Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21437/2019
CPV Kód:33182000-9
Ajánlatkérő:Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) c) szerint, költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40904214
Postai cím: Haller Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
Telefon: +36 12998155
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
Fax: +36 12998155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kardio.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) c) szerint, költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szív-tüdő motor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000792912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés szív-tüdő motor beszerzése tárgyában. 2 db + 1 db opció.
Tárgyi beszerzést az aj.kérő vis maior támogatásból és/vagy saját finanszírozással kívánja megvalósítani. Tekintettel arra, hogy aj.kérő támogatási igényt fog benyújtani, a tárgyi közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárás, melyre a Kbt. 53. § (5)-(6) szabályai vonatkoznak. Az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele a vis maior vagy egyéb fenntartói támogatási igényre vonatkozó szerződés aláírása és az összeg beérkezése vagy az intézeti saját finanszírozásról történő döntés meghozatala.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 91400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szív-tüdő motor beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvét. szerz. szív-tüdő motor besz. tárgyában. 2 db+1 db opció Min.műszaki előírás Rendelkezzen moduláris központi egységgel A konzol jobb és baloldali konfigurációban is szerelhető legyen Hálózatról és akkumulátorról egyaránt üzemeltethető legyen Legyen alkalmas hálózattól független önálló működésre, teljes funkcionalitás mellett (akkumulátoros üzem hálózat kimaradás esetére) min. 60 perc A készülék tartalmazzon 3 nagy 140 - 180 mm-es roller pumpát és 2 kicsi 80 - 120 mm-es roller pumpát Beépített polccal rendelkezzen vagy ezzel egyenértékes megoldással Rendelkezzen legalább 3 db infúziós állvánnyal Rendelkezzen hajlítható tartókaros LED lámpával Rendelkezzen 3 db kézi hajtókarral a manuális működtetéshez Minden pumpafej rendelkezzen adapter készlettel a különböző csőméretekhez (3/8, 1/4‚ 3/16, 1/2 inch) Valamennyi roller pumpa kétirányú (bidirekcionális) üzemű Beállítható perctérfogat a 140 - 180 mm-es pumpákon ½” csőméret esetén Min. 0,2 - 10,0 l/perc A pumpafejek rendelkezzenek pulzatilis üzemmóddal A pumpafejek rendelkeznek központi occlusio állítási lehetőséggel Működési paraméterek megjelenítése a központi kijelző egységen A közp. ellenőrző egység tul. Közp. ell. egység a rendszer valamennyi elemének monitorozására Rendelkezzen adekvát többszintű figyelmeztető/riasztási rendszerrel fontossági sorrendben Időmérő egység minimum 3 idő mérésére alkalmas legyen. Nyomásmérő egység, min. 2 nyomás mérésére Hőmérsékletmérés min. 4 csatornán keresztül Vérgáz paraméterek modul Pulzatorikus flow kontroll Kapacitív szintérzékelés Elektronikus vénás okkluder programozható funkciókkal Integrált kontroll panel Nyomásmérő modul tul. Nyomásmérő modul min. két nyomás párhuzamos mérésére Egy gombos nyomás kalibrálási lehetőség A nyomásmérő modul bizt. a felhasználó részére az egy gombos nyomás kalibrálási lehetőség, ami jelentősen gyorsítja a műtét előtti beállításokat és biztonságossá teszi a nyomásmérést a műtét teljes időtartama alatt. A modul a közp. egységbe illeszthető legyen A nyomásmérő biztosítson többszintű pumpavezérlést Mérési tartomány Min. -100-tól +400 Hgmm-ig Nyomás átalakítók és kábelek többféle felhasználásra 2 db Tartó a nyomás átalakítók számára 2 db Hőmérsékletmérő modul tul. Min. 4 hőmérséklet szimultán mérésére alkalmas hőmérsékletmérő modul 0,1°C pontossággal beállítható mérési és riasztási határok A modul a közp. egységbe illeszthető legyen Hőmérséklet mérése artériás /vénás vérben (az oxigenátorban) Oxigenátor hőmérő szonda 2 db Légembólia elleni védőrendszer tul. Szintdetektor Szintellenőrzés az oxigenátorban A szintérzékelő kapacitív elven működő legyen A szintérzékelő többszintű pumpavezérlést biztosítson Buborék detektor ultrahangos Buborék érzékelés az artériás szárban Buborék érzékelő kölönböző csőméretekhez Ultrahangos gél, tartó, kábelek Vénás szár okkluder tul. Elektronikus vénás okkluder flexibilis karral Okkluzió százalékos kijelzése a közp. kijelzőn és a kezelőegységen vagy ezzel egyenértékes megoldás Legyen alkalmas ¼” – ½” csőméretek fogadására Automatikus csőmérethez kalibrálás Rendelkezzen automatikus és manuális vezérléssel Rendelkezzen egy gombos nyitási/zárási funkcióval Kardioplégia modul tul. Kardioplégia, térfogat-szabályozás Az utolsó kardioplégia óta eltelt idő kijelzése Idő-riasztás, utolsó és a teljes plégiás volumen kijelzése Kardioplégiás nyomás független mérése Riasztási határérték beállthatósága Kardioplégiás oldat független hőmérséklet mérése Időzített kardioplégia beadás Vérgázmodul tul. Integrált modul, amely SvO2, Htk, TempV mérésre alkalmas A mérés fotometriás elven történjen Automatikus kalibráció, melyhez nem szükséges kalibráló anyag (gáz, folyadék) A mért értékek kijelzése a központi kijelző egységen Folytatás: "VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Kompakt konzol, moduláris pumpaegység 5
2 2. Valamennyi roller pumpa direkt hajtású, a pumpafej közvetlenül a motortengelyen helyezkedik el 10
3 3. Előnyt élvez ha a központi kijelzőegység a felhasználó által szabadon konfigurálható, meghatározva az egyes rendszerparaméterek megjelenítésének módját és helyét 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Aj.kérő a szerződéses feltételek és az ajánlati ár módosítása nélkül jogosult a 2 db készüléken túl plusz 1 db készülék megrendelésére a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap alatt.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz: 1., 2., 3. minőségi kritérium: pontkiosztás (valamennyi esetében: előny a megléte. Igen = 10 pont, Nem = 0 pont), ár szemp. fordított arányosítás. Pontozás: 0-10.
Az ajánlati árat a 2 db készülékre nettó Ft értékben kérjük megadni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 135 - 331482
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szív-tüdő motor beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45387692
Postai cím: Nándorfejérvári Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@replantmed.hu
Telefon: +36 13749080
Internetcím(ek): (URL) www.replant.hu
Fax: +36 12693274
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Középvállalkozás)
Székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 35.
Adószám: 24662064-2-43
Ajánlati ár (2 db készülékre nettó Ft értékben): 91 400 000
1. Kompakt konzol, moduláris pumpaegység
Igen
2. Valamennyi roller pumpa direkt hajtású, a pumpafej közvetlenül a motortengelyen helyezkedik el
Igen
3. Előnyt élvez ha a központi kijelzőegység a felhasználó által szabadon konfigurálható, meghatározva az egyes rendszerparaméterek megjelenítésének módját és helyét
Igen
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
"II.2.4) A közbeszerzés ismertetése" pont folytatása:
Gázkeverő egység (mechanikus gázkeverő) tul.
Mechanikus gázkeverő egységgel rendelkezik
Gázkeverék beállítása: 21-100% oxigén koncentráció között legyen beállítható
Rotaméter 0,1 - 10,0 l/perc gázáramlásra
Két gázvonal a levegő és oxigén számára
Tartó a gázblenderhez
Szerviz
Legyen Magyarországon elérhető szívmotor javítására jogosult (akkreditált) szakszerviz.
Kérjük megadni az időszakos karbantartások (gyárilag előírt kötelező szerviz) idejét és a karbantartások költségét.
A készülék rendelkezzen magyar nyelvű szoftverrel (kijelzések, rendszer üzenetek,
magyar nyelven jelenjenek meg)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)