Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21442/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3300 Eger, Malomárok út 1., szám alatti Észak Sporttelep
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27404384
Postai cím: Stadion 8
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu Zoltán
Telefon: +36 17838364
E-mail: info@jogilag.hu
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jogilag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jogilag.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Észak Sporttelep Edzőközpont kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000887632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Észak Sporttelep Edzőközpont kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Malomárok út 1., szám alatti Észak Sporttelep
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Eger Megyei jogú Város Önkormányzatának tulajdonában levő 1307/97 hrsz-ú, természetben 3300 Eger, Malomárok út 1. szám alatti Észak Sporttelep területén a fejlesztés során új edzőközpontot kíván a beruházó megvalósítani. Jelenleg az ingatlanon egy kb. 190 m2-es hagyományosan falazott szerkezetű iroda és öltözőblokk található, egy 400 férőhelyes mobil lelátó és emellett több kiszolgáló konténer biztosítja a sportpályát használók igényeit. A területen 2 nagyméretű labdarúgó és 3 kisméretű labdarúgópálya található. A sportpálya ideális használatához szükséges feltételeket a jelenlegi épületi infrastruktúra nem tudja kielégíteni, így a beruházó a terület rekonstrukcióját tűzte ki célul. Ennek megfelelően el kívánja bontani a meglévő épületet és konténereket, és a centerpályától nyugatra eső 14m x 99m-es területen kerül kialakításra az új 1.276 m2-es épület, amely 272 fő befogadására alkalmas épített lelátóval rendelkezik. Ez az épület a beruházó szándéka szerint rendezi az üzemeltetéshez és a használathoz szükséges funkciókat. Az új épület építése mellett tervezett a teljes sporttelep korszerűsítése, mely magában foglalja a közművesítést, térvilágítás, a tereprendezést, és parkosítást.
A tervezett beépítés adatai:
Telek területe: 40.946 m2
Övezeti besorolás: Ksp/Sz-207,5-3000
Beépítési mód: szabadon álló
Beépíthetőség 20% (8189,20 m2)
Terepszint alatti beépíthetőség:
Legnagyobb épületmagasság: 7,50 m
Legkisebb zöldfelületi mutató: 50% (20.473,00 m2)
Beépített bruttó alapterület: 1072,82 m2
Ajánlatkérő a jelen eljárásban építési engedélyezési tervdokumentációt és árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre, mely alapján ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezés csak a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv alapján lehetséges.
A II.2.13. pont További információk folytatása:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § 2. bekezdése alapján, amelynek értéke 10.000.000 Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyike alapján, ajánlattevő választása szerint. Átutalással történő teljesítés esetén a felhívás VI. 3. 2.) pontjában foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § 2. bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00129 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Észak Sporttelep Edzőközpont kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24835932
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Telefon: +36 307472452
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1523721245
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Malomárok út 1., szám alatti Észak Sporttelep
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Eger Megyei jogú Város Önkormányzatának tulajdonában levő 1307/97 hrsz-ú, természetben 3300 Eger, Malomárok út 1. szám alatti Észak Sporttelep területén a fejlesztés során új edzőközpontot kíván a beruházó megvalósítani. Jelenleg az ingatlanon egy kb. 190 m2-es hagyományosan falazott szerkezetű iroda és öltözőblokk található, egy 400 férőhelyes mobil lelátó és emellett több kiszolgáló konténer biztosítja a sportpályát használók igényeit. A területen 2 nagyméretű labdarúgó és 3 kisméretű labdarúgópálya található. A sportpálya ideális használatához szükséges feltételeket a jelenlegi épületi infrastruktúra nem tudja kielégíteni, így a beruházó a terület rekonstrukcióját tűzte ki célul. Ennek megfelelően el kívánja bontani a meglévő épületet és konténereket, és a centerpályától nyugatra eső 14m x 99m-es területen kerül kialakításra az új 1.276 m2-es épület, amely 272 fő befogadására alkalmas épített lelátóval rendelkezik. Ez az épület a beruházó szándéka szerint rendezi az üzemeltetéshez és a használathoz szükséges funkciókat. Az új épület építése mellett tervezett a teljes sporttelep korszerűsítése, mely magában foglalja a közművesítést, térvilágítás, a tereprendezést, és parkosítást.
A tervezett beépítés adatai:
Telek területe: 40.946 m2
Övezeti besorolás: Ksp/Sz-207,5-3000
Beépítési mód: szabadon álló
Beépíthetőség 20% (8189,20 m2)
Terepszint alatti beépíthetőség:
Legnagyobb épületmagasság: 7,50 m
Legkisebb zöldfelületi mutató: 50% (20.473,00 m2)
Beépített bruttó alapterület: 1072,82 m2
Ajánlatkérő a jelen eljárásban építési engedélyezési tervdokumentációt és árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre, mely alapján ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezés csak a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv alapján lehetséges.
A II.2.13. pont További információk folytatása:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § 2. bekezdése alapján, amelynek értéke 10.000.000 Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formák valamelyike alapján, ajánlattevő választása szerint. Átutalással történő teljesítés esetén a felhívás VI. 3. 2.) pontjában foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § 2. bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1523721245
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24835932
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Telefon: +36 307472452
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 6.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják (a módosítás félkövér dőlt betűvel szedve):
„Szerződés időtartama: szerződés hatálybalépésének napjától 2020. április 30. napjáig tartó határozott időtartam.
Felek megállapodnak, hogy a kiviteli tervek elkészítésének kötbérterhes határideje a szerződéskötéstől számítottan 2019. május 31-re módosul.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés határidejének meghosszabbítása csak bizonyos, előre indokolt esetben a szükséges, megfelelő Korm. döntések meghozatalával lehetséges.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a 2020. április 30. napi határidő a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás befejezésének a napja. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének határideje 2019. május 31., amely kötbérterhes részhatáridő.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke. A Felek a Megrendelő által is elfogadott sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel megtörténte esetén tekintik a Munkát a Vállalkozó részéről teljesítettnek.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kooperációs jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a hőellátás tekintetében az EVAT Zrt. jelenleg nem szolgáltat, hőcserélő karbantartás, illetve városi távhőrendszer fejlesztése van folyamatban. Az EVAT Zrt. (Eger távhőszolgáltató tulajdonosa, önkormányzati tulajdonú cég) az Egri Sportiskola mint a kivitelezéssel értintett terület vagyonkezelőjének nyilatkozata szerint a tulajdonos Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata érdeke és pályázathoz kapcsolódó elszámolhatósága tekintetében a távhő-szolgáltatás vehető igénybe a kivitelezéssel érintett új épületben, mellyel kapcsolatban az EVAT Zrt. és a távhőszolgáltató a kiépítés időtartamának a végét 2019. december hónapban jelölte meg. Az EVAT Zrt. tájékoztatása alapján a távhőszolgáltatás várhatóan így 2019. decembertől, kedvezőtlen esetben 2020. januártól áll rendelkezésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1523721245 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1523721245 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben