Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21424/2019
CPV Kód:34300000-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Városkert Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Schmidt felépítmény és adapter alkatrész beszerzése
Hivatkozási szám: K1831
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Schmidt felépítmény és adapter alkatrész beszerzése
Rész száma: 0
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az FKF Nonprofit Zrt. telephelye, Budapest, IX., Ecseri út 8-12. 50. sz. Központi alkatrész raktár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Összességében nettó 35 000 000 HUF keretösszeg erejéig Schmidt típusú felépítményekhez, adapterekhezgyári, új alkatrészek beszerzése.
Tájékoztató jelleggel a típusok:
Schmidt Stratos B30; Schmidt Stratos B35; Schmidt Stratos B40; Schmidt WKS;
Gyári alkatrésznek tekinti Ajánlatkérő azon alkatrészeket, amelyeket a gyártóműi összeszerelés soránbeépítenek, és a gyártómű által kiadott alkatrész katalógusban gyári cikkszámmal szerepel.
A részletes és pontos mennyiségi adatok és műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumokbankerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/23 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 243 - 505945

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 28868 Rész száma: 0 Elnevezés: Schmidt felépítmény és adapter alkatrész beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/11/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tormásrét utca 5/a.
Város: Biatorbágy,
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 35000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás. 2019.10.16.
Vevő a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás tervezésekor a szerződés keretösszegének és időtartamának meghatározása során a Vevőnél üzemelő összes Schmidt téli felépítményt vette alapul. Vevő az üzemelő felépítmények alapján vette figyelembe a célgépek tervezett futásteljesítményét, az üzemképesség fenntartásához szükséges alkatrész-mennyiséget pedig a korábbi javítási tapasztalatok alapján határozta meg. A jelenleg üzemelő Schmidt téli felépítmények a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokban vesznek részt. A gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok az időjárási és útviszonyok alapján, valamint „A Téli Munkák Ütemtervében” meghatározottak szerint történik. Az időjárási és útviszonyok határozzák meg a téli felépítmények futásteljesítményét (üzemóráját). Az időjárási statisztikákat alapul véve a síkos és havas napok száma, valamint a leesett hó mennyisége is alatta maradt a korábbi években tapasztaltaknak. A téli felépítmények üzemeltetéséhez, valamint karbantartásához szükséges alkatrészekből kevesebbet kellett a tervezettnél beszerezni, s ezáltal az erre a célra előirányzott keretösszegből kevesebb került felhasználásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34300000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34300000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Az FKF Nonprofit Zrt. telephelye, Budapest, IX., Ecseri út 8-12. 50. sz. Központi alkatrész raktár.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összességében nettó 35 000 000 HUF keretösszeg erejéig Schmidt típusú felépítményekhez, adapterekhezgyári, új alkatrészek beszerzése.
Tájékoztató jelleggel a típusok:
Schmidt Stratos B30; Schmidt Stratos B35; Schmidt Stratos B40; Schmidt WKS;
Gyári alkatrésznek tekinti Ajánlatkérő azon alkatrészeket, amelyeket a gyártóműi összeszerelés soránbeépítenek, és a gyártómű által kiadott alkatrész katalógusban gyári cikkszámmal szerepel.
A részletes és pontos mennyiségi adatok és műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumokbankerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/21 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 35000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Városkert Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tormásrét utca 5/a.
Város: Biatorbágy,
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződés: 2.2. Vevő úgy köteles kiadni az utolsó megrendelését, hogy az a szerinti szállítást a szerződéskötés napjától számított 24 hónap elteltéig (azaz 2019.11.23.-ig) teljesíteni lehessen
Szerződés módosítás: Vevő úgy köteles kiadni az utolsó megrendelését, hogy az a szerinti szállítást a szerződéskötés napjától kezdve 2020.11.21.-ig teljesíteni lehessen.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: szerződésmódosításukra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
Indokoláa a VI.3.2 pontban (további információk)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 35000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 35000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben