Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21416/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:5300 Karcag, hrsz: 511
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szonita Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62444040
Postai cím: Petőfi Út 1/E.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iparterület infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000989062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési munka jellemző mennyiségei: Meglévő, használatba nem vett, acél keretállásos, vékony szendvicspanellel határolt, eleve használt nyílászárókkal megépített, földszintes, 505 m2 összes hasznos alapterületű, csak villamos közművel ellátott csarnoképület átalakítása történik meg a telephelyen.
Az átalakítás során: - Az átalakítás során a teljes felépítményi térelhatároló szerkezet cserélve lesz, megfelelő hőtechnikai tulajdonságú szendvics panelekre, nyílászárókra, az acél keretállások megtartásával. - Az újonnan kialakítandó belső iroda - szoc.egységben új, hősziegtelet padlórétegek is készül. - Teljeskörű belső átalakítás is történik különböző funkciókra, akadálymentesen. - Az átalakított szint összes hasznos alapterülete a földszintes épületben 494,91 m2. - A csarnokban kialakításra kerül kondenzációs kombi gázkazánra (42.5 kW) és faelgázosító (40 kW) hőtermelőkre alapozott radiátor hőleadós, időjárás vezérelt központi fűtési hálózat. - Kialakításra kerül a víz- szennyvíz szellőzés hálózati elemei, AM-es WC-vel. - Kialakításra kerül a teljes belső villamos erőátviteli és világítási hálózat. - A telephely közműellátására gáz leágazó vezetéket a Gázszolgáltató térítésmentesen kiépíti, a vízbekötő vezetéket és a szennyvíz bekötő vezetéket a beruházás terhére kell megépíteni szolgáltatói engedélyezett tervek szerint. A víz-szennyvíz - műtárgyakkal - és gáz telephelyen belüli vezeték hálózatokat ki kell építeni.
Vezeték dimenziók: - Víz: DN 25, 32, 63, 90 PE, - Szennyvíz: DN 63 PE nyomó vez., DN 200, 160, 110 KG PVC grav.- Gáz: DN 32, 63 PE
- A telephelyen létesül egy gépjármű mosó állás, szennyvíz előtisztító műtárggyal, jelenleg hagyományos sterimob és egy kefés mobil mosó berendezéshez, távlatban tervezett alaktalan járművek mosására alkalmas keretes, forgófejes berendezés fogadására is alkalmas a rendszer. - A telephelyen belül beton utak létesülnek, valamint parkolóhelyek kerülnek felfestésre. A bekerített részen kívüli szórt útalap felújításra, korrekcióra tervezett. - A meglévő acél tűzivíz tároló tartályhoz (100 m3-es), 2 db NÁ 100 vízvételi hely és DN 25 feltöltő vezeték létesül (az építési beruházás jellegének megfelelően).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 100371080 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Iparterület infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45261400-8
45311200-2
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5300 Karcag, hrsz: 511
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési munka jellemző mennyiségei: Meglévő, használatba nem vett, acél keretállásos, vékony szendvicspanellel határolt, eleve használt nyílászárókkal megépített, földszintes, 505 m2 összes hasznos alapterületű, csak villamos közművel ellátott csarnoképület átalakítása történik meg a telephelyen.
Az átalakítás során: - Az átalakítás során a teljes felépítményi térelhatároló szerkezet cserélve lesz, megfelelő hőtechnikai tulajdonságú szendvics panelekre, nyílászárókra, az acél keretállások megtartásával. - Az újonnan kialakítandó belső iroda - szoc.egységben új, hősziegtelet padlórétegek is készül. - Teljeskörű belső átalakítás is történik különböző funkciókra, akadálymentesen. - Az átalakított szint összes hasznos alapterülete a földszintes épületben 494,91 m2. - A csarnokban kialakításra kerül kondenzációs kombi gázkazánra (42.5 kW) és faelgázosító (40 kW) hőtermelőkre alapozott radiátor hőleadós, időjárás vezérelt központi fűtési hálózat. - Kialakításra kerül a víz- szennyvíz szellőzés hálózati elemei, AM-es WC-vel. - Kialakításra kerül a teljes belső villamos erőátviteli és világítási hálózat. - A telephely közműellátására gáz leágazó vezetéket a Gázszolgáltató térítésmentesen kiépíti, a vízbekötő vezetéket és a szennyvíz bekötő vezetéket a beruházás terhére kell megépíteni szolgáltatói engedélyezett tervek szerint. A víz-szennyvíz - műtárgyakkal - és gáz telephelyen belüli vezeték hálózatokat ki kell építeni.
Vezeték dimenziók: - Víz: DN 25, 32, 63, 90 PE, - Szennyvíz: DN 63 PE nyomó vez., DN 200, 160, 110 KG PVC grav. - Gáz: DN 32, 63 PE.
- A telephelyen létesül egy gépjármű mosó állás, szennyvíz előtisztító műtárggyal, jelenleg hagyományos sterimob és egy kefés mobil mosó berendezéshez, távlatban tervezett alaktalan járművek mosására alkalmas keretes, forgófejes berendezés fogadására is alkalmas a rendszer. - A telephelyen belül beton utak létesülnek, valamint parkolóhelyek kerülnek felfestésre. A bekerített részen kívüli szórt útalap felújításra, korrekcióra tervezett. - A meglévő acél tűzivíz tároló tartályhoz (100 m3-es), 2 db NÁ 100 vízvételi hely és DN 25 feltöltő vezeték létesül (az építési beruházás jellegének megfelelően).
A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.1). alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimum követelményen felüli többletszakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00010
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljeskörűen biztosítja.
A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A.§ rendelkezik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iparterület infrastrukturális fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Merse Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: szokess@freemail.hu
Telefon: +36 304974453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23119192242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100371080
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: „MV-É” jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember igénybvétele
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Merse Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23119192242

Hivatalos név: Autódokk Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67529582
Postai cím: Szugló Utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14516546242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges