetve ezzel összefüggésben a központi fűtés rendszer leürítése és feltöltése, valamint a radiátorok le- és felszerelése munkálatainak elvégzése indokolt.
Fentiekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésben foglaltak alapján az eredeti szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredeti szerződésben foglalt felújítási munkákhoz kapcsolódóan pótmunka elvégzése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a munkavégzés során olyan mértékű károsodás keletkezett és porszennyezés rakódott le az egyes helyiségek falain, hogy azok ilyen állapotban közegészségügyileg nem alkalmasak további munkavégzésre, ezért festés, illetve ezzel összefüggésben a központi fűtés rendszer leürítése és feltöltése, valamint a radiátorok le- és felszerelése munkálatainak elvégzése indokolt.
Fentiekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésben foglaltak alapján az eredeti szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 146007550 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 153307927 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben