Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21339/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Miskolci Egyetem
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros, EMC labor épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97639172
Postai cím: Egyetemváros -
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001330072019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001330072019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001330072019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EMC kamra és tartozékainak beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001330072019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés EMC kamra és tartozékainak beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EMC kamra és tartozékainak beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helyszíne: 3515 Miskolc, Egyetemváros, EMC labor épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db új árnyékolt, reflexiómentes (Semi Anechoic Chamber - SAC) EMC mérőkamra és tartozékainak leszállítása, összeszerelése, beüzemelése, validálása, valamint a szerződésszerű teljesítéshez szükséges számú alkalommal és módszerrel végzett tesztelése. A mérőkamra feleljen meg a sugárzott emisszió és immunitás teljes körű (full compliance) vizsgálatára és a szükséges mérőhely jellemzőire vonatkozó, a műszaki leírásban felsorolt szabványoknak.
Legyen alkalmas 1,5 méter átmérőjű és 2 méter magas („Quiet zone”) tesztdarabon (DUT) történő, 3 méteres távolságból történő szabványnak megfelelő mérések elvégzésére. Használhatósági frekvencia tartománya min 10kHz-40GHz.
A kamrának az EN 50147-1 szabvány szerinti árnyékolási csillapítás tekintetében a műszaki leírásban meghatározott értékeknek kell megfelelnie.Az árnyékoló panelek min 2 mm vastag, tűzihorganyzott acéllemezekkel legyenek megvalósítva, az illesztéseinél rádiófrekvenciás szigetelővel. Az ajtót, falakat és a mennyezetet teljes mértékben ferrit csempékkel kell burkolni, alattuk alumínium fólia réteget kell elhelyezni, a csempéket csavarral kell rögzíteni. Az alkalmazott elnyelő elemeknek folyamatos igénybevétel mellett el kell viselnie a min 500 V/m-t. A kamra fém talaja kettős padlózattal rendelkezzen, amelynek magassága min 200 mm, valamint legyen képes min 500 kg/m2 felületi terhelés elviselésére. A helyszíni légkondicionáló rendszerhez való csatlakozáshoz 6 darab szellőző nyílás legyen kialakítva. Befoglaló mérete - a mechanikus hordozó szerkezettel együtt - max 10 x 6,7 x 6,2 méter (hosszúság x szélesség x magasság). Tiszta belső méretei (elnyelő csúcstól csúcsig, illetve belső padlólemeztől elnyelő csúcsig) min 8 x 4 x 4,8 méter (hosszúság x szélesség x magasság).
Legyen felszerelve egy forgóasztallal. Belső világtás: 4 darab halogén lámpa, amelyek egyenként min 300W teljesítményűek. A mérőkamra rendelkezzen legalább 1 fali átvezetési ponttal, 4 db padlóba épített, fém fedéllel ellátott rekesszel, 3 db szűrőkkel ellátott betáplálási ponttal, egy a padlóba épített, fém fedéllel ellátott elektromos elosztószekrénnyel, tesztasztal csatlakoztatásához szükséges oldalfali, „plug in” rendszerű csatlakozással, egy darab csuklópántos ajtóval.
Elvárt tartozékok: talajra helyezhető, mozgatható elnyelő panelok, CISPR 25 tesztasztal, antennaállvány, a forgóasztal és az antennaállvány közös vezérlője, min 10 GHz-től legalább 26 GHz-ig használható, a CISPR16-1-1 szabványnak megfelelő, idő alapú mérésre (Time domain scan) képes mérővevő, mérőszoftver teljesen automatizált EMI mérésekhez, USB A GPIB (IEEE 488 24-pin) csatlakozóra átalakító kábel, DC blokkoló, mérőantenna 30MHz – 6GHz tartományra, aktív bot antenna 9kHz – 30MHz frekvencia tartományra, kétvezetékes V-hálózat, 2 darab DC V-hálózat, előerősítő a mérőantennához, fésű generátor és referencia sugárzó, kábelek, koax mérővezeték, jelcsillapítók, nyomatékkulcsok, precíziós adapterek.
Validálás: telepítés közben, illetve azt követően a kamra elvárt paramétereinek igazolása a műszaki leírásban meghatározottak szerint a vonatkozó szabványok szerint lefolytatott mérési eljárásokkal elvégzett vizsgálatok alapján. A validálás költségét az ajánlati ár magában foglalja. A validálás módszerét, menetét, gyakoriságát illetve időtartamát a vonatkozó szabványok szerint kell elvégezni akként, hogy a validálás eredményeként igazolt legyen a szabványoknak való megfelelés.
Jótállás: 5 év az árnyékolás és abszorberek teljesítőképességére, valamint a mérővevőre, 2 év a betáplálási pontok szűrőire és a pozícionáló rendszerre (forgóasztal, antennaárboc, vezérlő). A jótállási kötelezettséget az EMC kamra és tartozékainak gyártója által minősített szervizháttér bevonásával kell teljesíteni.
Betanítás: a teljesítés helyén, legfeljebb 5 fő részére 8 óra időtartamban: az EMC szoftver kezelésének elsajátítása
Ajánlatkérő új eszköznek azt az eszközt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00090 Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és a II.2.6. pontban szereplő összeg - mely nem a becsült érték - megadására kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolás módja:
a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
b)A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.
d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja.
f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.
h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani.
i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
j) A III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.).

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: I.
a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni.
c) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
II. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek:
a) A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján:
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
- ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), a szállítás tárgya (árnyékolt, reflexiómentes mérőkamra) és az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
e) Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
f) A Kr. 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, egy vagy több szerződésből legalább nettó 300.000,- EUR ellenszolgáltatási összegű EMC mérőkamra a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával. Nem EUR-ban történt szállítás esetén ajánlatkérő a teljesítés napján irányadó MNB árfolyam alapján számítja át az ellenértéket EUR-ra és így veszi figyelembe az alkalmasság megállapításához.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevő (AT) előleget nem kérhet. A tartozékok - az antennaárboc kivételével - leszállítását követően az ellenérték 40 %-nak megfelelő összegű részszámla nyújtható be. A leszállítás, sikeres beüzemelés, validálás, az átadás-átvétel és a betanítás befejezése után végszámla nyújtható be a fennmaradó 60 %-nak megfelelő összegről. Ajánlatkérő (AK) az ellenszolgáltatást utólag, EUR-ban fizeti meg. AK a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolja a (rész)teljesítést. AT köteles a (rész)számlát a (rész)teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és AK részére eljuttatni. A fizetési határidő a (rész)számla AK által igazolt kézhezvételét követő 30 nap. AK a kifizetést a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. alapján teljesíti, a Ptk. 6:155. §, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. és a Kbt. 135. § (6) bek-re is figyelemmel. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Biztosítékokról lásd VI.4.3.pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az felolvasólapon szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatot EUR-ban lehet adni, a szerződés EUR-ban kerül megkötésre, a kifizetés EUR-ban történik.
2. Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Nem Magyarországon letelepedett azon ajánlattevő esetében, amelynek személyes joga nem ismeri az aláírási címpéldányt, az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult személy erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani.
3. Az ajánlatban nem kell megjelölni sem a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni, sem a már ismert alvállalkozókat.
4. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék paramétereit, tulajdonságait bemutató olyan szakmai ajánlatot, amelyből a műszaki leírásnak való megfelelés minden vonatkozásában megállapítható. A műszaki megfelelőség igazolásához ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában fel kell tüntetnie a gyártót, a konkrét típusmegjelölést és a származási helyet.
6. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
7. Kieg. táj. a Kbt. 56. § szerint. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
8. AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
9. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza.
10. A III.1.3 pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó.
11. AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. A magyar jog az irányadó.
14. A határidőkre UTC+1 az irányadó.
15. Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot.
16. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására.
17. Kiegészítés a II.1.6. ponthoz: Nem lehet részekre ajánlatot tenni, mert olyan mérő-infrastruktúra beszerzésére kerül sor, amelynek részét képezi egy kamra és annak fizikailag különálló tartozékai, de azok különválasztása nem lehetséges a kompatibilitási problémák miatt.
18. FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, ljstrszám: 00631
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:
Ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A kötbér alapja a késedelmesen, vagy nem teljesített szerződés nettó vételára.
Késedelmi kötbér mértéke napi 0,4 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 %, amelynek elérése rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére.
Meghiúsulási kötbér mértéke 15 %. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős lehetetlenné válik, vagy ajánlattevő a teljesítést megtagadja, vagy a teljesítéssel felhagy, a szerződés meghiúsul és ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás esetén ajánlatkérőt rendkívüli felmondási jog illeti meg.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek,
ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
Ajánlattevő jótállás vállalására köteles a II.2.4. rovatban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák