Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:21337/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dusnok Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6353 Dusnok Község Önkormányzatának közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dusnok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18008
Postai cím: István Király u 9
Város: Dusnok
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6353
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Csaba
Telefon: +36 78501705
E-mail: dusnokph@dusnok.hu
Fax: + 36 78501705
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.dusnok.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése a TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011 projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése a TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011 projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6353 Dusnok Község Önkormányzatának közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Munka megnevezése Mennyiség Mennyiségi egység
Nyílt csapadékvíz elvezető árok kialakítása 3040 fm
Előre gyártott folyókaelemes árokrendszer kialakítás a 953 fm
Meglévő barai csapadékvíz tározó kotrása és iszaptalanítása 2 656 m3
Betoncső beépítése átjárók alá és zárt árok kiépítése 30cm átmérővel 816 m
Betoncső beépítése átjárók alá 40cm átmérővel 74 m
Betoncső beépítése átjárók alá 20cm átmérővel 12 m
Betonakna kialakítása szűkítővel és tartozékokkal egy ütt 4 db
Víznyelő akna kialakítása 50x50cm 11 db
Betonfalak építése helyszínen 130 m3
Térburkolat készítése 33 m3
Útburkolat helyreállítása 53 m 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18066 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „Dusnok Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése a TOP 2.1.3-15-BK1-2016-00011 projekt keretében”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: HU
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu
Telefon: +36 78548044
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28524264
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6353 Dusnok Község Önkormányzatának közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Munka megnevezése Mennyiség Mennyiségi egység
Nyílt csapadékvíz elvezető árok kialakítása 3040 fm
Előre gyártott folyókaelemes árokrendszer kialakítás a 953 fm
Meglévő barai csapadékvíz tározó kotrása és iszaptalanítása 2 656 m3
Betoncső beépítése átjárók alá és zárt árok kiépítése 30cm átmérővel 816 m
Betoncső beépítése átjárók alá 40cm átmérővel 74 m
Betoncső beépítése átjárók alá 20cm átmérővel 12 m
Betonakna kialakítása szűkítővel és tartozékokkal együtt 4 db
Víznyelő akna kialakítása 50x50cm 11 db
Betonfalak építése helyszínen 130 m3
Térburkolat készítése 33 m3
Útburkolat helyreállítása 53 m 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28524264
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: HU
E-mail: elokeszites@aktivkft.co.hu
Telefon: +36 78548044
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/08/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek rögzítik továbbá, hogy 2018. június 25. napján, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az Alapszerződés 1. számú módosítására (a továbbiakban: 1. számú szerződésmódosítás) került sor, melynek 3.2 pontja alapján a Felek közös megállapodása értelmében az Alapszerződés 3.2 pontjában rögzített teljesítési határidőt 2018. augusztus 17. napjára módosították.
Felek rögzítik, hogy a községben hirtelen, több alkalommal lehulló, jelentős mennyiségű csapadék okozta körülmények javulását követően Vállalkozó a tervezett munkálatokat folytatta, azonban 2018. augusztus hónapjában a kivitelezéssel értintett területeken élő lakosoktól számos panaszlevél érkezett Megrendelőhöz, melynek eredményeképpen jelentős, kellő gondossággal előre nem látható problémák kerültek feltárásra. A kivitelezéssel érintett területeken a terveknek megfelelően elvégzett munkálatok során az árkokat túl mélyre ásták, ezáltal a szennyvízelvezető csövek több helyen a felszínre kerültek, továbbá emiatt több szakaszon a helyi lakosok a szükséges, rendfenntartási munkálatokat (pl. fűnyírás, falevél összeszedése) nem tudják megfelelően elvégezni. További problémaként merült fel, miszerint a Vállalkozó által elvégzett munkálatok hatására az eleve keskeny utcák még inkább beszűkültek, az autóval való közlekedés és a parkolás nehezebben kivitelezhetővé és egyben veszélyessé is vált, tekintettel arra, hogy az útpadka több helyen túl keskeny, nagyon meredek lett és/vagy leomlott. A munkálatok elvégzését követően a csapadékvíz továbbra sem folyik el, megáll az árkokban, így eső esetén az árkok megtelnek vízzel, eliszaposodnak. A helyi lakosok által jelzett problémákat támasztja alá a műszaki ellenőr jelentése is, mely szerint az érintett szakaszokon a tervezési folyamat óta eltelt idő folyamán a csapadékvíz az árkok oldaláról a földet bemosta, ezáltal a rendelkezésre álló szerkezet magassága megváltozott, a betonszerkezethez szükséges szintnél alacsonyabb lett. A műszaki ellenőr jelentése alapján az előre nem látható, kialakult helyzet miatt a betoncső helyett NA 300-as KG-PVC cső beépítése indokolt, mely alkalmazott műszaki megoldás a tervezettel egyenértékű, áteresztő képessége azonos. A meglévő állapot a tervezettől magasabb műszaki szintet képvisel, a lejtési viszonyok megváltozása miatt a hatásosabb vízelvezetés és a későbbi üzemeltetés miatt nyílt árok, valamint átereszes bejáró kialakítása válik szükségessé. Mindezen körülményeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a kialakult helyzet miatt a munkálatok újra tervezése, a további műszaki lehetőségek megvizsgálása érdekében pedig újabb helyszíni bejárás és a tervező és a kivitelező közötti szakmai konzultáció megtartása válik szükségessé. Fenti körülmények nem teszik lehetővé a munkálatok 1. számú szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidőre történő elvégzését, így indokolt e határidő módosítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A községben hirtelen, több alkalommal lehulló, jelentős mennyiségű csapadék okozta körülmények javulását követően Vállalkozó a tervezett munkálatokat folytatta, azonban 2018. augusztus hónapjában a kivitelezéssel értintett területeken élő lakosoktól számos panaszlevél érkezett Megrendelőhöz, melynek eredményeképpen jelentős, kellő gondossággal előre nem látható problémák kerültek feltárásra. A kivitelezéssel érintett területeken a terveknek megfelelően elvégzett munkálatok során az árkokat túl mélyre ásták, ezáltal a szennyvízelvezető csövek több helyen a felszínre kerültek, továbbá emiatt több szakaszon a helyi lakosok a szükséges, rendfenntartási munkálatokat (pl. fűnyírás, falevél összeszedése) nem tudják megfelelően elvégezni. További problémaként merült fel, miszerint a Vállalkozó által elvégzett munkálatok hatására az eleve keskeny utcák még inkább beszűkültek, az autóval való közlekedés és a parkolás nehezebben kivitelezhetővé és egyben veszélyessé is vált, tekintettel arra, hogy az útpadka több helyen túl keskeny, nagyon meredek lett és/vagy leomlott. A munkálatok elvégzését követően a csapadékvíz továbbra sem folyik el, megáll az árkokban, így eső esetén az árkok megtelnek vízzel, eliszaposodnak. A helyi lakosok által jelzett problémákat támasztja alá a műszaki ellenőr jelentése is, mely szerint az érintett szakaszokon a tervezési folyamat óta eltelt idő folyamán a csapadékvíz az árkok oldaláról a földet bemosta, ezáltal a rendelkezésre álló szerkezet magassága megváltozott, a betonszerkezethez szükséges szintnél alacsonyabb lett. A műszaki ellenőr jelentése alapján az előre nem látható, kialakult helyzet miatt a betoncső helyett NA 300-as KG-PVC cső beépítése indokolt, mely alkalmazott műszaki megoldás a tervezettel egyenértékű, áteresztő képessége azonos. A meglévő állapot a tervezettől magasabb műszaki szintet képvisel, a lejtési viszonyok megváltozása miatt a hatásosabb vízelvezetés és a későbbi üzemeltetés miatt nyílt árok, valamint átereszes bejáró kialakítása válik szükségessé. Mindezen körülményeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a kialakult helyzet miatt a munkálatok újra tervezése, a további műszaki lehetőségek megvizsgálása érdekében pedig újabb helyszíni bejárás és a tervező és a kivitelező közötti szakmai konzultáció megtartása válik szükségessé. Fenti körülmények nem teszik lehetővé a munkálatok 1. számú szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidőre történő elvégzését, így indokolt e határidő módosítása. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Jelen módosítás kapcsán a szerződés kitételei nem változnak, csupán az időközben előre nem látható események miatt szükséges a véghatáridő módosítása, amely nem kapcsolódik az általános jelleghez. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) alpontja szerint jelen módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a szerződéses ellenérték változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A fenti indokolások alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28524264 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28524264 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben