Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21434/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ipolyszög Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Ipolyszög, Fő út 36. (hrsz: 1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Calvus-mix Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ipolyszög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11011174
Postai cím: Fő Út 36.
Város: Ipolyszög
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárdási Jánosné
Telefon: +36 35300493
E-mail: kozbeszipolyszog@balassagyarmat.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipolyszögi orvosi rendelő felújítása
Hivatkozási szám: EKR001102952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.a) pályázati alcélt illetően az orvosi rendelő felújítására, valamint a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050 számú projekt keretében az „Ipolyszögi közintézmények (Ipolyszög Községháza, Orvosi Rendelő, Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda) energetikai korszerűsítése” pályázatot nyújtott be. A tervdokumentáció a teljes műszaki tartalom megvalósítására készült.
Jelen kiírás kizárólag az orvosi rendelőt érinti, a fejlesztés kizárólag az épület orvosi rendelő részének felújítását tartalmazza, az épület más részében nem történik beavatkozás. A beruházás során az orvosi rendelő teljes felújítására kerül sor (burkolatfelújítás, külső/belső nyílászárók cseréje, elektromos és ivóvíz hálózat felújítása, vizesblokkok komplett felújítása, annak akadálymentes átalakítása). Az épületgépészeti tervek szerint megvalósul a meglévő, átalakítandó vizesblokk és az akadálymentes WC helyiség vízellátása, szennyvízelvezetése. Az elektromos terveknek megfelelően az orvosi rendelő és a váró, valamint a vizes helyiségek teljesen új villamos szerelést kapnak.
Az Ipolyszög, Fő út 36. (hrsz: 1) szám alatt működő épületben lévő orvosi rendelő (nettó 53,11 m2) felújítása az alábbiak szerint:
homlokzati nyílászáró bontás 8,15 m2; nyílászáró beépítés 8,35 m2; hegesztett háló elhelyezés 160,07 kg; aljzatbeton készítés 8,5 m3; nyílásbontás 0,404 m3; ytong válaszfal 22,81 m2; oldalfal vakolás 114,28 m2; aljzatbeton bontás 51,32 m2; csempe falburkolat 115,3 m2; padlóburkolat 53,11 m2; belső festés 97,76 m2;
A nyertes ajánlattevő által megvalósítandó műszaki tartalmat az árazatlan tervezői költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlattevők részére átadásra kerülő műszaki tervek, műszaki leírások (adott esetben) az árazatlan tervezői költségvetési kiíráshoz képest többlet műszaki tartalmat határoznak meg, tekintettel a fentiekre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 9724983 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipolyszögi orvosi rendelő felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45310000-3
45421130-4
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ipolyszög, Fő út 36. (hrsz: 1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.a) pályázati alcélt illetően az orvosi rendelő felújítására, valamint a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050 számú projekt keretében az „Ipolyszögi közintézmények (Ipolyszög Községháza, Orvosi Rendelő, Balassagyarmati Központi Óvoda Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda) energetikai korszerűsítése” pályázatot nyújtott be. A tervdokumentáció a teljes műszaki tartalom megvalósítására készült.
Jelen kiírás kizárólag az orvosi rendelőt érinti, a fejlesztés kizárólag az épület orvosi rendelő részének felújítását tartalmazza, az épület más részében nem történik beavatkozás. A beruházás során az orvosi rendelő teljes felújítására kerül sor (burkolatfelújítás, külső/belső nyílászárók cseréje, elektromos és ivóvíz hálózat felújítása, vizesblokkok komplett felújítása, annak akadálymentes átalakítása). Az épületgépészeti tervek szerint megvalósul a meglévő, átalakítandó vizesblokk és az akadálymentes WC helyiség vízellátása, szennyvízelvezetése. Az elektromos terveknek megfelelően az orvosi rendelő és a váró, valamint a vizes helyiségek teljesen új villamos szerelést kapnak.
Az Ipolyszög, Fő út 36. (hrsz: 1) szám alatt működő épületben lévő orvosi rendelő (nettó 53,11 m2) felújítása az alábbiak szerint:
homlokzati nyílászáró bontás 8,15 m2; nyílászáró beépítés 8,35 m2; hegesztett háló elhelyezés 160,07 kg; aljzatbeton készítés 8,5 m3; nyílásbontás 0,404 m3; ytong válaszfal 22,81 m2; oldalfal vakolás 114,28 m2; aljzatbeton bontás 51,32 m2; csempe falburkolat 115,3 m2; padlóburkolat 53,11 m2; belső festés 97,76 m2;
A nyertes ajánlattevő által megvalósítandó műszaki tartalmat az árazatlan tervezői költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlattevők részére átadásra kerülő műszaki tervek, műszaki leírások (adott esetben) az árazatlan tervezői költségvetési kiíráshoz képest többlet műszaki tartalmat határoznak meg, tekintettel a fentiekre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember MV-É szakterületen vagy MV-É-R részszakterületen a kivitelezési munkák irányításában szerzett szakmai többlet tapasztalata (egész hónap) 20
2 A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számított jótállás időtartama (egész hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Részben a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050 sz. projekt
II.2.9) További információ:
II.2.5) alponthoz: Az ajánlattevő által a minőségi értékelési szempontokra bemutatott szakember releváns többlet szakmai tapasztalata tekintetében amennyiben az ajánlatban vállalt releváns többlet szakmai tapasztalat időtartama eléri vagy meghaladja a 36 hónapot, úgy a pontszámítási képletbe az Alegkedvezőbb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre.
A „kivitelezési munkák irányításában” szerzett szakmai tapasztalatnak tekinti ajánlatkérő az építési beruházások kivitelezésében az alábbi mérnök pozíciókban szerzett szakmai tapasztalatot: Főmérnök/Létesítmény mérnök (más elnevezéssel projektvezető mérnök)/Munkahelyi mérnök/Építésvezető/Felelős műszaki vezető. Az ajánlatkérő az értékelési részszempontra csak egy személyt vizsgál, megajánlás az értékelési részszempont vonatkozásában csak egy személyre tehető. A bemutatott szakmai többlet tapasztalatnak átfedések nélkül kell teljesítenie a Felolvasó lapon megadott értéket, azaz időben (ugyanazon időszakban) egymással párhuzamosan végzett munkák esetében az időszak csak egyszer vehető figyelembe.
Az 2. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát értékeli az alábbiak szerint: a 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, míg a 60 hónapos, vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipolyszögi orvosi rendelő felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Calvus-mix Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30522376
Postai cím: Kis Utca 8
Város: Szügy
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2699
Ország: Magyarország
E-mail: brokerkenya@gmail.com
Telefon: +36 307372937
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21833874212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9948147
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9724983
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, villanyszerelési munkák, felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szirt Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35574707
Postai cím: Kóvári Út 2
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23077324212

Hivatalos név: Calvus-mix Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30522376
Postai cím: Kis Utca 8
Város: Szügy
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2699
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21833874212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges