Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21392/2019
CPV Kód:45232220-0
Ajánlatkérő:ELMÜ Hálózati Kft
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110;HU31;HU31
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság;MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.;Forest-Vill Kft.;ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.;SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság;MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.;Forest-Vill Kft.;ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.;SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELMÜ Hálózati Kft
Nemzeti azonosítószám: AK15890
Postai cím: Váci út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
Telefon: +36 12382228
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elmu.hu
 
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16575
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
Telefon: +36 12382228
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emasz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagy/középfeszültségű alállomások építészeti és villamos technológiai rekonstrukciója/létesítése az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén - III.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagy/középfeszültségű alállomások építészeti és villamos technológiai rekonstrukciója/létesítése az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén - III.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 2 963 386 300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., Albertfalva 132/11 kV-os alállomás KÖF rekonstrukciója
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft., Albertfalva 132/11 kV-os alállomása
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés ismertetése: Albertfalva 132/11 kV-os alállomásban 11 kV-os rekonstrukciót kell elvégezni. Minden fogyasztói leágazást un. csoportos fojtós leágazássá kell alakítani. A 15 db cellában (3 tartalék) régi fojtókat lecserélik és egységesen új, 800 A-es fojtók épülnek be, a fojtók után minden cellában beépül 3 db megszakítós, tokozott berendezés. Továbbá felújításra kerül 2 db transzformátor és 2 db sínáthidaló cella.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása (hónap) 1
2 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 07:00-17:00 közötti időszakban végez (igen/nem) 1
3 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-07:00 óra között (igen/nem) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., Budaörs 132/22kV-os alállomás védelmi rekonstrukciója
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft., Budaörs alállomása
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budaörs 132/22 kV-os alállomásban 132- és 22 kV-os védelmi rekonstrukciót kell elvégezni. 132 kV-on 2 db távvezeték mezőt, 3 db transzformátor mezőt, 1 db sínáthidaló mezőt érint. 22 kV-os oldalon 14 db fogyasztói cellát 3 db transzformátor és 2 db sínáthidaló cellát érint. Továbbá feladat a transzformátor mezőben a FAM szakaszolók és 132 kV-os mezőkben mérőváltók cseréje
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása (hónap) 1
2 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 07:00-17:00 közötti időszakban végez (igen/nem) 1
3 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-07:00 óra között (igen/nem) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., Mátyásföld 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft., Mátyásföld 132/22 kV-os alállomása
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Mátyásföld alállomás 1 db kapcsoló- és vezénylőépület komplett létesítés, 2 db 132 kV-os végponti mező komplett szekunder átszerelés, 15 cellás 22 kV-os kapcsolóberendezés létesítés, 1 db vezénylőépület komplett bontás, 19 cellás 22 kV-os STRO kapcsolóberendezés bontás, kerítés átépítés, transzformátor és készülékszállító utak bontása, építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása (hónap) 1
2 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 07:00-17:00 közötti időszakban végez (igen/nem) 1
3 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-07:00 óra között (igen/nem) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft., Eger Észak 132/35/11 kV-os alállomás rekonstrukciója
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: ÉMÁSZ Hálózati Kft., Eger Észak 132/35/11 kV-os alállomása
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Eger Észak 132/35/11 kV-os alállomásban komplett primer szekunder rekonstrukció valósul meg, a 132 kV-on PI állomás gyűjtősínesítése történik meg. Kiépül az új 22 kV-os feszültségszint, a 35 kV-os feszültségszint megszüntetésre kerül. 132 kV-on 2 db transzformátor, 2 db távvezetéki és 2 db sínbontó mező épül át. Új vezénylőépület készül, kiépül 22 db KÖF cella. A rekonstrukció során ideiglenes állapotokat is ki kell alakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása (hónap) 1
2 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 07:00-17:00 közötti időszakban végez (igen/nem) 1
3 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-07:00 óra között (igen/nem) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft., Heves 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: ÉMÁSZ Hálózati Kft., Heves 132/22 kV-os alállomása
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Heves 132/22 kV-os alállomásban komplett primer szekunder rekonstrukció valósul meg a 132 kV-on PI állomás gyűjtősínesítése történik meg. 132 kV-on 2 db transzformátor, 2 db távvezetéki és 1 db sínbontó mező épül át. Új vezénylőépület készül, kiépül 14 db KÖF leágazás, 2 db betáplálás és 1 db sínbontó. A jelenlegi alállomási épület és a 20SRT0 toksor lebontásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás vállalása (hónap) 1
2 Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 07:00-17:00 közötti időszakban végez (igen/nem) 1
3 Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-07:00 óra között (igen/nem) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 145 - 332878
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
x Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., Albertfalva 132/11 kV-os alállomás KÖF rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu
Telefon: +36 46535930
Internetcím(ek): (URL) www.spie.hu
Fax: +36 46535930
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 300000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 318000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 30 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kábelezés, segédmunka, építészet, technológiai szerelés, lakatos kivitelezés, villamos szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., Budaörs 132/22kV-os alállomás védelmi rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasútsor 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: vf@ovit.hu
Telefon: +36 23501100
Internetcím(ek): (URL) http://www.ovit.hu/
Fax: +36 23501125
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Forest-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 10
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: labodi.imre@forest-vill.hu
Telefon: +36 302343813
Internetcím(ek): (URL) https://www.forest-vill.hu/
Fax: +36 302343813
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kunigunda útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@eszak-budai.hu
Telefon: +36 12383703
Internetcím(ek): (URL) https://www.eszak-budai.hu/
Fax: +36 12383734
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 278000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 303986300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 30 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épület építési, épületgépészeti munkák, szabadtéri betonszerkezet építési munkák, villamostechnológiai szerelési munkák, kábel fektetés és szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., Mátyásföld 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu
Telefon: +36 46535920
Internetcím(ek): (URL) www.spie.hu
Fax: +36 46535920
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 485000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 30 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kézi és gépi földmunka; építészet, kábelfektetés, villamos szerelés, hírközlés kivitelezés, vagyonvédelem kivitelezés, daruzás, üzembe helyezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft., Eger Észak 132/35/11 kV-os alállomás rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasútsor 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: vf@ovit.hu
Telefon: +36 14143413
Internetcím(ek): (URL) www.ovit.hu
Fax: +36 14143413
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Forest-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Puskás Tivadar út 10.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2040
Ország:
E-mail: labodi.imre@forest-vill.hu
Telefon: +36 303343813
Internetcím(ek): (URL) https://www.forest-vill.hu/
Fax: +36 303343813
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kunigunda útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@eszak-budai.hu
Telefon: +36 12383703
Internetcím(ek): (URL) https://www.eszak-budai.hu/
Fax: +36 12383734
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 740000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 839900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 30 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épület építési, épületgépészeti munkák, szabadtéri betonszerkezet építési munkák, villamostechnológiai szerelési munkák, kábel fektetés és szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft., Heves 132/22 kV-os alállomás rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu
Telefon: +36 46535920
Internetcím(ek): (URL) www.spie.hu
Fax: +36 46535930
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 773 000 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 927 500 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 30 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kézi és gépi földmunka, építészet, kábelfektetés, villamos szerelés, hírközlés kivitelezése, vagyonvédelem kivitelezés, daruzás, üzembe helyezés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) Ajánlattevők:
1. rész:
Ajánlattevő neve: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
Ajánlattevő adószáma: 14187834-2-43
2. rész:
Közös Ajánlattevő neve: MVM OVIT - ForestVill - ÉSZAK-BUDAI konzorcium
Közös Ajánlattevő neve: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Közös ajánlattevő címe: 1158 Budapest, Körvasútsor 105.
Közös ajánlattevő adószáma: 10727201-2-44
Közös Ajánlattevő neve: Forest-Vill Kft.
Közös ajánlattevő címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 10
Közös ajánlattevő adószáma: 25433971-2-43
Közös Ajánlattevő neve: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Közös ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
Közös ajánlattevő adószáma: 14498866-2-41
Közös Ajánlattevő neve: Omexom Magyarország Kft.
Közös Ajánlattevő címe: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
Közös Ajánlattevő neve: Infoware Zrt.
Közös Ajánlattevő címe: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.
3. rész:
Ajánlattevő neve: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
Ajánlattevő adószáma: 14187834-2-43
4. rész:
Közös Ajánlattevő neve: MVM OVIT - ForestVill - ÉSZAK-BUDAI konzorcium
Közös Ajánlattevő neve: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Közös ajánlattevő címe: 1158 Budapest, Körvasútsor 105.
Közös ajánlattevő adószáma: 10727201-2-44
Közös Ajánlattevő neve: Forest-Vill Kft.
Közös ajánlattevő címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 10
Közös ajánlattevő adószáma: 25433971-2-43
Közös Ajánlattevő neve: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Közös ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
Közös ajánlattevő adószáma: 14498866-2-41
5. rész:
Ajánlattevő neve: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
Ajánlattevő adószáma: 14187834-2-43
Közös Ajánlattevő neve: MVM OVIT - ForestVill - ÉSZAK-BUDAI konzorcium
Közös Ajánlattevő neve: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Közös ajánlattevő címe: 1158 Budapest, Körvasútsor 105.
Közös ajánlattevő adószáma: 10727201-2-44
Közös Ajánlattevő neve: Forest-Vill Kft.
Közös ajánlattevő címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 10
Közös ajánlattevő adószáma: 25433971-2-43
Közös Ajánlattevő neve: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.
Közös ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Kunigunda útja 76.
Közös ajánlattevő adószáma: 14498866-2-41
2.) FAKSZ: Darida Éva 00380.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)