Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21336/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:1146 Budapest, Hermina út 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714129
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felhasználási jog-Nyíregyháza
Hivatkozási szám: EKR000855402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyíregyháza közigazgatási területén fekvő, belterület 1391 helyrajzi számú ingatlan, illetve ezen földrészletből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleten megépítendő Nyíregyházi Labdarúgó Sportlétesítmény jóváhagyási tervdokumentációjának (a továbbiakban: Tervek) felhasználási jogainak megszerzése:
· fedett ülőhelyekkel rendelkező stadion kialakítása, A, B, C és D fedett lelátó elkészítése, min 8000 ülőhely
· 105x68 m-es élőfüves pálya kialakítása
· szivárgó rendszerrel kialakított pálya technológia, automata öntözőrendszer
· a közönségforgalmi illemhelyek
· technikai zónák MLSZ infrastruktúra szabályzata szerint MLSZ „C” minősítés szerint kialakítva
· az MLSZ „C” előírásai alapján szükséges technikai helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül
· meglévő parkolók használata
· Biztonságtechnikai központ: az MLSZ „C” előírásai alapján szükséges helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül
· Sajtó központ: az MLSZ „C” előírásai alapján szükséges helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül
· eredményjelző előkészítése (védőcsövezés)
· alap kertészeti munkák kialakítása a teljes telken (tereprendezés, füvesítés, növényesítés)
· szilárd burkolatú telken belüli szervizút és a megjelölt gyalogutak elkészítése
· információs táblarendszer telepítése telekhatáron belül
· lift kialakítása
· 1600 Lux teljesítményű pályavilágítás
· pályafűtés
· elektromos beléptető rendszer összes, csövezése a végpontok és a gyengeáramú helyiségek között kiépítésre kerülnek
· sajtókonferencia, TV stúdió helyiségek: berendezés és technológia nélkül
· közönség elsősegély helyiségek: orvosi szoba
· épület külső díszvilágítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felhasználási jog-Nyíregyháza
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Hermina út 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyíregyháza közigazgatási területén fekvő, belterület 1391 helyrajzi számú ingatlan, illetve ezen földrészletből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleten megépítendő Nyíregyházi Labdarúgó Sportlétesítmény jóváhagyási tervdokumentációjának (a továbbiakban: Tervek) felhasználási jogainak megszerzése:
· fedett ülőhelyekkel rendelkező stadion kialakítása, A, B, C és D fedett lelátó elkészítése, min 8000 ülőhely
· 105x68 m-es élőfüves pálya kialakítása
· szivárgó rendszerrel kialakított pálya technológia, automata öntözőrendszer
· a közönségforgalmi illemhelyek
· technikai zónák MLSZ infrastruktúra szabályzata szerint MLSZ „C” minősítés szerint kialakítva
· az MLSZ „C” előírásai alapján szükséges technikai helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül
· meglévő parkolók használata
· Biztonságtechnikai központ: az MLSZ „C” előírásai alapján szükséges helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül
· Sajtó központ: az MLSZ „C” előírásai alapján szükséges helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül
· eredményjelző előkészítése (védőcsövezés)
· alap kertészeti munkák kialakítása a teljes telken (tereprendezés, füvesítés, növényesítés)
· szilárd burkolatú telken belüli szervizút és a megjelölt gyalogutak elkészítése
· információs táblarendszer telepítése telekhatáron belül
· lift kialakítása
· 1600 Lux teljesítményű pályavilágítás
· pályafűtés
· elektromos beléptető rendszer összes, csövezése a végpontok és a gyengeáramú helyiségek között kiépítésre kerülnek
· sajtókonferencia, TV stúdió helyiségek: berendezés és technológia nélkül
· közönség elsősegély helyiségek: orvosi szoba
· épület külső díszvilágítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Jogdíj (nettó, HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Tekintettel arra a tényre, a jelen jóváhagyási terveket annak megrendelője Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata jóváhagyta, és a fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén valósul meg, jogos igény a Város részéről a terveken szerepelő képi és építészeti megjelenést tükrözze vissza a majdani létesítmény. Amennyiben az új építtető Nemzeti Sportközpontok elállna a jelen beszerzési igényétől és új (köz)beszerzési eljárásban kívánná beszerzési igényét kielégíteni, azaz új terveket kívánna készíttetni a polgári jog által megkövetelt együttműködési kötelezettség, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményének eleget téve, a tervezési folyamatba be kellene vonnia Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát. Tekintettel arra, hogy a 1008/2018. (II. 1.) Korm. határozat célkitűzésinek megfelelő tervek már léteznek, amelyeken Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak vagyoni jogosultsága van és a Város erről a jogosultságról csak ellenérték fejében mond le a Nemzeti Sportközpontok jogszerűen nem tudna új tervet készíttetni, és ebből kifolyólag a kormányzati cél, azaz a fejlesztés megvalósulása lehetetlenülne.
A fenti ténybeli és jogi helyzet alapján ajánlatkérő egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tekintettel arra a tényre, a jelen jóváhagyási terveket annak megrendelője Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata jóváhagyta, és a fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén valósul meg, jogos igény a Város részéről a terveken szerepelő képi és építészeti megjelenést tükrözze vissza a majdani létesítmény. Amennyiben az új építtető Nemzeti Sportközpontok elállna a jelen beszerzési igényétől és új (köz)beszerzési eljárásban kívánná beszerzési igényét kielégíteni, azaz új terveket kívánna készíttetni a polgári jog által megkövetelt együttműködési kötelezettség, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményének eleget téve, a tervezési folyamatba be kellene vonnia Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát. Tekintettel arra, hogy a 1008/2018. (II. 1.) Korm. határozat célkitűzésinek megfelelő tervek már léteznek, amelyeken Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak vagyoni jogosultsága van és a Város erről a jogosultságról csak ellenérték fejében mond le a Nemzeti Sportközpontok jogszerűen nem tudna új tervet készíttetni, és ebből kifolyólag a kormányzati cél, azaz a fejlesztés megvalósulása lehetetlenülne.
A fenti ténybeli és jogi helyzet alapján ajánlatkérő egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kívánta lefolytatni.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19199 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felhasználási jog-Nyíregyháza
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Internetcím(ek): (URL) www.nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15731766215
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15731766215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., asz.: 15731766-2-15
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges