Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21398/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:"VILLÁNYI SZÁRSOMLYÓ" Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Baranya megye, Villány, 079/4 hrsz.-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "VILLÁNYI SZÁRSOMLYÓ" Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18053247
Postai cím: Batthyány Utca 24.
Város: Villány
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7773
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mayer István
Telefon: +36 72492532
E-mail: mayer.istvan@villgroup.hu
Fax: +36 72492532
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://villanyiszarsomlyo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Borfeldolgozó létesítése
Hivatkozási szám: EKR000736352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Borfeldolgozó létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye, Villány, 079/4 hrsz.-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új 1203,73 m2 alapterületű, lapostetős kialakítású borfeldolgozó épület épül. A földszinten a feldolgozó és az ahhoz kapcsolódó iroda, az emeleti részen pedig irodák és tárgyaló helyiségek lesznek elhelyezve.
Szerkezeti kialakítás:
Az épület falszerkezete vázkerámia falazóelemekből épül vasbeton pillérek közbeiktatásával. A főfalak alatt sávalap, a pillérek alatt pedig pontalap készül. A nyílások felett éshelyenként a kiváltásoknál méretezett vasbeton gerendák helyezkednek el. Az épületben födémpallós födémszerkezet készül, illetve egyes részeken monolit vasbeton födém épül.
Külső megjelenés:
Az épület külső megjelenését tekintve fehér nemesvakolat, ragasztott kőburkolat és faburkolat a meghatározó. Ezenkívül alumínium nyílászárók és üvegtáblákkal ellátott acélkorlát tagolja a homlokzatot.
18 férőhelyes parkoló kialakítása-, külső járdák és betonfelületek kivitelezése, tűzi víz tározó építése.
Szakági munkák:
Gépészet: Ivóvízellátás, melegvízellátás, szennyvíz elvezetés, csapadékvíz elvezetés, központi fűtés, hűtés, szellőzés, technológiai hűtés
Villamosság:
Erősáram: energiaellátás és elosztás, világítási berendezések, tartalékvilágítási hálózat, biztonsági világítás, villámvédelem, túlfeszültség védelem
Gyengeáram: strukturált hálózat építése, térfigyelő rendszer, telefonalközpont, valamint vagyonvédelmi rendszer telepítése.
Megújuló energia rendszerek: hőszivattyú, napelemes rendszer telepítése.
A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
Nyertes Vállalkozó feladata és költsége a végleges építési engedélyben foglalt szakhatósági előírások, betartása.
Részletes mennyiségeket és információkat a kivitelezési tervdokumentáció, a költségvetési kiírások és az építési engedély tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervekben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is,azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16 sz. és 1811746420 iratazon. projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21152 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Borfeldolgozó létesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97244417
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 69.
Város: Márok
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7774
Ország: Magyarország
E-mail: gshepito@gmail.com
Telefon: +36 706142180
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 357500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya megye, Villány, 079/4 hrsz.-ú ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új 1203,73 m2 alapterületű, lapostetős kialakítású borfeldolgozó épület épül. A földszinten a feldolgozó és az ahhoz kapcsolódó iroda, az emeleti részen pedig irodák és tárgyaló helyiségek lesznek elhelyezve.
Szerkezeti kialakítás:
Az épület falszerkezete vázkerámia falazóelemekből épül vasbeton pillérek közbeiktatásával. A főfalak alatt sávalap, a pillérek alatt pedig pontalap készül. A nyílások felett éshelyenként a kiváltásoknál méretezett vasbeton gerendák helyezkednek el. Az épületben födémpallós födémszerkezet készül, illetve egyes részeken monolit vasbeton födém épül.
Külső megjelenés:
Az épület külső megjelenését tekintve fehér nemesvakolat, ragasztott kőburkolat és faburkolat a meghatározó. Ezenkívül alumínium nyílászárók és üvegtáblákkal ellátott acélkorlát tagolja a homlokzatot.
18 férőhelyes parkoló kialakítása-, külső járdák és betonfelületek kivitelezése, tűzi víz tározó építése.
Szakági munkák:
Gépészet: Ivóvízellátás, melegvízellátás, szennyvíz elvezetés, csapadékvíz elvezetés, központi fűtés, hűtés, szellőzés, technológiai hűtés
Villamosság:
Erősáram: energiaellátás és elosztás, világítási berendezések, tartalékvilágítási hálózat, biztonsági világítás, villámvédelem, túlfeszültség védelem
Gyengeáram: strukturált hálózat építése, térfigyelő rendszer, telefonalközpont, valamint vagyonvédelmi rendszer telepítése.
Megújuló energia rendszerek: hőszivattyú, napelemes rendszer telepítése.
A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
Nyertes Vállalkozó feladata és költsége a végleges építési engedélyben foglalt szakhatósági előírások, betartása.
Részletes mennyiségeket és információkat a kivitelezési tervdokumentáció, a költségvetési kiírások és az építési engedély tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervekben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is,azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 375731112
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GSH-ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97244417
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 69.
Város: Márok
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7774
Ország: Magyarország
E-mail: gshepito@gmail.com
Telefon: +36 706142180
Internetcím(ek): (URL) www.gshepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 357.500.000.- Ft azaz háromszázötvenhétmillió-ötszázezer forin
+96.525.000.- Ft (27% ÁFA),
bruttó 454.025.000.- Ft
azaz bruttó négyszázötvennégymillió-huszonötezer forint vállalkozói díj illeti meg.
VIII. HATÁRIDŐK
1.) Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 11 hónap. Felek egy hónap alatt 30 naptári napot értenek.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései
- Kiegészítő tájékoztatások (adott esetben)
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a,
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése, kizáró okok nyilatkozatai.
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
Módosított szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 375.731.112.- Ft azaz háromszázhetvenötmillió-hétszázharmincegyezer-egyszáztizenkettő forint
+101.447.400.- Ft (27% ÁFA),
bruttó 477.178.512.- Ft
azaz bruttó négyszázhetvenhétmillió-egyszázhetvennyolcezer-ötszáztizenkettő forint vállalkozói díj illeti meg.
VIII. HATÁRIDŐK
1.) Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 12,5 hónap. Felek egy hónap alatt 30 naptári napot értenek.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései
- Kiegészítő tájékoztatások (adott esetben)
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a,
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése, kizáró okok nyilatkozatai.
- A műszaki tartalom változásra adott és elfogadott vállalkozói ajánlat
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Teljesítési határidő változása: A Megrendelő tulajdonában lévő, 7773 Villány, Hrsz.:079/4 ingatlanon más Vállalkozó által folyamatban vannak a „Terménytároló üzem kapacitásának bővítési munkái” tárgyú projekt építési, kivitelezési munkái.
A kivitelezés ideje alatt az építési naplóban rögzített nagytömegű betonozási munkák során a telephelyre bevezető út használatát, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő (VILLFARM Kft.) korlátozta más szállítójárművek előtt, így ezen napokon a telephely működése, megközelíthetősége nem volt lehetséges, csak vész és hibaelhárítás céljából.
A korlátozás indoka az volt, hogy enélkül a nagy mennyiségű, túlméretes beton mixeres, illetve pumpás beszállítások zavartalan közlekedése nem lett volna biztosított a Terménytároló kivitelezésekor. A betontechnológiai, bedolgozási előírások és utasítások alapján az esetleges késedelmekből adódó minőség romlás a speciális betonreceptúra miatt nem volt megengedhető.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 357500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 375731112 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2.) pont folyt.: Ezek a korlátozások igazolt akadályoztatást jelentettek jelen szerződésben érintett Vállalkozónak (összesen 23 munkanap mennyiségben).
Fentieken túl a Megrendelő tulajdonában lévő, 7773 Villány, Hrsz.:079/4 ingatlanon található ivóvíz gerinc vezeték jelenleg üzemszerűen nem használható a vezetékszakaszon talált (Vállalkozó tevékenységi körén kívüli okból fennálló, és Megrendelő által korábban nem ismert) tolózár hiba miatt. A vízvezeték állapota miatt a vezeték cseréje is szükséges, melynek jelen szerződésen kívüli kivitelezési munkái előreláthatólag 2019.11.15-én végződnek teljeskörűen.
Fent jelzett problémák miatt, jelenleg a telep ivóvíz ellátása nem biztosított, így a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú 1811746420 azonosító számú Projektben megvalósítandó Borászati épület ivóvíz csatlakozása sem megoldott, az épületre emberi fogyasztásra alkalmas (201/2001 (X.25.) kormányrendeletben meghatározott) víz nem biztosítható.
Mindezek következményeként a „Borfeldolgozó létesítése” tárgyban 2018. november 12-én kelt Villányi Szársomlyó Kft. és GSH-Építő Kft. között létrejött szerződésben vállalt határidők, a műszaki átadás-átvételi eljárás nem kezdeményezhető (műszaki átadás nem végezhető negatív vízminta nélkül).
Szerződés műszaki tartalmának változása: Megrendelő jelen szerződés tárgyát képező fejlesztésen túl, azt követően 2019 januárjában a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú felhívás keretein belül további borászati tevékenység fejlesztésére irányuló pályázatot nyújtott be 1965006470 azonosító számon. A pályázat része a vállalkozás dolgozói létszámának növelése irányuló kötelezettségvállalás. Megrendelő a szerződéskötés után az adminisztrációs feladatokkal rendelkező, irodai dolgozói állományát növelni kényszerült, mely létszám fennmaradása és bővülése a későbbiekben is maradandónak bizonyul.
Fenti információk és tendenciák alapján a borászati tevékenységhez köthető, dolgozók száma emelkedett a 2018-as (szerződéskötés) évhez képest. A létszám növekedés és a várható pályázati kötelmek okán a kivitelezés alatt álló borászati épület emeletén található szociális és kiszolgáló-, iroda-, labor helyiségek áttervezése vált szükségessé.
A megnövekedett létszámhoz, a jogszabályi (munkavédelmi, egészségügyi stb.) előírásoknak megfelelő munkaállomásokat, és tereket szükséges kialakítani, így az épület emeleti szintjén található helységek alaprajzi, anyaghasználati tartalmát változtatni vált szükségessé.
Továbbá a megvalósítás során kivitelező olyan műszaki változásokat eszközölt, amelyek biztosítják a szerződött műszaki-szakmai tartalom egyenértékű megvalósulását, egyúttal megoldást jelentenek az egyes anyag-, és/vagy termék beszerzési problémákra, melyek a megvalósulás időbeli megvalósulását akadályozhatná.
A jelenleg is hatályos 253/1997. (XII.20) Kormányrendelet (OTÉK) határozza meg az adott funkciójú helységek minimális alapterületére, és kialakítására vonatkozó elvárásokat. Az épületben található funkciók labor, iroda, tárgyaló stb. a már módosult, és várható létszámhoz igazítva került újra kiosztásra. A módosítás nem jár építési engedély módosítással, hiszen a változások a jogszabályi előírásokon kívül eső módosítások.
A 3/2002.(II.8) SzCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről tárgyú jogi dokumentum határozza meg, milyen minimális fényviszonyokat szükséges kialakítani. A növekvő létszám, és növekvő munkaasztalok száma miatt a fényviszonyok javítása volt Megrendelő célja, melyet fényforrások növelésével, illetve minél több természetes fény átengedésére alkalmas szerkezettel tudott elérni tervező. (A többlet lámpatestek, és üvegfalak szükségessége jogszabályban nem egzaktul meghatározott, viszont a jogszabály címe is minimális feltételeket említ, így a magasabb tartalom ennél elvárható, és elfogadható.)
A megnövekedett létszámhoz a szükséges vizes blokkok, teakonyha mérete, darabszáma is változott. Az újra gondolt alaprajzokon ezek helye a korábbi elrendezéshez képest módosult, mivel a részben kész épületgépészeti szerelések okán a nagyobb befogadó képességű vizesblokk már nem volt „bárhol” kialakítható.
Bizonyos helységek az alaprajzi módosítások okán új funkciót kaptak, így az ott felhasznált burkolatok, részletképzések már a módosult funkció szerint kerültek kialakításra. Homlokzati burkolat módosításra került.
A szerződésmódosítást a vállalkozói díj tekintetében fentiek indokolják, vállalkozó tételes, részletes módosított és eredeti műszaki tartalomra adott összehasonlító árajánlatában foglaltak szerint. Felek közös megegyezéssel, a szerződésmódosítás mellékletét képező tételes elszámolás szerint állapodtak meg a II. pontban megadott, módosult vállalkozói díj összegében.
A szerződésmódosítással a szerződés jellege nem változik, a Miniszterelnökség https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72645 Útmutatójának 11-12. oldalain is leírtakat figyelembe véve a szerződés jellege nem változik.
A szerződésmódosítás a vállalkozói díjat nem módosítja az eredeti szerződés értékének 50%-át elérő mértékben.
Eredeti vállalkozói díj: nettó 357.500.000,- Ft
Módosított vállalkozói díj: nettó 375.731.112,- Ft
Változás mértéke: + 5,099 %
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben