Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21386/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Vértesacsa Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PILON ÉPITŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vértesacsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97619246
Postai cím: Vörösmarty Utca 2.
Város: Vértesacsa
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Zoltán
Telefon: +36 22594040
E-mail: hivatal@vertesacsa.hu
Fax: +36 22594040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vertesacsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda fel
Hivatkozási szám: EKR000153032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Épület felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45350000-5
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda felújítására” a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00020 kódszámú pályázati forrásból – épület felújítás
Elvégzendő feladatok:
Külső falak hőszigetelése 373,05 m2
Födém hőszigetelése 333,06 m2
Kül- és beltéri nyílászárók cseréje 7 db
Hidegburkolatok készítése 213,6 m2
Felületképzés 871,8 m2
Kőburkolat készítése 74,33 m2
Kondenzációs gázkazán beépítése 1 db
Új acéllemez lapradiátorok termosztatikus radiátorszelepekkel 29 db
Akadálymentes mosdó kialakítása 1 db
Ételszállító kisteherfelvonó szerelése 1 db
Villamos hálózat felújítása 1 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, kiviteli terv valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Jelen beruházás nem engedélyköteles építési beruházás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00020

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16979 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Épület felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PILON ÉPITŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50404333
Postai cím: FŐ UTCA 110/B
Város: VÉRTESACSA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8089
Ország: Magyarország
E-mail: pilonbt@gmail.com
Telefon: +36 209356250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43796049
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45350000-5
45421130-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8089 Vértesacsa, Vendel tér 12.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda felújítására” a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00020 kódszámú pályázati forrásból – épület felújítás
Elvégzendő feladatok:
Külső falak hőszigetelése 373,05 m2
Födém hőszigetelése 333,06 m2
Kül- és beltéri nyílászárók cseréje 7 db
Hidegburkolatok készítése 213,6 m2
Felületképzés 871,8 m2
Kőburkolat készítése 74,33 m2
Kondenzációs gázkazán beépítése 1 db
Új acéllemez lapradiátorok termosztatikus radiátorszelepekkel 29 db
Akadálymentes mosdó kialakítása 1 db
Ételszállító kisteherfelvonó szerelése 1 db
Villamos hálózat felújítása 1 db
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, kiviteli terv valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Jelen beruházás nem engedélyköteles építési beruházás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43796049
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PILON ÉPITŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50404333
Postai cím: FŐ UTCA 110/B
Város: VÉRTESACSA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8089
Ország: Magyarország
E-mail: pilonbt@gmail.com
Telefon: +36 209356250
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
eredeti:
5.2. A Vállalkozó az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 10%-ának, azaz 4.379.605 forintnak megfelelő összegű előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése és Megrendelő döntése alapján.
Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
módosított:
5.2. A Vállalkozó a szerződéses összeg 10%-ának, azaz nettó 4.379.605 forint + Áfának megfelelő összegű előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése és Megrendelő döntése alapján.
Az előleg az 1. részszámlában kerül elszámolásra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az előleg összege és ÁFA tartalma a felhívásnak megfelelően a szerződés szövegezésében is pontosításra került.(szerződés szövegének javítása)
A nyertes ajánlattevő által igényelt előleg a végszámla helyett az 1. részszámlában kerül elszámolásra, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 43796049 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43796049 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben