Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21431/2019
CPV Kód:18424000-7
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zrt.
Teljesítés helye:Magyar Posta Zrt. Raktározási és Készletgazdálkodási Szolgáltató Központ / Ruharaktár, 1149 Budapest, Egressy út 35-51.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Molnár és Társa Kesztyűkötő és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Szilvia
Telefon: +36 307723836
E-mail: horvath.szilvia@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.posta.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szőrmebélelt bőrkesztyű és lehajtható ujjvégű kötött kesztyű gyártása és szállítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18424000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szőrmebélelt bőrkesztyű és lehajtható ujjvégű kötött kesztyű gyártása és szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyar Posta Zrt. Raktározási és Készletgazdálkodási Szolgáltató Központ / Ruharaktár, 1149 Budapest, Egressy út 35-51.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés szőrmebélelt bőr kesztyű és lehajtható ujjvégű kötött kesztyű gyártása és szállítása tárgyában, nettó 23.000.000 HUF összértékben, melyből Ajánlatkérő nettó 6.900.000 HUF értékben vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó részére, nettó 16.100.000 HUF értékig Ajánlatkérőnek vételi joga van
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19522 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1-56796/2017 Rész száma: Elnevezés: Szőrmebélelt bőrkesztyű és lehajtható ujjvégű kötött kesztyű gyártása és szállítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Molnár és Társa Kesztyűkötő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagykátai utca 27.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 5100
Ország: HU
E-mail: csaba.gal@rocksafety.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:18424000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Posta Zrt. Raktározási és Készletgazdálkodási Szolgáltató Központ / Ruharaktár, 1149 Budapest, Egressy út 35-51.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés szőrmebélelt bőr kesztyű és lehajtható ujjvégű kötött kesztyű gyártása és szállítása tárgyában, nettó 23.000.000 HUF összértékben, melyből Ajánlatkérő nettó 6.900.000 HUF értékben vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó részére, nettó 16.100.000 HUF értékig Ajánlatkérőnek vételi joga van
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 39 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Molnár és Társa Kesztyűkötő és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagykátai utca 27
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 5100
Ország: HU
E-mail: csaba.gal@rocksafety.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés hatálya az eredeti 24 hónapról 39 hónapra módosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás jogalapja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141.§ (6) bekezdése: Az eredeti szerződés elemei változatlanok, kizárólag az alapszerződés időbeli hatálya módosul, így a jelen szerződésmódosítás nem jelent lényeges módosítást az eredeti szerződéses feltételekhez képest.
Az igények csökkenése miatt a tényleges felhasználás nem érte el a beszerzési eljárás indításakor becsült felhasználást, a keretösszeg nem merült ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 23000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben