Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21433/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Abádszalók Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5241 Abádszalók, Hrsz.: 3011
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Techszervíz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Abádszalók Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86454645
Postai cím: Deák Ferenc Út 12
Város: Abádszalók
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5241
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abadszalok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Strandfejlesztés, TOP turisztika
Hivatkozási szám: EKR000574972018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. Mentett rész felújítása Abádszalókon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112700-2
45211360-0
45212000-6
45212100-7
45212420-6
45212422-0
45213316-1
45233262-3
45242000-5
45246500-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5241 Abádszalók, Hrsz.: 3011
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.1 Engedélyköteles építési munkák
1.1.1. ”A” jelű főépület építése: 99,54 m2 (terasz: +31,11 m2)
megújuló energia - napkollektor 1 db
elektromos felújítás 450 m
1.1.2. ”C” jelű kávézó, koktélbár építése: 86,66 m2
Teraszkialakítás 130 m2
1.1.3. ”D” és ”E” jelű büféépületek (6 db) építése:160,5 m2
1.2 Engedély nélkül végezhető munkák
1.2.1. Homokozó felület kialakítása 60 m3
1.2.2. Teraszkialakítás a fák között: 517m2
1.2.3. Színpadi tér, közösségi tér kialakítása, térburkolatok: 1200 m2
1.2.4. Akadálymentes parkolók (3 db), akm. környezet kialakítása 60 m2
1.2.5. Zöldfelületek helyreállítása 800 m2
1.2.6. Növénytelepítés 60 db
1.2.7. Bontások 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 570
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22354 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Mentett rész felújítása Abádszalókon
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Techszervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39800635
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.takacs@techszerviz.hu
Telefon: +36 308160257
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126610510
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112700-2
45211360-0
45212000-6
45212100-7
45212420-6
45212422-0
45213316-1
45233262-3
45242000-5
45246500-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5241 Abádszalók, Hrsz.: 3011
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.1 Engedélyköteles építési munkák
1.1.1. ”A” jelű főépület építése: 99,54 m2 (terasz: +31,11 m2)
megújuló energia - napkollektor 1 db
elektromos felújítás 450 m
1.1.2. ”C” jelű kávézó, koktélbár építése: 86,66 m2
Teraszkialakítás 130 m2
1.1.3. ”D” és ”E” jelű büféépületek (6 db) építése:160,5 m2
1.2 Engedély nélkül végezhető munkák
1.2.1. Homokozó felület kialakítása 60 m3
1.2.2. Teraszkialakítás a fák között: 517m2
1.2.3. Színpadi tér, közösségi tér kialakítása, térburkolatok: 1200 m2
1.2.4. Akadálymentes parkolók (3 db), akm. környezet kialakítása 60 m2
1.2.5. Zöldfelületek helyreállítása 800 m2
1.2.6. Növénytelepítés 60 db
1.2.7. Bontások 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 570
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126610510
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Techszervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39800635
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.takacs@techszerviz.hu
Telefon: +36 308160257
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek közös akaratukból a kivitelezői szerződés 2. pontjára tekintettel - Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás - a kivitelezés műszaki tartamára tekintettel kívánják a módosítást elvégezni, melyhez részletes műszaki változás-bejelentő irat áll rendelkezésre.
A műszaki változtatások nem érintik sem az ajánlati átalányárat, sem pedig a befejezési határidőt, kizárólag műszaki indokok alapján fennálló változásokat rögzít, melynek részleteire tekintettel Felek jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező változás-bejelentési iratanyagot csatolnak az alábbiak szerint:
1. sz. szerződésmelléklet:
Változás-bejelentő irat – egyenértékű termékalkalmazási és műszaki megoldás alkalmazási tevékenységek elszámolása
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek közös akaratukból a kivitelezői szerződés 2. pontjára tekintettel - Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás - a kivitelezés műszaki tartamára tekintettel kívánják a módosítást elvégezni, melyhez részletes műszaki változás-bejelentő irat áll rendelkezésre.
A műszaki változtatások nem érintik sem az ajánlati átalányárat, sem pedig a befejezési határidőt, kizárólag műszaki indokok alapján fennálló változásokat rögzít, melynek részleteire tekintettel Felek jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező változás-bejelentési iratanyagot csatolnak az alábbiak szerint:
1. sz. szerződésmelléklet:
Változás-bejelentő irat – egyenértékű termékalkalmazási és műszaki megoldás alkalmazási tevékenységek elszámolása
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 126610510 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 126610510 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen szerződésmódosítás a 2. ajánlati részre is vonatkozik, az alábbiak szerint:
1.1. Előzmények
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.) 115. § alapján Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00012 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, Abádszalók turisztikai infrastruktúra fejlesztése című című közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azokat egymással összevetette. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg, aki a Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ár/értékarányú érvényes ajánlatot tette.
Felek fenti tárgyban 2018.11.27. napján szerződést kötöttek, mely szerződés alapján a kivitelezési munka megkezdődött, kivitelező a munkálatokat szerződésszerűen elvégezte, mely munkálatok megvalósítása során egyenértékű termékeket alkalmazott.
Felek jelen szerződésmódosítással az egyenértékű termékalkalmazásokat kívánják rendezni.
2. MÓDOSÍTÁSOK
Felek közös akaratukból a kivitelezői szerződés 2. pontjára tekintettel - Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás - a kivitelezés műszaki tartamára tekintettel kívánják a módosítást elvégezni, melyhez részletes műszaki változás-bejelentő irat áll rendelkezésre.
A műszaki változtatások nem érintik sem az ajánlati átalányárat, sem pedig a befejezési határidőt, kizárólag műszaki indokok alapján fennálló változásokat rögzít, melynek részleteire tekintettel Felek jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező változás-bejelentési iratanyagot csatolnak az alábbiak szerint:
1. sz. szerződésmelléklet:
Változás-bejelentő irat – egyenértékű termékalkalmazási és műszaki megoldás alkalmazási tevékenységek elszámolása
3. JOGSZABÁLYI KÖRÜLMÉNYEK
Jelen szerződés módosítását a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (1)-(8) bekezdéseiben foglalt előírásainak vizsgálata támasztja alá.
141. § (6)
A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.
A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
Előzőek alapján a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) pontja alapján vizsgált, a jelen szerződés módosítása az alábbiak alapján biztosított:
- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Az áremelkedés nem releváns.
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
nettó 120 221 977.- HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
nettó 120 221 977.- HUF
Szerződésmódosítás dátuma: 2019.10.31.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben