Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21446/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Szováti Sertés Állattenyésztő Zrt.
Teljesítés helye:Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nádép Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szováti Sertés Állattenyésztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK25923
Postai cím: Batthyány utca 12.
Város: Hajdúszovát
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4212
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Andrea
Telefon: +3652559200
E-mail: konyveles@hvbrt.t-online.hu
Fax: +3652559200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16- Sertéshizlalda épület kiviteli tervek készítése és teljes építészeti és technológiai kivitelezése
Rész száma: I.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-Hajdúszovát külterület 098/7. hrsz területen egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület kiviteli tervezése és kivitelezése valósul meg.
A) Tervezési feladat:
Ajánlatkérő rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, amely alapján a nyertes ajánlattevő feladata a megadott méretű (a tervezett hizlalda beépített alapterülete: 7241,76 m2), építendő hizlalda épület, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények
felépítéséhez kiviteli tervdokumentáció készítése az engedélyes tervek, valamint a műszaki leírás szerint. A kiviteli tervekhez kötelező az árazott és árazatlan költségvetés készítése főösszesítő, összesítő és szakági összesítő bontásban.
B) Kivitelezési feladat:
Vállalkozási szerződés egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények teljes építészeti és technológiai kivitelezésére az A)
pont szerint elkészült és megrendelő által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció és jogerős építési engedély alapján. A új hizlalda épület kapcsolódik a helyszínen már meglévő sertéstelep trágyalé fogadó és tároló telepéhez, valamint a hígtrágyát felhasználó biogáz kiserőműhöz. A szerződés keretében a szükséges tartástechnológia is kiépítésre kerül.
Sertéshizlalda fő helyiségei és méretei:
I. Laguna szint: Lagunatér (4679,31 m2), Légcsatorna (1788,60 m2)
II. Földszint: Állattartó rész (összesen: 6467,91 m2), Szociális blokk (összesen: 36,16 m2):
Létesítmény összes hasznos beépített alapterülete 7241,76 m2
Építészeti kivitelezés alatt Ajánlatkérő az épületek és építmények megépítését, építési-, fűtési-, vízellátási-, csapadékvíz elvezetési-, elektromos hálózati- és világítási rendszer tárgyi eszközeinek, építőelemeinek leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti. A fenti épületek/építmények teljes technológiai kivitelezését is el kell elvégezni. Technológiai kivitelezés alatt Ajánlatkérő az állattartó telep tartás-, etetés-, szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, hígtrágya elhelyezés technológiai eszközeinek, illetve az ezeket működtető vezérlő, irányítási és biztonsági riasztó rendszer tárgyi és immateriális eszközeinek (szoftverek) leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16. Sertéstartó telepek korszerűsítése - Projektazonosító: 1778757877

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13789 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: I. Elnevezés: Sertéstelep bővítése 6360 hízó férőhely létesítéssel és technológiai korszerűsítéssel Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz. - VP2-4.1.1.5-16- Sertéshizlalda épület kiviteli tervek készítése és teljes építészeti és technológiai kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nádép Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem J. u. 3.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail: nadep@t-omline.hu
Telefon: +36302054927
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3654480722
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1185525402
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213240-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúszovát külterület 098/7 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében a HU-Hajdúszovát külterület 098/7. hrsz területen egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület kiviteli tervezése és kivitelezése valósul meg.
A) Tervezési feladat:
Ajánlatkérő rendelkezik engedélyezési tervdokumentációval, amely alapján a nyertes ajánlattevő feladata a megadott méretű (a tervezett hizlalda beépített alapterülete: 7241,76 m2), építendő hizlalda épület, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények
felépítéséhez kiviteli tervdokumentáció készítése az engedélyes tervek, valamint a műszaki leírás szerint. A kiviteli tervekhez kötelező az árazott és árazatlan költségvetés készítése főösszesítő, összesítő és szakági összesítő bontásban.
B) Kivitelezési feladat:
Vállalkozási szerződés egy új, 6360 férőhelyes sertéshizlalda épület, valamint a hozzá kapcsolódó szociális, kiszolgáló és biztonsági létesítmények teljes építészeti és technológiai kivitelezésére az A)
pont szerint elkészült és megrendelő által előzetesen jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció és jogerős építési engedély alapján. A új hizlalda épület kapcsolódik a helyszínen már meglévő sertéstelep trágyalé fogadó és tároló telepéhez, valamint a hígtrágyát felhasználó biogáz kiserőműhöz. A szerződés keretében a szükséges tartástechnológia is kiépítésre kerül.:
Sertéshizlalda fő helyiségei és méretei:
I. Laguna szint: Lagunatér (4679,31 m2), Légcsatorna (1788,60 m2)
II. Földszint: Állattartó rész (összesen: 6467,91 m2), Szociális blokk (összesen: 36,16 m2):
Létesítmény összes hasznos beépített alapterülete 7241,76 m2
Építészeti kivitelezés alatt Ajánlatkérő az épületek és építmények megépítését, építési-, fűtési-, vízellátási-, csapadékvíz elvezetési-, elektromos hálózati- és világítási rendszer tárgyi eszközeinek,
építőelemeinek leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti. A fenti épületek/építmények teljes technológiai kivitelezését is el kell elvégezni. Technológiai kivitelezés alatt Ajánlatkérő az állattartó telep tartás-, etetés-, szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, hígtrágya elhelyezés technológiai eszközeinek, illetve az ezeket működtető vezérlő, irányítási és biztonsági riasztó rendszer tárgyi és immateriális eszközeinek (szoftverek) leszállítását és üzemelésre alkalmas beépítését és működőképes átadását érti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1188138882
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nádép Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem J. u. 3.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4181
Ország: HU
E-mail: nadep@t-omline.hu
Telefon: +36302054927
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3654480722
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő felek a megkötött vállalkozási szerződést új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjára, a Kbt. 141. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjára figyelemmel, úgy, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték összege nem éri el építési beruházás esetén a szerződéses érték 15 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A szerződés tárgyát képező építési beruházás egyösszegű díja mindösszesen nettó 1 188 138 882 HUF összegre módosult, a szerződéses ellenérték változásával összefüggésben szintén módosult az eredeti műszaki tartalom, a késedelmes kötbér összege, a tartalékkeret összege, valamint a szerződő felek megállapodtak, hogy az eredeti és a módosított vételár különbözet a végszámlában kerül elszámolásra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a sertésállománya kapcsán 2015. július 03-tól HBI/01/04307-3/2015. iktatószámú határozattal elfogadott és érvényes PRRS (sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája) mentesítési tervvel rendelkezett.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Főosztályvezetője (Megyei Főállatorvos) - tekintettel a 2019. április 30-án megjelent 1/2019. számú Országos Főállatorvosi határozat és annak mellékleteként kiadott Nemzeti Mentesítési Terv 4.0. értelmében - 2019. május 09-én megrendelőt a korábban elfogadott mentesítési tervének módosítására hívta fel az újonnan megjelent Nemzeti PRRS Mentesítési Tervben foglaltaknak megfelelően.
A megyei főállatorvosi felszólításnak eleged téve megrendelő módosította a korábbi mentesítési tervében foglaltakat, amely módosítást a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a HBI/01/04307-2/2015. iktatószámú határozatában jóváhagyott.
A fentiekben hivatkozott módosítás következtében a korábbi közbeszerzési szerződés alapján az istállókba tervezett tartás- és takarmányozási technológiára vonatkozó tervek módosítása vált szükségessé. A technológiára vonatkozó tervek módosítása eredményeképpen a véghízlalás céljára tervezett 6.360 hízó férőhelyből 600 hízó férőhelyet 1.200 férőhely előhízó férőhellyé kellett átalakítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1185525402 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1188138882 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben