Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21382/2019
CPV Kód:77211400-6
Ajánlatkérő:E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34511842
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoba Péter
Telefon: +36 303782109
E-mail: peter.csoba@eon-hungaria.com
Fax: +36 52411221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu
 
Hivatalos név: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62881012
Postai cím: Búza Tér 8/a
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoba Péter
Telefon: +36 303782109
E-mail: peter.csoba@eon-hungaria.com
Fax: +36 52411221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu

Hivatalos név: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53237534
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoba Péter
Telefon: +36 303782109
E-mail: peter.csoba@eon-hungaria.com
Fax: +36 52411221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KÖF/KIF villamos szabadvez. övezet tisztántartása
Hivatkozási szám: EKR000854092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77211400-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KÖF/KIF (közép és kisfeszültségű) villamos szabadvezetékek biztonsági övezetének tartós tisztántartása, a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és a Megrendelő által készített Műszaki
specifikációkban (E.ON MS-SZ-158-01 és E.ON MS-SZ-158-03) továbbá a keretszerződésben foglaltak
szerint, a felek által kölcsönösen meghatározott, elfogadott, aláírt éves ütemtervnek megfelelően az
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 12782 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 144 - 355770
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 29
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/12/02
Helyesen:
2020/01/01
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 32
A módosítandó szöveg helye: Kezdés dátuma
A következő helyett:
2019/12/02
Helyesen:
2020/01/01
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1.: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik valamennyi részben összesen a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával az alábbiak szerint:
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban megvalósult, összesen 200 km hosszban végzett KÖF és vagy KIF villamos szabadvezetékek biztonsági övezetének tartós tisztántartása, vagy összesen 400.000 nm területen végzett gépi és/ vagy kézi gallyazási fakitermelési tevékenység. A referencia több szerződésből is teljesíthető.
A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha legfeljebb 6 éven belül megkezdett és a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
M.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
1 vagy 2 megajánlott rész esetében összesen legalább 8 fővel (2 munkacsoporttal) kell rendelkeznie, amelyből:
1 fő társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkező személy
1 fő főállású erdész vagy kertész végzettségű személy
1 fő villamos végzettségű, MV-VI/A minősítéssel rendelkező felelős műszaki vezető
1 fő gallyazó daraboló gépkezelő
1 fő fadöntést végző személy
1 fő emelőgépkezelő
1 fő erdészeti mélységi szárzúzó (nem lengőkéses) gépkezelő
1 fő terepes kosaras gépjármű gépkezelő
4 fő motorfűrész kezelő – 1 rész esetében
6 fő motorfűrész kezelő – 2 rész esetében
3 vagy több megajánlott rész esetében összesen legalább 16 fővel (4 munkacsoporttal) kell rendelkeznie, amelyből:
1 fő társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkező személy
2 fő főállású erdész vagy kertész végzettségű személy
1 fő villamos végzettségű, MV-VI/A minősítéssel rendelkező felelős műszaki vezető
1 fő gallyazó daraboló gépkezelő
2 fő fadöntést végző személy
2 fő emelőgépkezelő
1 fő erdészeti mélységi szárzúzó (nem lengőkéses) gépkezelő
1 fő terepes kosaras gépjármű gépkezelő
10 fő motorfűrész kezelő – 3 rész esetében
12 fő motorfűrész kezelő – 4 vagy több rész esetében
• A fent előírt létszámoknál ugyanazon szakember több feladatra is beleszámolható, ha az a feladatra vonatkozó előírásoknak megfelel. Azaz alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett.
M.3 Ajánlattevő alkalmatlan, ha az egyes részek tekintetében nem rendelkezik az alábbiakban meghatározott, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú gépjárművekkel és munkagépekkel, védőeszközökkel és egyéb eszközökkel.
A minimális elvárások 1 vagy 2 megajánlott rész esetében az alábbiak:
- 1 darab tehergépkocsi - minimum 3,5 t
- 1 darab traktor megfordítható ülés pozícióval
- 1 darab erdészeti mélységi szárzúzó (nem lengőkéses)
- 1 darab terepes kosaras gépjármű
- 4 darab motorfűrész - 2 darab nyeles motorfűrész
- 2 darab kézi motoros bozótírtó
- Munkacsoportonként 1 darab, GPS koordinátával rendelkező fénykép rögzítésére alkalmas elektronikus eszköz.
A minimális elvárások 3 vagy több megajánlott rész esetében az alábbiak:
- 2 darab tehergépkocsi - minimum 3,5 t
- 2 darab traktor megfordítható ülés pozícióval
- 2 darab erdészeti mélységi szárzúzó (nem lengőkéses)
- 2 darab terepes kosaras gépjármű
- 4 darab motorfűrész
- 2 darab nyeles motorfűrész
- 2 darab kézi motoros bozótírtó
- Munkacsoportonként 1 darab, GPS koordinátával rendelkező fénykép rögzítésére alkalmas elektronikus eszköz.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
Helyesen:
M.1.: Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik valamennyi részben összesen a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával az alábbiak szerint: Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban megvalósult, összesen 200 km hosszban végzett KÖF és vagy KIF vill.szabadvezeték biztonsági övezetének tartós tisztántartása, vagy összesen 400.000 nm területen végzett KÖF és vagy KIF szabadvez. biztonsági övezetének gépi és/vagy kézi gallyazási fakitermelési tevékenység. A referencia több szerződésből is teljesíthető. A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha legfeljebb 6 éven belül megkezdett és a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
M.2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
1 vagy 2 megajánlott rész esetében összesen legalább 8 fővel (2 munkacsoport) kell rendelkeznie, amelyből:
1 fő társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkező személy
1 fő főállású erdész vagy kertész végzettségű személy
1 fő villamos végzettségű, MV-VI/A minősítéssel rendelkező felelős műszaki vezető
1 fő gallyazó daraboló gépkezelő
1 fő fadöntést végző személy
1 fő emelőgépkezelő
1 fő erdészeti mélységi szárzúzó (nem lengőkéses) gépkezelő
1 fő terepes kosaras gépjármű gépkezelő
Motorfűrész kezelő – 1 rész esetében 4 fő, 2 rész esetében 6 fő
3 vagy 4 megajánlott rész esetében összesen legalább 16 fővel (4 munkacsoport) kell rendelkeznie, amelyből:
1 fő társalgási szintű magyar nyelvismerettel rendelkező személy
2 fő főállású erdész vagy kertész végzettségű személy
1 fő villamos végzettségű, MV-VI/A minősítéssel rendelkező felelős műszaki vezető
1 fő gallyazó daraboló gépkezelő
2 fő fadöntést végző személy
2 fő emelőgépkezelő
1 fő erdészeti mélységi szárzúzó (nem lengőkéses) gépkezelő
1 fő terepes kosaras gépjármű gépkezelő
Motorfűrész kezelő – 3 rész esetében 10 fő, 4 rész esetében 12 fő
• A fent előírt létszámoknál ugyanazon szakember több feladatra is beleszámolható, ha az a feladatra vonatkozó előírásoknak megfelel. Azaz alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett.
Főállású munkaviszony a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony. A második és az esetleges további munkaviszony mellékállás.
M.3 Ajánlattevő alkalmatlan, ha az egyes részek tekintetében nem rendelkezik az alábbiakban meghatározott, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú gépjárművekkel és munkagépekkel, védőeszközökkel és egyéb eszközökkel.
A minimális elvárások 1 vagy 2 megajánlott rész esetében az alábbiak:
- 1 darab tehergépkocsi - minimum 3,5 t
- 1 darab traktor megfordítható ülés pozícióval
- 1 darab erdészeti mélységi szárzúzó (nem lengőkéses)
- 1 darab terepes kosaras gépjármű
- 4 darab motorfűrész - 2 darab nyeles motorfűrész
- 2 darab kézi motoros bozótírtó
- Munkacsoportonként 1 darab, GPS koordinátával rendelkező fénykép rögzítésére alkalmas elektronikus eszköz.
A minimális elvárások 3 vagy 4 megajánlott rész esetében az alábbiak:
- 2 darab tehergépkocsi - minimum 3,5 t
- 2 darab traktor megfordítható ülés pozícióval
- 2 darab erdészeti mélységi szárzúzó (nem lengőkéses)
- 2 darab terepes kosaras gépjármű
- 4 darab motorfűrész
- 2 darab nyeles motorfűrész
- 2 darab kézi motoros bozótírtó
- Munkacsoportonként 1 darab, GPS koordinátával rendelkező fénykép rögzítésére alkalmas elektronikus eszköz.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
M.2 és M.3 esetében 4-nél több megajánlott rész esetében az alkalmassági feltételeket újból kezdődően kell teljesíteni annak megfelelően, hogy a 4 felett hány további rész kerül megajánlásra
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) A 424/2017. (XII. 19.) K.r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR. 2) Az ajánlatot a Kbt.66.§ alapján kell megtenni.
Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséhez a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat bocsát rendelkezésre. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentációt elektronikus úton a hirdetmény I.1 3 pontjában meghatározott internetes címen lehet elérni regisztráció ellenében.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlati részenként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlati határidő lejártáig. Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció átvétele. A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására
igénybevettek valamint az alvállalkozók részére megengedett.
3) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
— a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)
Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a
Kbt.71.§ (6) bekezdésében foglaltakat.
4) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6) Közös ajánlat esetén csatolni kell a közös ajánlatról szóló megállapodást, a vezető
ajánlattevő megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás feltüntetésével,
nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
7) AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1) - III.1.3)pontok.
8) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
9) Az értékelési szempontokra vonatkozó főbb információk: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési módszerét alkalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0 - 100.
Ajánlatkérő a pontszámítás módszere körében „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” [Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] tárgyú útmutatóját alkalmazza, az egyes szempontoknál is ezen útmutatóra és annak meghatározott pontjaira hivatkozik.
Az a.) szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok.
A ,b.) és c.) szempont vonatkozásában a pontkiosztás módszere kerül alkalmazásra [Közbeszerzési Hatóság útmutató 2. melléklet B. „Pontkiosztás módszere” cím A. pont - KÉ 2016. december 21.].
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (00149).
Helyesen:
1) A 424/2017. (XII. 19.) K.r. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az EKR. 2) Az ajánlatot a Kbt.66.§ alapján kell megtenni.
Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséhez a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat bocsát rendelkezésre. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentációt elektronikus úton a hirdetmény I.1 3 pontjában meghatározott internetes címen lehet elérni regisztráció ellenében.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlati részenként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlati határidő lejártáig. Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció átvétele. A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására
igénybevettek valamint az alvállalkozók részére megengedett.
3) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
— a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)
Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt.71.§-ában foglaltak szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a
Kbt.71.§ (6) bekezdésében foglaltakat.
4) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6) Közös ajánlat esetén csatolni kell a közös ajánlatról szóló megállapodást, a vezető
ajánlattevő megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás feltüntetésével,
nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
7) AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1) - III.1.3)pontok.
8) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
9) Az értékelési szempontokra vonatkozó főbb információk: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során a Kbt.76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési módszerét alkalmazza.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 0 - 100.
Ajánlatkérő a pontszámítás módszere körében „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” [Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] tárgyú útmutatóját alkalmazza, az egyes szempontoknál is ezen útmutatóra és annak meghatározott pontjaira hivatkozik.
Az a.) szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok.
A ,b.) és c.) szempont vonatkozásában a pontkiosztás módszere kerül alkalmazásra [Közbeszerzési Hatóság útmutató 2. melléklet B. „Pontkiosztás módszere” cím A. pont - KÉ 2016. december 21.].
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (00149).
11.) A korrigendummal a közbeszerzési dokumentáció és kapcsolódó specifikáció is módosult.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ