Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:21344/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Pápa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8500 Pápa, Fő u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13782986
Postai cím: Fő Utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár István
Telefon: +36 89515084
E-mail: muszaki@papa.hu
Fax: +36 89515036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.papa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pápa, Zöld város II. ütem terv. felad. ellátása
Hivatkozási szám: EKR000458672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Látványtó környezete
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Fő u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Pápa, Zöld város II. ütem című, TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében tervezési feladatok ellátása” II. részfeladat Látványtó környezete
A Látvány-tó és környezete a 6300, 6309 6311/4, 6311/95, 6311/96, 6311/98, Hrsz-ú telkeken található. Délről a Vajda Péter lakótelep, a Fenyves utca, nyugatról a Várkertfürdő, északról erdők veszik körül.
Látványtó partján büfét, csónakkölcsönzőt és mosdókat magába foglaló megközelítőleg 200 m2-es épület kerül kialakításra. A Látványtó tervezését a 2013. júliusában a "Víz-környezet" Kft. által készített Pápa, Külső Várkert 6311/98 hrsz.-ú ingatlanon látványtó vízjogi engedélyezési terv módosítása alapján javasolt elkészíteni, melyben szerepel a termálfürdőből távozó víz felhasználásának módja vízutánpótlás céljából.
A vállalkozási szerződés keretében ellátandó feladatok:
 A tervezési feladatok ellátása a részletes szakmai tartalom szerint,
 Engedélyezési eljárások lebonyolítása, rendelkezésre állás az engedély beszerzése során,
 Tervezői művezetés,
 Közreműködés a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás során az esetleges terveket érintő kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában.
Elkészítendő mennyiségek:
Döntéselőkészítő terv: 4 nyomtatott példányban és 4 db elektronikus (pdf - CD/DVD) formátumban.
Engedélyezési terv: 4 nyomtatott példányban és 4 db elektronikus (pdf - CD/DVD) formátumban, az engedélyezésre benyújtott tervpéldányokon felül.
Kiviteli terv: 4 nyomtatott példányban és 4 db elektronikus (pdf - CD/DVD) formátumban (árazatlan költségvetések xls-ben).
Tervezői művezetés száma szakáganként 5 alkalom.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési és a kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03588 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: II. részfeladat (Látványtó környezete) Rész száma: 2 Elnevezés: Látványtó környezete
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Szegedi Út 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39850000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Fő u. 5.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Pápa, Zöld város II. ütem című, TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében tervezési feladatok ellátása” II. részfeladat Látványtó környezete
A Látvány-tó és környezete a 6300, 6309 6311/4, 6311/95, 6311/96, 6311/98, Hrsz-ú telkeken található. Délről a Vajda Péter lakótelep, a Fenyves utca, nyugatról a Várkertfürdő, északról erdők veszik körül.
Látványtó partján büfét, csónakkölcsönzőt és mosdókat magába foglaló megközelítőleg 200 m2-es épület kerül kialakításra. A Látványtó tervezését a 2013. júliusában a "Víz-környezet" Kft. által készített Pápa, Külső Várkert 6311/98 hrsz.-ú ingatlanon látványtó vízjogi engedélyezési terv módosítása alapján javasolt elkészíteni, melyben szerepel a termálfürdőből távozó víz felhasználásának módja vízutánpótlás céljából.
A vállalkozási szerződés keretében ellátandó feladatok:
 A tervezési feladatok ellátása a részletes szakmai tartalom szerint,
 Engedélyezési eljárások lebonyolítása, rendelkezésre állás az engedély beszerzése során,
 Tervezői művezetés,
 Közreműködés a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás során az esetleges terveket érintő kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában.
Elkészítendő mennyiségek:
Döntéselőkészítő terv: 4 nyomtatott példányban és 4 db elektronikus (pdf - CD/DVD) formátumban.
Engedélyezési terv: 4 nyomtatott példányban és 4 db elektronikus (pdf - CD/DVD) formátumban, az engedélyezésre benyújtott tervpéldányokon felül.
Kiviteli terv: 4 nyomtatott példányban és 4 db elektronikus (pdf - CD/DVD) formátumban (árazatlan költségvetések xls-ben).
Tervezői művezetés száma szakáganként 5 alkalom.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési és a kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39850000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Szegedi Út 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL) www.globalterv.hu
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
5., Pénzügyi elszámolás:
5.1. Vállalkozó 4 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az igazolt teljesítést követően, az alábbiakban részletezettek szerint:
•1. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a,
Esedékessége: a döntés előkészítő terv Megrendelő általi kézhezvételt követően,
•2. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 40 %-a,
Esedékessége: az építési engedély véglegessé válását követően,
•3. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 30 %-a,
Esedékessége: a kiviteli tervek Megrendelő általi kézhezvételt követően,
•4. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a,
Esedékessége: a kivitelezésre vonatkozó közbeszerezési eljárás befejezését követően
•Végszámla: összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a,
Esedékessége: Sikeres műszaki átadást követően a kivitelezési munkák befejezésével egyidejűleg, amely időpontig az előírt tervezői művezetési alkalmakat is teljesíteni kell.
Módosított szerződéses feltétel:
5., Pénzügyi elszámolás:
5.1. Vállalkozó 5 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az igazolt teljesítést követően, az alábbiakban részletezettek szerint:
•1. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a,
Esedékessége: a döntés előkészítő terv Megrendelő általi kézhezvételt követően,
•2. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a,
Esedékessége: az engedélyezési tervdokumentáció megrendelőnek történő átadását követően
•3. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a,
Esedékessége: az építési engedély véglegessé válását követően,
•4. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 30 %-a,
Esedékessége: a kiviteli tervek Megrendelő általi kézhezvételt követően,
•5. rész-számla: összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a,
Esedékessége: a kivitelezésre vonatkozó közbeszerezési eljárás befejezését követően
•Végszámla: összege a nettó vállalkozói díj 10 %-a,
Esedékessége: Sikeres műszaki átadást követően a kivitelezési munkák befejezésével egyidejűleg, amely időpontig az előírt tervezői művezetési alkalmakat is teljesíteni kell.VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítást az alábbi, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények indokolják:
Vállalkozó a Megrendelő által készített tanulmányterv alapján elkezdte a tervezés részletesebb szintű kidolgozását, amelynek megfelelően az épületet a tó partján helyezte el. Ezen a területen halad végig az elektromos szolgáltató, az EON Kft. vezetéke. Megrendelő időben felkereste a szolgáltatót, hogy a kiváltás pontos mértékéről és annak az elszámolásáról tudjanak egyeztetni.
Megrendelő a 2019. április 26-án tartott megbeszéléskor tájékoztatta Tervezőt, hogy az EON Kft.-vel folytatott egyeztetésük után arra a döntésre jutottak, hogy az elmúlt évek kiemelkedő építőipari áremelkedésének köszönhetően nem fogják tudni megvalósítani jelen projekt keretében az elektromos vezeték kiváltását, így Tervezőnek át kellett helyezni az épületet a döntéselőkészítő tervkor meghatározottakhoz képest. (folytatás a VII.1 További információk pontban)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39850000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39850000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Tervező Megrendelői kérésnek eleget tett, a módosított helyszínen az épület viszont nem felel meg a jelenleg hatályos településszerkezeti tervnek. Ebből kifolyólag szükséges a településszerkezeti terv módosítása, a módosított rendezési terv elfogadása, melyről a képviselőtestület hoz döntést. A településszerkezeti terv módosítása hosszas folyamat, melynek utolsó képviselőtestületi döntésére szeptemberben kerül sor, így az új településszerkezeti terv várhatóan októberben lép hatályba.
A jelenlegi pénzügyi elszámolás szerint a 2. rész-számláját Tervező csupán az építési engedély véglegessé válását követően állíthatja ki, mely a fent leírt előre nem látható körülmény okán később fog bekövetkezni, mint a kiviteli terv leszállítása, mely a Vállalkozó minőségi teljesítését veszélyezteti.
Fenti körülmények egy harmadik fél okozta késedelem és az építőipar hirtelen áremelkedésének a következménye, mely egyik Félnek sem felróható. A Megrendelő ezt kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás nem érinti a szerződésben szereplő vállalkozási díj összegét. A Vállalkozó teljesítette a szerződésben meghatározott kötelezettségét, leszállította mind az épület, mind vízi műtárgy, mind a kerttervezés engedélyezési terveit és rajta kívül álló okból a rendezési terv módosításának elmaradása miatt nem tudja engedélyeztetni az épületet, mely késedelem kihatással van a többi engedélyeztetési eljárásra is.
A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben