Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21352/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Galgahévíz Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Galgahévíz, Fő út, külterületi ágak, József A u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Galgahévíz Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10183557
Postai cím: Fő Út 143
Város: Galgahévíz
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2193
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Král László
Telefon: +36 28460041
E-mail: ghevizph@galgaktv.hu
Fax: +36 28461587
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.galgaheviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi csapadékvíz elvezetés felújítása
Hivatkozási szám: EKR000543602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
csapadékvíz elvezetés kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Galgahévíz, Fő út, külterületi ágak, József A u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett létesítmény adatai
Név
Leírás
Teljes hossz
Áteresz (m)
Földárok
Burkolt árok
CS1-0
Külterületi elvezetés
182 m
166 m
16 m
CS1-1
Fő út
848 m
241 m
220 m
387 m
CS1-2
Külterületi ág
318 m
9 m
309 m
CS1-2-1
Fő út
271 m
107 m
164 m
CS1-3
Külterületi ág
250 m
250 m
CS1-3-1
Fő út
449 m
113 m
336 m
CS1-3-2
Fő út
187 m
85 m
102 m
CS1-4
József A út – külterületi kivezetés
479 m
103 m
130 m
246 m
CS1-4-1
Fő út
338 m
167 m
171 m
CS1-4-2
Május 1. köz
129 m
129 m
CS1-5
Külterületi ág
547 m
64 m
285 m
198 m
CS1-5-1
Fő út
768 m
283 m
70 m
415 m
Dűlőúti csapadék
Vápás vízelvezetés
392 m
392 m
Felújítás összesen:
5158 m
1172 m
871 m
3115 m
Rész vízgyűjtők:
CS1-0 csatorna:
A 026/126 hrsz-on meglévő földárok, a keleti szektor főgyűjtője, a Káposztás árokba történő levezetést biztosítja. 60 cm fenékszélességgel, 1,5-es rézsűvel, biológiai rézsűvédelemmel ellátott földárok. Karakterhiány miatt nem fér ki, részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17638 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: csapadékvíz elvezetés kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: bacskai185@gmail.com
Telefon: +36309403169
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149901992
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Galgahévíz, Fő út, külterületi ágak, József A u.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett létesítmény adatai
Név
Leírás
Teljes hossz
Áteresz (m)
Földárok
Burkolt árok
CS1-0
Külterületi elvezetés
182 m
166 m
16 m
CS1-1
Fő út
848 m
241 m
220 m
387 m
CS1-2
Külterületi ág
318 m
9 m
309 m
CS1-2-1
Fő út
271 m
107 m
164 m
CS1-3
Külterületi ág
250 m
250 m
CS1-3-1
Fő út
449 m
113 m
336 m
CS1-3-2
Fő út
187 m
85 m
102 m
CS1-4
József A út – külterületi kivezetés
479 m
103 m
130 m
246 m
CS1-4-1
Fő út
338 m
167 m
171 m
CS1-4-2
Május 1. köz
129 m
129 m
CS1-5
Külterületi ág
547 m
64 m
285 m
198 m
CS1-5-1
Fő út
768 m
283 m
70 m
415 m
Dűlőúti csapadék
Vápás vízelvezetés
392 m
392 m
Felújítás összesen:
5158 m
1172 m
871 m
3115 m
Rész vízgyűjtők:
CS1-0 csatorna:
A 026/126 hrsz-on meglévő földárok, a keleti szektor főgyűjtője, a Káposztás árokba történő levezetést biztosítja. 60 cm fenékszélességgel, 1,5-es rézsűvel, biológiai rézsűvédelemmel ellátott földárok. Karakterhiány miatt nem fér ki, részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 155115553
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74917130
Postai cím: Dózsa György Út 8.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: bacskai185@gmail.com
Telefon: +36309403169
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti rész:
1. A jelen vállalkozási szerződésben megállapított munkák ellenértéke a vállalkozói díja a fizetési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár:
I rész, csapadékvíz elvezetés kialakítása
Vállalkozói díj: 149 901 992 Ft + 27 % ÁFA
II rész, Buszöböl kialakítása
Vállalkozói díj: 7 564 091 Ft + 27 % ÁFA
Módosítás után:
1. A jelen vállalkozási szerződésben megállapított munkák ellenértéke a vállalkozói díja a fizetési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár:
I rész, csapadékvíz elvezetés kialakítása
Vállalkozói díj: 155.115.553 Ft + 27 % ÁFA
II rész, Buszöböl kialakítása
Vállalkozói díj: 7 564 091 Ft + 27 % ÁFA
A szerződés módosítás indoklása: Az első szerződés módosításban jeleztük, hogy a forrás pályázatra beadott műszaki tartalom került kiírásra a közbeszerzési eljárásban. A kivitelezés alatt olyan műszaki tartalom változás szükségessége került napvilágra, melyet Ajánlatkérő plusz forrás reményében benyújtott a pályázat kiírójának. A kivitelezési szerződés hosszabbítása azért vált szükségessé, mert ajánlatkérő is vár a plusz forrás megítélésére. Ez a plusz forrás megítélésre került.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítás indoklása: Az első szerződés módosításban jeleztük, hogy a forrás pályázatra beadott műszaki tartalom került kiírásra a közbeszerzési eljárásban. A kivitelezés alatt olyan műszaki tartalom változás szükségessége került napvilágra, melyet Ajánlatkérő plusz forrás reményében benyújtott a pályázat kiírójának. A kivitelezési szerződés hosszabbítása azért vált szükségessé, mert ajánlatkérő is vár a plusz forrás megítélésére. Ez a plusz forrás megítélésre került.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 149901992 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 155115553 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A felek a szerződés módosítással egyet értenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben