Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21427/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Abádszalók Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5241 Abádszalók, Vörösmarty u. 35. Hrsz.: 600/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Techszervíz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Abádszalók Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86454645
Postai cím: Deák Ferenc Út 12
Város: Abádszalók
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abadszalok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Abádszalók Város TOP fejlesztései
Hivatkozási szám: EKR000524542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Abádszalókon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111291-4
45112400-9
45210000-2
45215100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5241 Abádszalók, Vörösmarty u. 35. Hrsz.: 600/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00008 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Abádszalókon
1. Ajánlati rész: TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00008 Új orvosi rendelő építése, udvarrendezés
- Kialakuló helyiségek összes hasznos alapterülete: 256,7 m2
- Udvar alapterülete: 672 m2
Az építtető az 5241 Abádszalók, Vörösmarty u. 35 szám alatti, 600/1 helyrajzi számú ingatlanon gyermekorvosi rendelőt, terhesgondozót és védőnői szolgálatot kíván építeni.
Az új épületfejlesztés eredményeképpen 1 db, a kor színvonalának megfelelő, a lakossághoz közeli, alapellátást (gyermek praxis, iskola egészségügyi, védőnői szolgálat) biztosító új orvosi rendelő létrehozása Abádszalók település számára, mellyel megteremthetőek az alapellátás kulturált, modern, gazdaságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő körülményei.
Az új orvosi rendelő a két egészségügyi szolgáltatást (háziorvosi és védőnői) integrálja egy épületbe. A felújítás figyelembe veszi a komplex akadálymentesítési és energiahatékonysági szempontokat.
Helyiségjegyzék:
1. tornác
2. betegváró
3. rendelő-adminisztrációs helyiség
4. személyzeti tartózkodó
5. közlekedő
6. elkülönítő
7. WC előtér-mosdó
8. WC
9. vizsgáló
10. felnőtt akadálymentes mosdó-WC - egynemű
11. WC előtér-mosdó
12. gyermek WC
13. felnőtt WC
14. személyzeti zuhanyzó-WC
15. személyzeti öltöző
16. raktár-szennyes és takarítószer tároló
17. váró
18. konzultációs helyiség 1
19. személyzeti zuhanyzó-WC
20. közlekedő
21. felnőtt akadálymentes mosdó-WC
22. WC előtér-mosdó
23. WC
24. vizsgáló-tanácsadó
25. közlekedő
26. konzultációs helyiség 2
27. terhes gondozó
28. babakocsi tároló
29. hulladék és veszélyes hulladék tároló
30. fűtőhelyiség
Összesen: 13,53 m2
35,06 m2
31,00 m2
8,70 m2
3,45 m2
13,32 m2
1,20 m2
1,54 m2
18,47 m2
4,39 m2
1,89 m2
1,44 m2
1,14 m2
2,57 m2
7,43 m2
6,21 m2
20,29 m2
10,35 m2
2,62 m2
2,56 m2
4,39 m2
0,97 m2
1,38 m2
18,00 m2
5,17 m2
10,00 m2
18,00 m2
5,34 m2
1,50 m2
6,76 m2
243,20 m2
A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csupán a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdései irányadók
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21668 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Abádszalókon
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Techszervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39800635
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.takacs@techszerviz.hu
Telefon: +36 308160257
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 88928669
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111291-4
45112400-9
45210000-2
45215100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5241 Abádszalók, Vörösmarty u. 35. Hrsz.: 600/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00008 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Abádszalókon
1. Ajánlati rész: TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00008 Új orvosi rendelő építése, udvarrendezés
- Kialakuló helyiségek összes hasznos alapterülete: 256,7 m2
- Udvar alapterülete: 672 m2
Az építtető az 5241 Abádszalók, Vörösmarty u. 35 szám alatti, 600/1 helyrajzi számú ingatlanon gyermekorvosi rendelőt, terhesgondozót és védőnői szolgálatot kíván építeni.
Az új épületfejlesztés eredményeképpen 1 db, a kor színvonalának megfelelő, a lakossághoz közeli, alapellátást (gyermek praxis, iskola egészségügyi, védőnői szolgálat) biztosító új orvosi rendelő létrehozása Abádszalók település számára, mellyel megteremthetőek az alapellátás kulturált, modern, gazdaságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő körülményei.
Az új orvosi rendelő a két egészségügyi szolgáltatást (háziorvosi és védőnői) integrálja egy épületbe. A felújítás figyelembe veszi a komplex akadálymentesítési és energiahatékonysági szempontokat.
Helyiségjegyzék:
1. tornác
2. betegváró
3. rendelő-adminisztrációs helyiség
4. személyzeti tartózkodó
5. közlekedő
6. elkülönítő
7. WC előtér-mosdó
8. WC
9. vizsgáló
10. felnőtt akadálymentes mosdó-WC - egynemű
11. WC előtér-mosdó
12. gyermek WC
13. felnőtt WC
14. személyzeti zuhanyzó-WC
15. személyzeti öltöző
16. raktár-szennyes és takarítószer tároló
17. váró
18. konzultációs helyiség 1
19. személyzeti zuhanyzó-WC
20. közlekedő
21. felnőtt akadálymentes mosdó-WC
22. WC előtér-mosdó
23. WC
24. vizsgáló-tanácsadó
25. közlekedő
26. konzultációs helyiség 2
27. terhes gondozó
28. babakocsi tároló
29. hulladék és veszélyes hulladék tároló
30. fűtőhelyiség
Összesen: 13,53 m2
35,06 m2
31,00 m2
8,70 m2
3,45 m2
13,32 m2
1,20 m2
1,54 m2
18,47 m2
4,39 m2
1,89 m2
1,44 m2
1,14 m2
2,57 m2
7,43 m2
6,21 m2
20,29 m2
10,35 m2
2,62 m2
2,56 m2
4,39 m2
0,97 m2
1,38 m2
18,00 m2
5,17 m2
10,00 m2
18,00 m2
5,34 m2
1,50 m2
6,76 m2
243,20 m2
A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csupán a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdései irányadók
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 288
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 88928669
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Techszervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39800635
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.takacs@techszerviz.hu
Telefon: +36 308160257
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek közös akaratukból a kivitelezői szerződés 2. pontjára tekintettel - Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás - a kivitelezés műszaki tartamára tekintettel kívánják a módosítást elvégezni, melyhez részletes műszaki változás-bejelentő irat áll rendelkezésre.
A műszaki változtatások nem érintik sem az ajánlati átalányárat, sem pedig a befejezési határidőt, kizárólag műszaki indokok alapján fennálló változásokat rögzít, melynek részleteire tekintettel Felek jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező változás-bejelentési iratanyagot csatolnak az alábbiak szerint:
1. sz. szerződésmelléklet:
Változás-bejelentő irat – egyenértékű termékalkalmazási és műszaki megoldás alkalmazási tevékenységek elszámolása
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 141. § (6)
A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 88928669 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 88928669 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen szerződés módosítását a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (1)-(8) bekezdéseiben foglalt előírásainak vizsgálata támasztja alá.
141. § (6)
A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
Előzőek alapján a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) pontja alapján vizsgált, a jelen szerződés módosítása az alábbiak alapján biztosított:
- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben